Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2845 Van der Linden c.s. gewijzigd inzake financiering natuuropgaven

ID
2845
Nr.
2845
Titel
Motie 2845 Van der Linden c.s. gewijzigd inzake financiering natuuropgaven
Hoofdindieners
  • (LOKAAL-LIMBURG) Linden, van der H.M.V.
Medeindiener(s)
  • (CDA) Geraats, J.M.L.
  • (Forum voor Democratie) Westhoff, R.J.H.
  • (PVV) Megens, B.J.M.H.
  • (SVL) Vincken, N.J.H.M.
Dictum
Roepen het College van Gedeputeerde Staten op; - Het onderdeel ontwikkelopgave van 1050 hectare landbouwgrond naar natuurgrond voor tenminste 3 jaar uit te stellen. - Waardoor deze gronden gedurende die 3 jaar ingezet kunnen worden voor de voedselproductie welke onder druk staat door de oorlog in Oekraïne.
Deadline
1-1-2023
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, LOKAAL-LIMBURG en SVL Tegen: VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Onthouden van stem: Dhr. Nijskens (VVD)
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2022 (7.3. GEWIJZIGD G-22-006 Statenvoorstel Duurzame financiering natuuropgaven; natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer & externe organisatiekosten)
vrijdag 8 april 9:30 tot 17:30
Statenzaal
Datum
8-4-2022
Gremium
Ruimte, Landbouw en Natuur
Verantwoordelijke
Gabriëls, G.J.W. (Geert)
Cluster
Plattelandsontwikkeling
Medewerker
J. van Vlokhoven/R. Essers
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
4-4-2023 Op 28/02/2023 heeft GS een besluit genomen over de realisatie-strategie restant NNN. PS worden hierover geïnformeerd bij het eerstvolgende moment van algemene informatie over het LPLG. Dit omdat er sprake is van een onderdeel van de opgave ihkv het LPLG. De 15 Ha die in 2022 zijn ingericht zijn reeds eerder onttrokken aan het landbouwkundig gebruik. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de motie.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
14-4-2023
Bijlage(n)
Stemmen
voor 51%
tegen 49%
voor
CDA (Statenleden) (7), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), SVL (Statenleden) (4)
tegen
50PLUS (1), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (4), VVD (Statenleden) (4)