Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie vreemd 3037 Huizing inzake Symposium gezondheidseffecten Industriële windturbines

ID
3037
Nr.
3037
Titel
Motie vreemd 3037 Huizing inzake Symposium gezondheidseffecten Industriële windturbines
Hoofdindieners
  • (BBB) Huizing, J.
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
Medeindiener(s)
Dictum
Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten: • Om nog in 2024 een interactief symposium te organiseren voor Provinciale Staten waarin de laatste inzichten en resultaten van wetenschappelijke onderzoeken worden gepresenteerd met betrekking tot gezondheidsaspecten van windturbines; • En Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de organisatie;
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (10. Moties vreemd aan de orde van de dag)
vrijdag 15 december 9:30 tot 13:15
Statenzaal
Datum
15-12-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Caldenberg van, M. (Marc)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
M. Partouns
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
20-2-2024 In behandeling, symposium wordt momenteel vorm gegeven en zal naar verwachting in het najaar 2024 plaatsvinden. Conform de motie zal PS op de hoogte worden gehouden van de voortgang.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen
voor 76%
tegen 24%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (2)
tegen
GroenLinks (Statenleden) (3), Horizon (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), VVD (Statenleden) (5)