Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

POVI

ID
8980
Nr
8980
Titel
POVI
Toezegging
Gedeputeerde Roefs zegt toe om in Q4 2022 de uitwerkingen van de POVI, de aanscherpingen van provinciale doelstellingen op de thema’s en de wijze waarop deze doelstellingen gebiedsgericht via Ontwerpend Onderzoek tot ontwikkelscenario’s met keuzemogelijkheden worden vertaald, voor te leggen aan PS ter mogelijke aanvulling op/van de POVI.
Deadline
31-12-2023
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2021 (8.3. G-20-086 Gewijzigd Statenvoorstel Omgevingsvisie, brief GS van 6-4-2021 (GS 2021-9452))
vrijdag 1 oktober 9:30 tot 0:00
Statenzaal
Datum
1-10-2021
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Ruimte
Medewerker
T. Arts
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
30-5-2023 Zie MP inzake regie op ruimteclaims, brief gedeputeerde Roefs van 25-4-2023 (GS DOC-00448199). Deze MP is eerste invulling van deze toezegging. De voortgang van de nog lopende ontwerpende onderzoeken zal tot volgende mededelingen leiden. Afdoening van deze toezegging zal aan de orde zijn na de mededeling over het laatste opgeleverde ontwerpende onderzoek. 29-8-2023 Panorama Zuid-Limburg wordt in afstemming met het BKO afgerond en zal vervolgens door het BKO aan GS en PS worden aangeboden; Ontwerpend Onderzoek Midden-Limburg gaat de laatste fase in; Ontwerpend Onderzoek Noord-Limburg-Oost zit in de aanbestedingsfase. 7-9-2023 Zie Sonderend stuk Contourennotitie Ruimtelijk Voorstel, brief GS van 29-8-2023 (GS DOC-00537425). 13-9-2023 Zie MP inz. Eindproduct ontwerpend onderzoek Panorama Zuid Limburg van 12-09-2023 (GS DOC-00536692)
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan