Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

2e Gewijzigde Motie 3009 Van der Pol c.s. inzake Voorkomen is beter dan genezen!

ID
3009
Nr.
3009
Titel
2e Gewijzigde Motie 3009 Van der Pol c.s. inzake Voorkomen is beter dan genezen!
Hoofdindieners
  • (BBB) Pol van der, H.A.
Medeindiener(s)
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Peters, A.C.P.
  • (VVD) Koopman, S.N.
Dictum
En verzoeken het college - In kaart te brengen of er subsidieregelingen zijn, waarop alle UBN-houders in Limburg een beroep kunnen doen, bij het nemen van preventiemaatregelen tegen faunaschade; - Provinciale Staten hier uiterlijk Q1 over te berichten.
Deadline
31-3-2024
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Faassen, L.A.L. (Leon)
Cluster
Natuur en Water
Medewerker
C. Paas
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
27-2-2024 GS informeert PS hierover in Q1 2024. 17-4-2024 zie MP van 5-3-2024 (GS DOC-00611701),
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
7-6-2024
Relatie met
Bijlage(n)
Gerelateerde items
Stemmen
voor 75%
tegen 25%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), PVV (Statenleden) (6)