Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

2e Gewijzigde Motie 3003 Wolters Gregório c.s. inzake Stimuleringsregeling zorgbuurthuizen Limburg

ID
3003
Nr.
3003
Titel
2e Gewijzigde Motie 3003 Wolters Gregório c.s. inzake Stimuleringsregeling zorgbuurthuizen Limburg
Hoofdindieners
  • (SP) Wolters Gregório, J.
Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer, A.M.J.N.
  • (BBB) Schoolmeesters, A.M.A.
  • (CDA) Absil, M.G.J.A.C.
  • (Horizon) Loomans, P.J.M.
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - Vanuit het Leefbaarheidsfonds extra aandacht te hebben voor het opzetten van Limburgse zorgbuurthuizen zodat onze samenleving aan de slag kan met het opzetten van kleinschalige zorg in wijk en dorp, - Met het Rijk in overleg treden hoe wij aanvullend budget kunnen krijgen om onze regeling kracht bij te zetten.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Programma's en Projecten (PP)
Medewerker
R. Klarenaar
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
15-05-2024 Deze motie is meegenomen in het kader Leefbare Steden en Dorpen. Het kader is geagendeerd voor CIE LEO 29-03-2024. Vervolgens 26-04-2024 vastgesteld door PS. Naar aanleiding van de CIE LEO 29 maart jl. is zorgbuurthuizen explicieter opgenomen. Zie blz. 27 van beleidskader LSeD.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Aanhouden, zie toelichting
Toelichting
Komt niet terug in het kader. Leefbaarheidsfonds wordt nog verder uitgewerkt en komt in 2024 terug in de Staten.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen
voor 98%
tegen 2%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
Forum voor Democratie (Statenleden) (1)