Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

4e Gewijzigde Motie 3044 Koopman c.s. inzake Maatwerkmiddelen culturele infrastructuur Noord- en Midden-Limburg.

ID
3044
Nr.
3044
Titel
4e Gewijzigde Motie 3044 Koopman c.s. inzake Maatwerkmiddelen culturele infrastructuur Noord- en Midden-Limburg.
Hoofdindieners
  • (VVD) Koopman, S.N.
Medeindiener(s)
  • (D66) Jenneskens, M.T.P.
  • (GroenLinks) Jetten, T.G.M.
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
  • (SP) Kuiper, L.Y.M.
Dictum
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: - Een aanvullende subsidieregeling te creëren vanuit de stimuleringsgelden cultuur Noord- en Midden-Limburg, ten behoeve van de culturele infrastructuur in Noord- en Midden-Limburg.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen: Met stemverklaring tegen: BBB
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (8.1. GEWIJZIGD Statenvoorstel G-24-010 Beleidskader Cultuur en Erfgoed voor iedereen 2024 – 2027, brief GS van 26-3-2024 (GS DOC-00633138))
vrijdag 5 april 9:30 tot 18:15
Statenzaal
Datum
5-4-2024
Gremium
Economie en Samenleving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Cultuur
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen
voor 63%
tegen 37%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
BBB (Statenleden) (10), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), Horizon (1), PVV (Statenleden) (5)