Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

3e Gewijzigde Motie 2999 Absil c.s. inzake naar een ambitieuze omgevingsvisie

ID
2999
Nr.
2999
Titel
3e Gewijzigde Motie 2999 Absil c.s. inzake naar een ambitieuze omgevingsvisie
Hoofdindieners
  • (CDA) Absil, M.G.J.A.C.
Medeindiener(s)
  • (JA21) Schyns, P.F.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
Dictum
Verzoeken het College 1. De groeiambitie te vertalen in de definitieve versie van het Ruimtelijk Voorstel, het Ruimtelijk Arrangement en te verwerken in een herziening van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening; 2. Daarbij specifiek te onderzoeken hoe op een verantwoorde wijze ruimte kan worden geboden aan gemeenten in het kader van het ‘straatje erbij’; 3. Parallel aan de processen in het kader van de woonopgave ook in te zetten op een (economische) acquisitiestrategie die gericht is op een duurzame bevolkingsgroei in heel Limburg.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen. Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Ruimte
Medewerker
R. Cimmermans
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
23-05-2024 1. Deze zaken worden meegenomen in het traject om te komen tot een geactualiseerde Omgevingsvisie. 2. Er is een verkenning gestart in het kader van het bouwen aan stads- en dorpsranden. De toelichting op deze verkenning is opgenomen in het concept beleidskader Leefbare Steden en Dorpen. 3. Deze punten worden meegenomen in de afwegingen bij het acquisitiebeleid zoals geformuleerd in het beleidskader Werken aan een Toekomstbestendige Economie. 15-5-2024 Tijdens een informatiesessie voor de Staten op 22 maart jl. is bouwen aan stadsranden toegelicht.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen
voor 86%
tegen 14%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1)