Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 3077 Nijenhuis c.s. inzake Plattelandseconomie en leefbaarheid.

ID
3077
Nr.
3077
Titel
Motie 3077 Nijenhuis c.s. inzake Plattelandseconomie en leefbaarheid.
Hoofdindieners
  • (BBB) Nijenhuis, D.J.
Medeindiener(s)
  • (CDA) Waajen-Crins, A.P.H.
  • (JA21) Blijlevens, R.P.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Franssen, R.J.H.
Dictum
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: • Om op korte termijn een visie te ontwikkelen gericht op het belang van plattelandseconomie en leefbaarheid met daarin ruime(re) mogelijkheden voor bedrijfseconomische activiteiten op vrijkomende agrarische locaties; • Te verkennen onder welke randvoorwaarden deze ruime(re) mogelijkheden kunnen worden toegestaan; • Deze visie en verkenning ter besluitvorming voor te leggen aan PS en onderdeel te laten zijn van zowel de nieuwe POVI als van het nieuwe conceptprogramma LPLG; • Waar relevant de doorwerking van deze nieuwe POVI op te nemen in de nieuwe omgevingsverordening; • Om PS nog te rapporteren over de voortgang in Q2-2024.
Deadline
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen.
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2024 (9.5. G-24-013 GEWIJZIGD Statenvoorstel Beleidskader Leefbare Steden en Dorpen, brief GS van 9-4-2024 (GS DOC-00615441))
vrijdag 26 april 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
26-4-2024
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Theuns, M.L.M. (Michael)
Cluster
Ruimte
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen
voor 91%
tegen 9%
voor
BBB (Statenleden) (9), CDA (Statenleden) (4), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
D66 (Statenleden) (3), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1)