Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Organiseren informatiesessie IPML

ID
9281
Nr
9281
Titel
Organiseren informatiesessie IPML
Toezegging
Gedeputeerde Kuntzelaers zegt toe een informatiesessie inzake IPML en de bijbehorende systematiek te organiseren in Q3 2023.
Deadline
6-10-2023
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (7.1. G-23-004 Statenvoorstel inzake Voorjaarsnota 2023, brief GS van 16-5-2023 (GS DOC-00481928))
vrijdag 30 juni 9:30 tot 18:11
Statenzaal
Datum
30-6-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Kuntzelaers, J.J.M. (Jasper)
Cluster
Mobiliteit
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
29-08-2023 Vanuit het IPML wordt er in het kader van VGR7 een informatiesessie voor PS georganiseerd op 6 oktober a.s. Uitnodiging volgt.
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Datum afgedaan
15-9-2023
Afgedaan
Afgedaan