Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(LEO) Leefomgeving

Commissievergadering

vrijdag 1 december 2023

10:00 - 18:55
Locatie

Veldekezaal

Voorzitter
Goossen, I.J.G. (Iloy) / Depondt-Olivers, M.L.H. (Mirjam)
Toelichting

Vergadering van de Statencommissie Leefomgeving


Agendapunt 9.2 zal direct na punt 6 behandeld worden.
Tijdens de vergadering wordt op enkele momenten geschorst voor lunch etc. Deze zijn nog niet ingepland.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 1-12-2023 gewijzigd vast te stellen.

  00:04:39 - 00:04:40 - Seat 4
  00:05:44 - 00:06:34 - Seat 2
  00:06:34 - 00:06:37 - Seat 4
  00:06:37 - 00:06:40 - Seat 2
  00:14:18 - 00:16:42 - Seat 1
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er heeft zich 1 inspreker gemeld voor agendapunt 7.1, te weten;
  - de heer Bongers spreekt in op persoonlijke titel

  00:16:04 - 00:16:42 - Seat 1
 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 24-11-0223, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

  00:16:20 - 00:16:42 - Seat 1
 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 27-11-2023. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag (donderdag voor de vergadering), 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

  00:16:37 - 00:16:42 - Seat 1
  00:16:42 - 00:17:53 - Seat 10
  00:17:53 - 00:17:59 - Seat 1
  00:17:59 - 00:18:02 - Seat 10
  00:18:02 - 00:18:03 - Seat 1
  00:18:08 - 00:18:12 - Seat 1
 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 24-11-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

  00:18:15 - 00:19:51 - Seat 1
 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 1-12-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 24-11-2023, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

  00:19:11 - 00:19:51 - Seat 1
 7. 7
  REGIONALE BEREIKBAARHEID EN OV
 8. 7.1

  Voor u ligt een procedurebesluit om voor de onteigeningsprocedure een verzoek in te dienen bij de Kroon. De planologische procedure is in 2022 door PS afgerond en ligt dus niet voor in de besluitvorming. Wel loopt er nog een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het PS-besluit van 24-6-2022. 
  Om een aanwijzing tot onteigening van de Kroon te krijgen moet hiertoe een verzoek worden ingediend door PS conform de Onteigeningswet. Gedurende deze procedure bij de Kroon blijven de onderhandelingen tot middellijke verkrijging van de gronden doorgaan.


  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een voorgestelde behandelduur van 1 uur.

  Toezeggingen

  Titel
  Gewijzigd G-23-006 Statenvoorstel inzake besluit tot indiening van een verzoek tot onteigening met het oog op de realisatie conform inpassingsplan van de reconstructie N280 Leudal
  Gewijzigd G-23-006 Statenvoorstel inzake besluit tot indiening van een verzoek tot onteigening met het oog op de realisatie conform inpassingsplan van de reconstructie N280 Leudal de aanleg van de N280 Leudal
  01:15:37 - 01:15:45 - Seat 1
  01:15:45 - 01:20:26 - Seat 14
  01:20:26 - 01:20:28 - Seat 1
  01:20:28 - 01:21:05 - Seat 14
  01:21:05 - 01:21:17 - Seat 1
  01:21:17 - 01:21:40 - Seat 24
  01:21:40 - 01:21:41 - Seat 1
  01:21:42 - 01:22:09 - Seat 14
  01:22:09 - 01:22:15 - Seat 1
  01:22:15 - 01:22:16 - Seat 20
  01:22:16 - 01:22:17 - Seat 1
  01:22:17 - 01:22:36 - Seat 20
  01:22:37 - 01:23:04 - Seat 14
  01:23:04 - 01:23:13 - Seat 1
  01:23:13 - 01:23:39 - Seat 10
  01:23:39 - 01:25:42 - Seat 14
  01:25:42 - 01:25:44 - Seat 1
  01:25:44 - 01:26:04 - Seat 20
  01:26:04 - 01:26:05 - Seat 1
  01:26:05 - 01:26:47 - Seat 14
  01:26:47 - 01:26:49 - Seat 20
  01:26:49 - 01:26:53 - Seat 14
  01:26:53 - 01:26:58 - Seat 20
  01:26:58 - 01:26:59 - Seat 14
  01:26:59 - 01:27:00 - Seat 1
  01:27:00 - 01:27:51 - Seat 14
  01:27:51 - 01:27:56 - Seat 1
  01:27:56 - 01:27:57 - Seat 14
  01:27:57 - 01:28:04 - Seat 16
  01:28:04 - 01:29:06 - Seat 14
  01:29:06 - 01:29:07 - Seat 1
  01:29:07 - 01:29:17 - Seat 14
  01:29:17 - 01:29:24 - Seat 1
  01:29:24 - 01:29:32 - Seat 17
  01:29:32 - 01:30:17 - Seat 1
  01:30:17 - 01:32:56 - Seat 24
  01:32:56 - 01:32:57 - Seat 1
  01:32:57 - 01:33:03 - Seat 24
  01:33:03 - 01:33:04 - Seat 1
  01:33:04 - 01:33:05 - Seat 24
  01:33:05 - 01:33:54 - Seat 20
  01:33:54 - 01:33:55 - Seat 1
  01:33:55 - 01:34:28 - Seat 24
  01:34:28 - 01:34:29 - Seat 1
  01:34:29 - 01:34:30 - Seat 24
  01:34:30 - 01:35:04 - Seat 20
  01:35:04 - 01:35:05 - Seat 24
  01:35:05 - 01:35:13 - Seat 24
  01:35:13 - 01:35:17 - Seat 1
  01:35:17 - 01:36:02 - Seat 24
  01:36:02 - 01:36:06 - Seat 1
  01:36:06 - 01:36:28 - Seat 24
  01:36:28 - 01:36:33 - Seat 1
  01:36:33 - 01:39:40 - Seat 20
  01:39:40 - 01:39:44 - Seat 1
  01:39:44 - 01:39:59 - Seat 16
  01:39:59 - 01:40:01 - Seat 16
  01:40:01 - 01:40:51 - Seat 20
  01:40:52 - 01:40:59 - Seat 1
  01:40:59 - 01:41:00 - Seat 19
  01:41:00 - 01:41:02 - Seat 1
  01:41:02 - 01:41:05 - Seat 19
  01:41:05 - 01:44:20 - Seat 19
  01:44:20 - 01:44:23 - Seat 1
  01:44:23 - 01:44:29 - Seat 19
  01:44:29 - 01:47:48 - Seat 17
  01:47:48 - 01:47:52 - Seat 1
  01:47:52 - 01:49:27 - Seat 16
  01:49:27 - 01:49:29 - Seat 1
  01:49:29 - 01:49:48 - Seat 5
  01:49:48 - 01:49:50 - Seat 1
  01:49:50 - 01:49:58 - Seat 16
  01:49:58 - 01:49:59 - Seat 1
  01:49:59 - 01:50:10 - Seat 16
  01:50:10 - 01:50:14 - Seat 1
  01:50:14 - 01:50:38 - Seat 10
  01:50:38 - 01:51:07 - Seat 16
  01:51:07 - 01:51:10 - Seat 1
  01:51:13 - 01:52:10 - Seat 16
  01:52:10 - 01:52:14 - Seat 1
  01:52:14 - 01:52:28 - Seat 13
  01:52:29 - 01:52:33 - Seat 1
  01:52:33 - 01:53:38 - Seat 11
  01:53:39 - 01:53:42 - Seat 1
  01:53:42 - 01:55:43 - Seat 10
  01:55:43 - 01:55:45 - Seat 1
  01:55:45 - 01:57:36 - Seat 9
  01:57:36 - 01:57:39 - Seat 1
  01:57:40 - 01:58:27 - Seat 8
  01:58:27 - 01:58:33 - Seat 1
  01:58:33 - 02:00:41 - Seat 5
  02:00:41 - 02:00:45 - Seat 1
  02:00:45 - 02:01:28 - Seat 4
  02:01:28 - 02:01:42 - Seat 1
  02:01:44 - 02:01:45 - Seat 28
  02:01:45 - 02:01:49 - Seat 1
  02:01:49 - 02:06:37 - Seat 28
  02:06:37 - 02:06:38 - Seat 1
  02:06:38 - 02:06:43 - Seat 28
  02:06:43 - 02:07:25 - Seat 20
  02:07:25 - 02:07:26 - Seat 28
  02:07:26 - 02:07:53 - Seat 28
  02:07:53 - 02:07:54 - Seat 1
  02:07:54 - 02:07:55 - Seat 28
  02:07:55 - 02:08:08 - Seat 28
  02:08:08 - 02:08:09 - Seat 24
  02:08:09 - 02:08:26 - Seat 28
  02:08:26 - 02:08:28 - Seat 1
  02:08:28 - 02:11:29 - Seat 28
  02:11:29 - 02:11:36 - Seat 20
  02:11:36 - 02:11:38 - Seat 28
  02:11:38 - 02:12:12 - Seat 20
  02:12:12 - 02:12:13 - Seat 28
  02:12:13 - 02:12:14 - Seat 1
  02:12:14 - 02:13:05 - Seat 28
  02:13:05 - 02:13:09 - Seat 1
  02:13:09 - 02:13:10 - Seat 28
  02:13:10 - 02:13:16 - Seat 16
  02:13:16 - 02:13:17 - Seat 1
  02:13:17 - 02:14:03 - Seat 28
  02:14:03 - 02:14:06 - Seat 1
  02:14:06 - 02:16:04 - Seat 28
  02:16:04 - 02:16:06 - Seat 1
  02:16:06 - 02:16:26 - Seat 28
  02:16:26 - 02:16:32 - Seat 1
  02:16:32 - 02:16:37 - Seat 28
  02:16:37 - 02:16:39 - Seat 28
  02:16:39 - 02:16:40 - Seat 1
  02:16:40 - 02:16:41 - Seat 28
  02:16:41 - 02:16:42 - Seat 19
  02:16:42 - 02:17:53 - Seat 28
  02:17:53 - 02:17:56 - Seat 1
  02:17:56 - 02:18:06 - Seat 28
  02:18:06 - 02:18:07 - Seat 1
  02:18:07 - 02:18:08 - Seat 28
  02:18:08 - 02:18:10 - Seat 1
  02:18:10 - 02:19:37 - Seat 28
  02:19:37 - 02:19:38 - Seat 17
  02:19:38 - 02:19:41 - Seat 28
  02:19:41 - 02:20:10 - Seat 17
  02:20:10 - 02:20:11 - Seat 28
  02:20:11 - 02:20:12 - Seat 1
  02:20:12 - 02:20:35 - Seat 28
  02:20:35 - 02:20:37 - Seat 17
  02:20:37 - 02:20:38 - Seat 28
  02:20:38 - 02:21:09 - Seat 17
  02:21:09 - 02:21:10 - Seat 1
  02:21:10 - 02:21:24 - Seat 28
  02:21:24 - 02:21:25 - Seat 28
  02:21:25 - 02:21:32 - Seat 17
  02:21:32 - 02:21:39 - Seat 1
  02:21:39 - 02:21:42 - Seat 28
  02:21:42 - 02:22:33 - Seat 28
  02:22:33 - 02:22:34 - Seat 1
  02:22:34 - 02:22:50 - Seat 16
  02:22:50 - 02:22:51 - Seat 1
  02:22:51 - 02:23:46 - Seat 28
  02:23:46 - 02:23:47 - Seat 1
  02:23:47 - 02:23:48 - Seat 28
  02:23:48 - 02:23:53 - Seat 13
  02:23:53 - 02:24:06 - Seat 28
  02:24:06 - 02:24:15 - Seat 13
  02:24:15 - 02:26:41 - Seat 28
  02:26:41 - 02:26:43 - Seat 1
  02:26:43 - 02:27:02 - Seat 10
  02:27:02 - 02:27:03 - Seat 1
  02:27:03 - 02:27:17 - Seat 28
  02:27:17 - 02:27:18 - Seat 1
  02:27:18 - 02:27:19 - Seat 28
  02:27:19 - 02:27:24 - Seat 1
  02:27:24 - 02:27:40 - Seat 28
  02:27:40 - 02:27:42 - Seat 1
  02:27:42 - 02:28:04 - Seat 28
  02:28:04 - 02:28:06 - Seat 1
  02:28:06 - 02:28:07 - Seat 28
  02:28:07 - 02:28:41 - Seat 1
  02:28:41 - 02:30:23 - Seat 28
  02:30:23 - 02:30:24 - Seat 1
  02:30:24 - 02:30:25 - Seat 28
  02:30:25 - 02:30:27 - Seat 5
  02:30:27 - 02:30:29 - Seat 28
  02:30:29 - 02:30:43 - Seat 5
  02:30:43 - 02:30:44 - Seat 28
  02:30:44 - 02:30:45 - Seat 1
  02:30:45 - 02:31:27 - Seat 28
  02:31:28 - 02:31:36 - Seat 1
  02:31:36 - 02:34:55 - Seat 27
  02:34:56 - 02:35:01 - Seat 1
  02:35:01 - 02:35:24 - Seat 19
  02:35:24 - 02:35:26 - Seat 27
  02:35:26 - 02:35:27 - Seat 1
  02:35:27 - 02:35:43 - Seat 27
  02:35:44 - 02:36:02 - Seat 1
  02:36:02 - 02:36:34 - Seat 13
  02:36:34 - 02:36:42 - Seat 1
  02:36:42 - 02:36:48 - Seat 13
  02:36:48 - 02:36:54 - Seat 1
  02:36:54 - 02:36:58 - Seat 10
  02:36:58 - 02:37:05 - Seat 1
  02:37:06 - 02:37:12 - Seat 1
  02:37:12 - 02:37:16 - Seat 4
  02:37:16 - 02:37:19 - Seat 1
  02:37:19 - 02:38:10 - Seat 24
  02:38:11 - 02:38:14 - Seat 1
  02:38:14 - 02:38:35 - Seat 20
  02:38:35 - 02:38:37 - Seat 1
  02:38:37 - 02:38:59 - Seat 19
  02:39:01 - 02:39:04 - Seat 1
  02:39:04 - 02:39:55 - Seat 17
  02:39:55 - 02:40:01 - Seat 1
  02:40:01 - 02:40:42 - Seat 16
  02:40:44 - 02:40:50 - Seat 1
  02:40:50 - 02:41:32 - Seat 28
  02:41:32 - 02:41:33 - Seat 13
  02:41:33 - 02:43:56 - Seat 28
  02:43:56 - 02:44:24 - Seat 1
  02:44:24 - 02:44:27 - Seat 20
  02:44:30 - 02:44:37 - Seat 1
 9. 7.2

  Vanwege het stilleggen van de bouw in februari van dit jaar om de benodigde WnB-vergunning te krijgen is vertraging ontstaan. Hierdoor zijn ook de proceskosten verder toegenomen voortkomend uit stikstofproblematiek, aanhoudende stijging van prijzen en enkele onvoorziene omstandigheden. De route kan niet worden voltooid binnen het beschikbare projectbudget. Om de route financieel gezond te kunnen voltooien is een aanvullend budget vanuit de provincie nodig van € 1,05 mln.


  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een voorgestelde behandelduur van 2 uur.

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel inzake bijstelling kredietbesluit project Parkstadroute
  03:31:05 - 03:31:32 - Seat 1
  03:32:26 - 03:33:20 - Seat 1
  03:33:20 - 03:34:16 - Seat 4
  03:34:17 - 03:34:19 - Seat 1
  03:34:20 - 03:35:06 - Seat 5
  03:35:07 - 03:35:10 - Seat 1
  03:35:11 - 03:36:28 - Seat 8
  03:36:28 - 03:36:34 - Seat 1
  03:36:34 - 03:36:39 - Seat 8
  03:36:39 - 03:36:43 - Seat 1
  03:36:43 - 03:36:46 - Seat 8
  03:36:46 - 03:38:33 - Seat 9
  03:38:33 - 03:38:36 - Seat 1
  03:38:36 - 03:39:50 - Seat 10
  03:39:50 - 03:39:53 - Seat 1
  03:39:53 - 03:41:34 - Seat 10
  03:41:35 - 03:41:37 - Seat 1
  03:41:37 - 03:42:03 - Seat 11
  03:42:03 - 03:42:05 - Seat 1
  03:42:05 - 03:42:44 - Seat 13
  03:42:44 - 03:42:47 - Seat 1
  03:42:47 - 03:44:59 - Seat 16
  03:44:59 - 03:45:00 - Seat 1
  03:45:01 - 03:45:03 - Seat 1
  03:45:03 - 03:46:38 - Seat 17
  03:46:39 - 03:46:44 - Seat 1
  03:46:44 - 03:46:45 - Seat 19
  03:46:45 - 03:46:46 - Seat 1
  03:46:46 - 03:47:04 - Seat 19
  03:47:04 - 03:47:08 - Seat 1
  03:47:08 - 03:47:10 - Seat 19
  03:47:10 - 03:47:15 - Seat 10
  03:47:15 - 03:50:26 - Seat 19
  03:50:26 - 03:50:34 - Seat 1
  03:50:34 - 03:52:50 - Seat 20
  03:52:50 - 03:52:52 - Seat 1
  03:52:52 - 03:52:53 - Seat 25
  03:52:53 - 03:52:56 - Seat 1
  03:52:56 - 03:55:12 - Seat 25
  03:55:12 - 03:55:18 - Seat 1
  03:55:18 - 03:57:06 - Seat 28
  03:57:06 - 03:57:08 - Seat 1
  03:57:08 - 03:57:43 - Seat 4
  03:57:43 - 04:01:20 - Seat 28
  04:01:20 - 04:01:21 - Seat 1
  04:01:21 - 04:01:22 - Seat 28
  04:01:22 - 04:02:35 - Seat 10
  04:02:35 - 04:03:55 - Seat 28
  04:03:55 - 04:03:57 - Seat 1
  04:03:57 - 04:03:58 - Seat 28
  04:03:58 - 04:04:26 - Seat 16
  04:04:26 - 04:05:04 - Seat 28
  04:05:04 - 04:05:08 - Seat 1
  04:05:08 - 04:05:10 - Seat 28
  04:05:10 - 04:05:47 - Seat 20
  04:05:47 - 04:05:48 - Seat 1
  04:05:48 - 04:06:18 - Seat 28
  04:06:18 - 04:06:19 - Seat 28
  04:06:19 - 04:06:44 - Seat 20
  04:06:44 - 04:06:46 - Seat 28
  04:06:46 - 04:06:47 - Seat 1
  04:06:47 - 04:07:32 - Seat 28
  04:07:32 - 04:07:33 - Seat 1
  04:07:33 - 04:08:21 - Seat 10
  04:08:21 - 04:09:13 - Seat 28
  04:09:13 - 04:09:15 - Seat 1
  04:09:16 - 04:10:11 - Seat 9
  04:10:12 - 04:10:13 - Seat 28
  04:10:13 - 04:10:14 - Seat 1
  04:10:14 - 04:10:34 - Seat 28
  04:10:34 - 04:10:35 - Seat 20
  04:10:35 - 04:11:21 - Seat 20
  04:11:22 - 04:11:23 - Seat 1
  04:11:23 - 04:11:59 - Seat 28
  04:11:59 - 04:12:02 - Seat 1
  04:12:02 - 04:12:03 - Seat 1
  04:12:03 - 04:12:37 - Seat 10
  04:12:38 - 04:12:39 - Seat 1
  04:12:40 - 04:14:45 - Seat 28
  04:14:45 - 04:14:50 - Seat 1
  04:14:50 - 04:14:56 - Seat 16
  04:14:56 - 04:14:58 - Seat 1
  04:14:58 - 04:15:16 - Seat 16
  04:15:16 - 04:15:23 - Seat 1
  04:15:23 - 04:15:25 - Seat 16
  04:15:25 - 04:15:45 - Seat 28
  04:15:45 - 04:16:08 - Seat 16
  04:16:08 - 04:16:09 - Seat 1
  04:16:09 - 04:16:11 - Seat 20
  04:16:11 - 04:16:18 - Seat 1
  04:16:18 - 04:16:24 - Seat 20
  04:16:24 - 04:16:39 - Seat 1
  04:16:39 - 04:16:43 - Seat 10
  04:16:43 - 04:16:50 - Seat 1
 10. 7.3

  In de IPML rapportage worden alle mobiliteitsopgaven halfjaarlijks gerapporteerd over de voortgang. Dit is inclusief de projecten die onderdeel uitmaken van de Regeling Grote Projecten. De rapportage is door GS aangeboden aan PS, waarna de Statenonderzoeker een analyse van de rapportage uitvoert. Deze analyse wordt zo snel mogelijk toegevoegd aan de stukken. U wordt verzocht deze analyse te betrekken bij de voorbereiding van dit agendapunt.


  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 45 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  7e Voortgangsrapportage IPML
  03:34:39 - 03:35:06 - Seat 5
  03:35:07 - 03:35:10 - Seat 1
  03:35:11 - 03:36:28 - Seat 8
  03:36:28 - 03:36:34 - Seat 1
  03:36:34 - 03:36:39 - Seat 8
  03:36:39 - 03:36:43 - Seat 1
  03:36:43 - 03:36:46 - Seat 8
  03:36:46 - 03:38:33 - Seat 9
  03:38:33 - 03:38:36 - Seat 1
  03:38:36 - 03:39:50 - Seat 10
  03:39:50 - 03:39:53 - Seat 1
  03:39:53 - 03:41:34 - Seat 10
  03:41:35 - 03:41:37 - Seat 1
  03:41:37 - 03:42:03 - Seat 11
  03:42:03 - 03:42:05 - Seat 1
  03:42:05 - 03:42:44 - Seat 13
  03:42:44 - 03:42:47 - Seat 1
  03:42:47 - 03:44:59 - Seat 16
  03:44:59 - 03:45:00 - Seat 1
  03:45:01 - 03:45:03 - Seat 1
  03:45:03 - 03:46:38 - Seat 17
  03:46:39 - 03:46:44 - Seat 1
  03:46:44 - 03:46:45 - Seat 19
  03:46:45 - 03:46:46 - Seat 1
  03:46:46 - 03:47:04 - Seat 19
  03:47:04 - 03:47:08 - Seat 1
  03:47:08 - 03:47:10 - Seat 19
  03:47:10 - 03:47:15 - Seat 10
  03:47:15 - 03:50:26 - Seat 19
  03:50:26 - 03:50:34 - Seat 1
  03:50:34 - 03:52:50 - Seat 20
  03:52:50 - 03:52:52 - Seat 1
  03:52:52 - 03:52:53 - Seat 25
  03:52:53 - 03:52:56 - Seat 1
  03:52:56 - 03:55:12 - Seat 25
  03:55:12 - 03:55:18 - Seat 1
  03:55:18 - 03:57:06 - Seat 28
  03:57:06 - 03:57:08 - Seat 1
  03:57:08 - 03:57:43 - Seat 4
  03:57:43 - 04:01:20 - Seat 28
  04:01:20 - 04:01:21 - Seat 1
  04:01:21 - 04:01:22 - Seat 28
  04:01:22 - 04:02:35 - Seat 10
  04:02:35 - 04:03:55 - Seat 28
  04:03:55 - 04:03:57 - Seat 1
  04:03:57 - 04:03:58 - Seat 28
  04:03:58 - 04:04:26 - Seat 16
  04:04:26 - 04:05:04 - Seat 28
  04:05:04 - 04:05:08 - Seat 1
  04:05:08 - 04:05:10 - Seat 28
  04:05:10 - 04:05:47 - Seat 20
  04:05:47 - 04:05:48 - Seat 1
  04:05:48 - 04:06:18 - Seat 28
  04:06:18 - 04:06:19 - Seat 28
  04:06:19 - 04:06:44 - Seat 20
  04:06:44 - 04:06:46 - Seat 28
  04:06:46 - 04:06:47 - Seat 1
  04:06:47 - 04:07:32 - Seat 28
  04:07:32 - 04:07:33 - Seat 1
  04:07:33 - 04:08:21 - Seat 10
  04:08:21 - 04:09:13 - Seat 28
  04:09:13 - 04:09:15 - Seat 1
  04:09:16 - 04:10:11 - Seat 9
  04:10:12 - 04:10:13 - Seat 28
  04:10:13 - 04:10:14 - Seat 1
  04:10:14 - 04:10:34 - Seat 28
  04:10:34 - 04:10:35 - Seat 20
  04:10:35 - 04:11:21 - Seat 20
  04:11:22 - 04:11:23 - Seat 1
  04:11:23 - 04:11:59 - Seat 28
  04:11:59 - 04:12:02 - Seat 1
  04:12:02 - 04:12:03 - Seat 1
  04:12:03 - 04:12:37 - Seat 10
  04:12:38 - 04:12:39 - Seat 1
  04:12:40 - 04:14:45 - Seat 28
  04:14:45 - 04:14:50 - Seat 1
  04:14:50 - 04:14:56 - Seat 16
  04:14:56 - 04:14:58 - Seat 1
  04:14:58 - 04:15:16 - Seat 16
  04:15:16 - 04:15:23 - Seat 1
  04:15:23 - 04:15:25 - Seat 16
  04:15:25 - 04:15:45 - Seat 28
  04:15:45 - 04:16:08 - Seat 16
  04:16:08 - 04:16:09 - Seat 1
  04:16:09 - 04:16:11 - Seat 20
  04:16:11 - 04:16:18 - Seat 1
  04:16:18 - 04:16:24 - Seat 20
  04:16:24 - 04:16:39 - Seat 1
  04:16:39 - 04:16:43 - Seat 10
  04:16:43 - 04:16:50 - Seat 1
  04:16:50 - 04:17:09 - Seat 10
  04:17:09 - 04:18:34 - Seat 1
  04:18:34 - 04:18:35 - Seat 23
  04:18:35 - 04:18:36 - Seat 1
  04:18:36 - 04:21:23 - Seat 23
  04:21:23 - 04:21:28 - Seat 1
  04:21:28 - 04:21:30 - Seat 23
  04:21:30 - 04:21:39 - Seat 1
  04:21:39 - 04:21:40 - Seat 23
  04:21:40 - 04:23:43 - Seat 20
  04:23:43 - 04:23:45 - Seat 1
  04:23:45 - 04:24:21 - Seat 20
  04:24:21 - 04:24:24 - Seat 1
  04:24:24 - 04:24:47 - Seat 20
  04:24:47 - 04:24:52 - Seat 1
  04:24:53 - 04:26:35 - Seat 19
  04:26:35 - 04:26:37 - Seat 1
  04:26:37 - 04:27:04 - Seat 19
  04:27:04 - 04:27:20 - Seat 1
  04:27:20 - 04:29:27 - Seat 1
  04:29:27 - 04:30:05 - Seat 17
  04:30:05 - 04:30:10 - Seat 1
  04:30:11 - 04:30:17 - Seat 16
  04:30:17 - 04:30:21 - Seat 1
  04:30:21 - 04:31:51 - Seat 12
  04:31:51 - 04:31:54 - Seat 1
  04:31:54 - 04:32:00 - Seat 10
  04:32:00 - 04:32:07 - Seat 12
  04:32:08 - 04:32:12 - Seat 1
  04:32:12 - 04:33:01 - Seat 10
  04:33:01 - 04:33:03 - Seat 1
  04:33:03 - 04:34:40 - Seat 9
  04:34:41 - 04:34:44 - Seat 1
  04:34:44 - 04:34:58 - Seat 8
  04:34:58 - 04:35:01 - Seat 1
  04:35:01 - 04:35:33 - Seat 5
  04:35:33 - 04:35:35 - Seat 1
  04:35:36 - 04:37:17 - Seat 4
  04:37:17 - 04:37:37 - Seat 1
  04:37:37 - 04:37:42 - Seat 20
  04:37:42 - 04:37:53 - Seat 1
  04:37:54 - 04:40:28 - Seat 28
  04:40:28 - 04:40:30 - Seat 23
  04:40:30 - 04:40:31 - Seat 28
  04:40:31 - 04:41:11 - Seat 23
  04:41:11 - 04:41:19 - Seat 1
  04:41:19 - 04:41:20 - Seat 23
  04:41:20 - 04:42:25 - Seat 28
  04:42:25 - 04:42:26 - Seat 1
  04:42:26 - 04:42:34 - Seat 23
  04:42:34 - 04:42:43 - Seat 1
  04:42:43 - 04:42:46 - Seat 23
  04:42:46 - 04:42:48 - Seat 1
  04:42:48 - 04:43:03 - Seat 10
  04:43:03 - 04:43:07 - Seat 28
  04:43:09 - 04:43:40 - Seat 28
  04:43:40 - 04:43:47 - Seat 1
  04:43:47 - 04:45:02 - Seat 28
  04:45:02 - 04:45:04 - Seat 20
  04:45:04 - 04:45:06 - Seat 28
  04:45:06 - 04:45:43 - Seat 20
  04:45:43 - 04:45:45 - Seat 1
  04:45:45 - 04:47:18 - Seat 28
  04:47:18 - 04:47:36 - Seat 1
  04:47:36 - 04:48:30 - Seat 28
  04:48:30 - 04:48:33 - Seat 20
  04:48:33 - 04:48:34 - Seat 28
  04:48:34 - 04:48:48 - Seat 20
  04:48:48 - 04:48:50 - Seat 20
  04:48:50 - 04:49:01 - Seat 28
  04:49:01 - 04:49:09 - Seat 20
  04:49:09 - 04:49:11 - Seat 1
  04:49:12 - 04:51:44 - Seat 28
  04:51:44 - 04:51:45 - Seat 1
  04:51:45 - 04:51:55 - Seat 12
  04:51:55 - 04:51:56 - Seat 1
  04:51:56 - 04:53:39 - Seat 28
  04:53:40 - 04:53:41 - Seat 1
  04:53:41 - 04:53:50 - Seat 4
  04:53:51 - 04:54:08 - Seat 28
  04:54:08 - 04:54:09 - Seat 17
  04:54:09 - 04:54:10 - Seat 28
  04:54:10 - 04:54:14 - Seat 17
  04:54:14 - 04:54:16 - Seat 1
  04:54:16 - 04:54:29 - Seat 17
  04:54:29 - 04:54:33 - Seat 1
  04:54:33 - 04:54:40 - Seat 17
  04:54:40 - 04:54:45 - Seat 1
  04:54:45 - 04:54:46 - Seat 17
  04:54:46 - 04:54:50 - Seat 1
  04:54:50 - 04:54:53 - Seat 17
  04:54:53 - 04:55:24 - Seat 1
  04:55:24 - 04:55:34 - Seat 17
  04:55:34 - 04:55:49 - Seat 1
  04:55:49 - 04:55:58 - Seat 1
  04:55:58 - 04:56:31 - Seat 17
  04:56:31 - 04:56:33 - Seat 1
  04:56:33 - 04:56:34 - Seat 17
  04:56:34 - 04:57:09 - Seat 1
  04:57:09 - 04:57:18 - Seat 17
  04:57:18 - 04:58:08 - Seat 1
  04:58:08 - 04:58:09 - Seat 28
  04:58:09 - 04:58:20 - Seat 1
  04:58:20 - 04:58:35 - Seat 16
  04:58:35 - 04:58:36 - Seat 1
  04:58:36 - 04:58:46 - Seat 16
  04:58:46 - 04:58:48 - Seat 1
  04:58:48 - 04:58:49 - Seat 23
  04:58:49 - 04:58:52 - Seat 1
  04:58:52 - 04:58:53 - Seat 23
  04:58:53 - 04:59:21 - Seat 28
  04:59:21 - 05:00:32 - Seat 1
  05:00:32 - 05:00:33 - Seat 23
  05:00:33 - 05:00:34 - Seat 1
  05:00:34 - 05:01:03 - Seat 23
  05:01:03 - 05:01:06 - Seat 1
  05:01:06 - 05:01:08 - Seat 1
  05:01:08 - 05:01:16 - Seat 23
  05:01:16 - 05:01:36 - Seat 1
  05:01:36 - 05:01:49 - Seat 23
  05:01:50 - 05:01:51 - Seat 1
  05:01:51 - 05:02:08 - Seat 28
  05:02:08 - 05:02:12 - Seat 23
  05:02:12 - 05:02:13 - Seat 28
  05:02:13 - 05:03:01 - Seat 1
  05:10:50 - 05:12:16 - Seat 1
  05:12:16 - 05:12:24 - Seat 9
  05:12:24 - 05:14:56 - Seat 1
 11. 7.4

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 12. 8
  MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT
 13. 8.1

  Op 1-7-2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wijziging heeft als voornaamste doelstelling om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben 2 jaar de tijd om volledig te gaan voldoen aan de gewijzigde wet. Middels het onderhavige voorstel wordt een gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de RUD Limburg Noord (RUD LN) in procedure gebracht. Beoogd resultaat is het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg zodat deze tijdig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
  Dit onderwerp ziet op het (al dan niet) kenbaar maken van zienswijzen door Provinciale Staten. De bevoegdheid tot wijzigingen / treffen / in- en uittreden van de regeling ligt bij het college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten mogen voorafgaand aan het besluit hiertoe zienswijzen kenbaar maken.


  De behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een voorgestelde behandelduur van 1uur.

  05:14:49 - 05:14:56 - Seat 1
  05:14:56 - 05:14:57 - Seat 16
  05:14:57 - 05:15:02 - Seat 1
  05:15:02 - 05:15:15 - Seat 16
  05:15:16 - 05:15:19 - Seat 1
  05:15:19 - 05:16:01 - Seat 17
  05:16:02 - 05:16:03 - Seat 17
  05:16:04 - 05:16:06 - Seat 1
  05:16:06 - 05:16:18 - Seat 18
  05:16:20 - 05:16:23 - Seat 1
  05:16:23 - 05:17:41 - Seat 20
  05:17:42 - 05:17:45 - Seat 1
  05:17:46 - 05:18:29 - Seat 22
  05:18:29 - 05:18:34 - Seat 1
  05:18:35 - 05:20:00 - Seat 4
  05:20:00 - 05:20:05 - Seat 1
  05:20:05 - 05:20:13 - Seat 6
  05:20:13 - 05:20:16 - Seat 1
  05:20:16 - 05:20:20 - Seat 8
  05:20:20 - 05:20:22 - Seat 1
  05:20:22 - 05:22:12 - Seat 9
  05:22:12 - 05:22:21 - Seat 1
  05:22:21 - 05:22:29 - Seat 10
  05:22:30 - 05:22:31 - Seat 1
  05:22:32 - 05:22:35 - Seat 11
  05:22:35 - 05:22:37 - Seat 1
  05:22:37 - 05:22:43 - Seat 13
  05:22:43 - 05:22:58 - Seat 1
  05:22:59 - 05:27:15 - Seat 28
  05:27:15 - 05:27:17 - Seat 9
  05:27:17 - 05:27:18 - Seat 28
  05:27:18 - 05:27:35 - Seat 9
  05:27:35 - 05:27:45 - Seat 28
  05:27:45 - 05:28:25 - Seat 9
  05:28:25 - 05:28:27 - Seat 28
  05:28:27 - 05:28:29 - Seat 28
  05:28:29 - 05:28:30 - Seat 26
  05:28:30 - 05:28:31 - Seat 1
  05:28:31 - 05:29:03 - Seat 26
  05:29:03 - 05:29:25 - Seat 9
  05:29:25 - 05:29:42 - Seat 1
  05:29:42 - 05:30:23 - Seat 28
  05:30:23 - 05:30:53 - Seat 1
  05:30:53 - 05:30:55 - Seat 1
  05:30:55 - 05:30:56 - Seat 28
  05:30:56 - 05:31:21 - Seat 9
  05:31:21 - 05:31:32 - Seat 28
  05:31:32 - 05:31:37 - Seat 1
  05:31:37 - 05:31:38 - Seat 28
  05:31:38 - 05:31:39 - Seat 1
  05:31:39 - 05:32:33 - Seat 27
  05:32:33 - 05:32:37 - Seat 1
  05:32:37 - 05:33:28 - Seat 27
  05:33:28 - 05:33:30 - Seat 26
  05:33:30 - 05:33:34 - Seat 27
  05:33:34 - 05:34:21 - Seat 26
  05:34:23 - 05:35:33 - Seat 28
  05:35:33 - 05:35:35 - Seat 1
  05:35:35 - 05:36:15 - Seat 18
  05:36:15 - 05:36:16 - Seat 1
  05:36:16 - 05:36:17 - Seat 28
  05:36:17 - 05:36:48 - Seat 9
  05:36:48 - 05:36:49 - Seat 9
  05:36:49 - 05:36:54 - Seat 28
  05:36:54 - 05:37:03 - Seat 1
  05:37:03 - 05:37:04 - Seat 28
  05:37:04 - 05:37:21 - Seat 18
  05:37:21 - 05:38:30 - Seat 28
  05:38:30 - 05:38:31 - Seat 1
  05:38:31 - 05:38:32 - Seat 28
  05:38:32 - 05:39:29 - Seat 18
  05:39:29 - 05:39:33 - Seat 28
  05:39:33 - 05:39:38 - Seat 18
  05:39:39 - 05:40:42 - Seat 6
  05:40:42 - 05:40:43 - Seat 1
  05:40:43 - 05:41:03 - Seat 1
  05:41:03 - 05:41:04 - Seat 17
  05:41:05 - 05:41:35 - Seat 18
  05:41:35 - 05:41:38 - Seat 1
  05:41:38 - 05:41:39 - Seat 18
  05:41:39 - 05:42:12 - Seat 1
  05:42:12 - 05:42:13 - Seat 17
  05:42:13 - 05:42:15 - Seat 1
  05:42:15 - 05:42:41 - Seat 17
  05:42:41 - 05:42:53 - Seat 1
  05:42:53 - 05:43:23 - Seat 9
  05:43:23 - 05:44:06 - Seat 1
  05:44:06 - 05:44:14 - Seat 1
  05:44:14 - 05:44:16 - Seat 4
  05:44:16 - 05:44:20 - Seat 1
  05:44:20 - 05:44:29 - Seat 4
  05:44:29 - 05:44:33 - Seat 1
  05:44:33 - 05:45:04 - Seat 4
  05:45:04 - 05:45:11 - Seat 1
  05:45:11 - 05:46:53 - Seat 28
  05:46:53 - 05:48:13 - Seat 1
  05:48:14 - 05:48:40 - Seat 6
  05:48:40 - 05:49:04 - Seat 1
  05:49:04 - 05:49:31 - Seat 28
  05:49:31 - 05:49:51 - Seat 1
  05:49:51 - 05:50:03 - Seat 20
  05:50:03 - 05:50:18 - Seat 1
  05:50:18 - 05:50:56 - Seat 20
  05:50:57 - 05:52:37 - Seat 1
  05:52:37 - 05:52:43 - Seat 13
  05:52:43 - 05:52:45 - Seat 1
  05:52:45 - 05:52:49 - Seat 11
  05:52:51 - 05:53:03 - Seat 1
  05:53:03 - 05:53:08 - Seat 10
  05:53:08 - 05:53:11 - Seat 1
  05:53:12 - 05:53:13 - Seat 1
  05:53:13 - 05:53:24 - Seat 9
 14. 8.2

  Op 1-7-2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wijziging heeft als voornaamste doelstelling om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben 2 jaar de tijd om volledig te gaan voldoen aan de gewijzigde wet. Middels het onderhavige voorstel wordt een gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de RUD Zuid-Limburg (RUD ZL) in procedure gebracht. Beoogd resultaat is het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg zodat deze tijdig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
  Dit onderwerp ziet op het (al dan niet) kenbaar maken van zienswijzen door Provinciale Staten. De bevoegdheid tot wijzigingen / treffen / in- en uittreden van de regeling ligt bij het college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten mogen voorafgaand aan het besluit hiertoe zienswijzen kenbaar maken.


  De behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een voorgestelde behandelduur van 1uur.

  05:53:17 - 05:53:24 - Seat 9
  05:53:25 - 05:53:26 - Seat 1
  05:53:26 - 05:53:29 - Seat 8
  05:53:29 - 05:53:30 - Seat 1
  05:53:30 - 05:53:31 - Seat 6
  05:53:31 - 05:53:33 - Seat 1
  05:53:33 - 05:53:35 - Seat 4
  05:53:35 - 05:53:36 - Seat 1
  05:53:36 - 05:53:38 - Seat 22
  05:53:38 - 05:53:39 - Seat 20
  05:53:39 - 05:53:41 - Seat 1
  05:53:41 - 05:53:46 - Seat 18
  05:53:46 - 05:53:47 - Seat 1
  05:53:47 - 05:53:48 - Seat 17
  05:53:48 - 05:53:51 - Seat 1
  05:53:51 - 05:53:54 - Seat 16
  05:53:54 - 05:53:57 - Seat 1
  05:53:57 - 05:54:00 - Seat 28
  05:54:00 - 05:57:17 - Seat 1
 15. 8.5

  De voorzitter van de voormalige commissie RLN heeft toegezegd om, in samenwerking met GS, een voorstel te ontwikkelen voor een cyclus betreffende bespreken en besluiten rond VTH en RUD in aansluiting op de algemene P&C-cyclus en zodanig dat PS in staat wordt gesteld eventuele beleidswensen ook te kunnen vertalen in de begroting. Hiervoor is een memo voorbereid die u aantreft in de bijlage.


  Behandeling wordt gedaan in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 30 minuten.

  05:55:30 - 05:57:17 - Seat 1
  05:57:17 - 05:57:58 - Seat 20
  05:57:59 - 05:58:08 - Seat 1
  05:58:09 - 05:59:01 - Seat 28
  05:59:01 - 05:59:51 - Seat 26
  05:59:51 - 05:59:53 - Seat 1
  05:59:53 - 06:00:13 - Seat 4
  06:00:13 - 06:00:14 - Seat 1
  06:00:15 - 06:00:32 - Seat 28
  06:00:33 - 06:02:42 - Seat 1
  06:02:42 - 06:02:46 - Seat 16
  06:02:46 - 06:03:09 - Seat 1
 16. 8.6

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  06:03:00 - 06:03:09 - Seat 1
  06:03:09 - 06:03:18 - Seat 28
  06:03:18 - 06:04:02 - Seat 1
 17. 9

  06:03:26 - 06:04:02 - Seat 1
 18. 9.2

  Het Ministerie van Economische Zaken heeft het college van GS verzocht om de bevoegd gezag rol voor de opwaardering 380 kV-verbinding Maasbracht-Graetheide op zich te nemen en een Projectbesluitprocedure onder de Omgevingswet op te starten. De bevoegdheid hiertoe ligt bij Gedeputeerde Staten, maar zij wil voor besluitvorming de Staten raadplegen.
  In het sonderend stuk staan een 3-tal sonderende vragen. U wordt verzocht bij uw inbreng in te gaan op de sonderende vragen, zijnde:

  1. Kennis te nemen van ons voornemen om de bevoegd gezag rol op ons te nemen in het project Opwaardering 380 kV Maasbracht – Graetheide en hiervoor een Projectbesluit onder de Omgevingswet voor op te starten.
  2. Aandachtspunten en opmerkingen aan ons mee te geven betreffende a) de bevoegd gezag rol, b) de projectprocedure en c) het project in zijn algemeenheid.
  3. Ziet u additionele lokale/ regionale/ provinciale/ Rijksacties in het kader van dit project?

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 90 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Sonderend stuk Opwaardering 380 kV Maasbracht - Graetheide
  00:19:22 - 00:19:51 - Seat 1
  00:19:51 - 00:21:13 - Seat 5
  00:21:13 - 00:21:18 - Seat 1
  00:21:18 - 00:21:29 - Seat 8
  00:21:29 - 00:21:32 - Seat 1
  00:21:32 - 00:22:40 - Seat 9
  00:22:40 - 00:22:42 - Seat 1
  00:22:42 - 00:23:31 - Seat 10
  00:23:31 - 00:23:33 - Seat 1
  00:23:33 - 00:23:34 - Seat 10
  00:23:34 - 00:24:10 - Seat 11
  00:24:10 - 00:24:14 - Seat 1
  00:24:14 - 00:25:07 - Seat 13
  00:25:07 - 00:25:12 - Seat 1
  00:25:12 - 00:25:23 - Seat 16
  00:25:23 - 00:25:26 - Seat 1
  00:25:26 - 00:27:35 - Seat 17
  00:27:36 - 00:27:42 - Seat 1
  00:27:42 - 00:29:23 - Seat 18
  00:29:23 - 00:29:27 - Seat 1
  00:29:27 - 00:31:51 - Seat 21
  00:31:51 - 00:31:53 - Seat 1
  00:31:53 - 00:33:33 - Seat 22
  00:33:33 - 00:33:40 - Seat 1
  00:33:41 - 00:36:34 - Seat 28
  00:36:34 - 00:36:37 - Seat 1
  00:36:37 - 00:36:38 - Seat 27
  00:36:38 - 00:36:39 - Seat 1
  00:36:39 - 00:38:27 - Seat 27
  00:38:27 - 00:38:29 - Seat 1
  00:38:29 - 00:39:06 - Seat 21
  00:39:06 - 00:39:07 - Seat 27
  00:39:07 - 00:39:08 - Seat 21
  00:39:08 - 00:39:28 - Seat 27
  00:39:28 - 00:39:29 - Seat 27
  00:39:29 - 00:39:52 - Seat 21
  00:39:52 - 00:39:55 - Seat 1
  00:39:55 - 00:40:47 - Seat 27
  00:40:47 - 00:40:55 - Seat 17
  00:40:55 - 00:40:59 - Seat 27
  00:40:59 - 00:41:23 - Seat 17
  00:41:23 - 00:41:25 - Seat 1
  00:41:25 - 00:41:35 - Seat 27
  00:41:35 - 00:41:37 - Seat 27
  00:41:37 - 00:41:49 - Seat 17
  00:41:49 - 00:41:51 - Seat 1
  00:41:52 - 00:41:56 - Seat 21
  00:41:56 - 00:42:13 - Seat 1
  00:42:13 - 00:42:16 - Seat 21
  00:42:16 - 00:42:18 - Seat 1
  00:42:18 - 00:42:28 - Seat 27
  00:42:28 - 00:42:35 - Seat 1
  00:42:35 - 00:43:14 - Seat 27
  00:43:14 - 00:43:30 - Seat 1
  00:43:33 - 00:43:44 - Seat 1
 19. 9.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  00:43:39 - 00:43:44 - Seat 1
  00:43:44 - 00:43:48 - Seat 1
  00:44:04 - 00:44:15 - Seat 1
  00:44:15 - 00:44:23 - Seat 10
  00:44:23 - 00:44:25 - Seat 1
  00:44:25 - 00:44:26 - Seat 10
  00:44:26 - 00:44:33 - Seat 1
  00:44:33 - 00:44:34 - Seat 10
  00:44:34 - 00:44:36 - Seat 10
  01:15:11 - 01:15:45 - Seat 1
 20. 10
  LANDELIJK GEBIED
 21. 10.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  06:03:39 - 06:04:02 - Seat 1
 22. 11

  06:03:47 - 06:04:02 - Seat 1