Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 15-9-2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:04:57 - 00:07:28 - Seat 1
  00:07:28 - 00:08:05 - Seat 22
  00:08:05 - 00:08:30 - Seat 1
  00:08:30 - 00:08:54 - Seat 13
  00:08:54 - 00:14:39 - Seat 1
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er hebben zich 7 insprekers gemeld voor agendapunt 9.1, te weten;
  - de heer Hanssen spreekt in namens PRO Eijsden-Margraten;
  - mevrouw Peeters spreekt in namens Stichting Natuurlijk Geuldal;
  - de heer Geuskens spreekt in namens omwonenden Silt Groevepark Beekdaelen;
  - de heer Janssen spreekt in namens Wij Schwienswei;
  - de heer Vleeschouwers spreekt in namens Natuur en Milieufederatie Limburg;
  - de heer Caris spreekt in namens Stichting Behoud Jaarplaatsen Cottesserhoeve;
  - de heer Gubbels spreekt in namens Erfgoedvereniging Bond Heemschut Commissie Limburg.

  00:11:58 - 00:14:39 - Seat 1
 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 8-9-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

  00:12:12 - 00:14:39 - Seat 1
 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 11-9-2023. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 14-9-2023 (donderdag voor de vergadering), 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 8-9-2023 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 15-9-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 8-9-2023 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

  00:14:39 - 00:14:39 - Seat 1
  00:14:43 - 00:14:57 - Seat 4
 7. 7

  00:14:44 - 00:14:57 - Seat 4
  00:14:57 - 00:15:25 - Seat 1
 8. 7.1

  Het Statenvoorstel is 29 augustus jl. door GS vastgesteld en op 1 september naar de commissie gestuurd. De commissie bepaalt bij de vaststelling van de agenda of het stuk op 15 september behandeld wordt. Als de commissie besluit tot behandeling dan gebeurt dit bij agendapunt 7.1 (andere punten schuiven door).


  Ter voorbereiding op de behandeling in de commissie vond op 8 september een extra, besloten, vergadering plaats van de commissie LEO. Deze vergadering was alleen toegankelijk voor Statenleden.


  In het coalitieakkoord 2023-2027 “Elke Limburger telt” heeft het college van GS een voorziening getroffen. Aan PS wordt voorgesteld om deze nu effectief te maken door het krediet toe te kennen. Daarmee kan de Realisatieovereenkomst met ProRail worden gesloten, en het project conform planning in uitvoering worden genomen.
  De behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van maximaal 2 uur.

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel inzake besluit infrastructuur Maaslijn 2023
  Statenvoorstel inzake besluit infrastructuur Maaslijn 2023
  00:14:59 - 00:15:25 - Seat 1
  00:15:25 - 00:20:29 - Seat 22
  00:20:29 - 00:20:35 - Seat 1
  00:20:35 - 00:21:04 - Seat 22
  00:21:04 - 00:21:10 - Seat 1
  00:21:10 - 00:21:14 - Seat 22
  00:21:14 - 00:21:22 - Seat 20
  00:21:22 - 00:21:23 - Seat 22
  00:21:23 - 00:25:25 - Seat 20
  00:25:27 - 00:25:29 - Seat 1
  00:25:29 - 00:27:19 - Seat 18
  00:27:19 - 00:27:24 - Seat 1
  00:27:24 - 00:31:16 - Seat 17
  00:31:17 - 00:31:20 - Seat 1
  00:31:20 - 00:31:56 - Seat 16
  00:31:56 - 00:32:08 - Seat 1
  00:32:08 - 00:32:13 - Seat 13
  00:32:13 - 00:32:16 - Seat 1
  00:32:16 - 00:33:27 - Seat 13
  00:33:27 - 00:33:34 - Seat 1
  00:33:34 - 00:33:35 - Seat 13
  00:33:35 - 00:33:46 - Seat 10
  00:33:46 - 00:33:47 - Seat 13
  00:33:47 - 00:33:48 - Seat 10
  00:33:48 - 00:33:55 - Seat 13
  00:33:55 - 00:34:14 - Seat 1
  00:34:14 - 00:34:43 - Seat 10
  00:34:44 - 00:34:46 - Seat 1
  00:34:46 - 00:34:57 - Seat 13
  00:34:57 - 00:35:07 - Seat 1
  00:35:07 - 00:36:46 - Seat 11
  00:36:47 - 00:37:00 - Seat 1
  00:37:00 - 00:41:14 - Seat 10
  00:41:16 - 00:41:21 - Seat 1
  00:41:21 - 00:43:13 - Seat 9
  00:43:13 - 00:43:18 - Seat 1
  00:43:18 - 00:44:04 - Seat 8
  00:44:04 - 00:44:10 - Seat 1
  00:44:10 - 00:44:29 - Seat 7
  00:44:29 - 00:44:33 - Seat 1
  00:44:33 - 00:46:39 - Seat 6
  00:46:40 - 00:46:45 - Seat 1
  00:46:46 - 00:47:03 - Seat 4
  00:47:03 - 00:47:11 - Seat 1
  00:47:11 - 00:48:12 - Seat 4
  00:48:13 - 00:48:27 - Seat 1
  00:48:27 - 00:51:45 - Seat 28
  00:51:45 - 00:51:53 - Seat 1
  00:51:53 - 00:52:27 - Seat 20
  00:52:27 - 00:53:55 - Seat 28
  00:53:55 - 00:53:59 - Seat 22
  00:53:59 - 00:54:03 - Seat 28
  00:54:03 - 00:54:40 - Seat 22
  00:54:40 - 00:54:41 - Seat 28
  00:54:41 - 00:54:43 - Seat 1
  00:54:43 - 00:54:58 - Seat 28
  00:54:58 - 00:55:10 - Seat 22
  00:55:10 - 00:55:13 - Seat 28
  00:55:13 - 00:56:00 - Seat 22
  00:56:00 - 00:56:01 - Seat 28
  00:56:01 - 00:56:02 - Seat 1
  00:56:02 - 00:56:05 - Seat 1
  00:56:05 - 00:56:43 - Seat 26
  00:56:43 - 00:56:45 - Seat 1
  00:56:45 - 00:57:10 - Seat 22
  00:57:10 - 00:57:12 - Seat 1
  00:57:12 - 00:57:15 - Seat 1
  00:57:15 - 00:58:00 - Seat 27
  00:58:00 - 00:58:02 - Seat 1
  00:58:02 - 00:58:03 - Seat 28
  00:58:03 - 00:58:06 - Seat 1
  00:58:06 - 00:58:09 - Seat 28
  00:58:09 - 00:58:10 - Seat 1
  00:58:10 - 01:00:13 - Seat 28
  01:00:13 - 01:00:31 - Seat 1
  01:00:31 - 01:00:42 - Seat 28
  01:00:42 - 01:00:45 - Seat 1
  01:00:45 - 01:00:46 - Seat 28
  01:00:46 - 01:00:48 - Seat 28
  01:00:48 - 01:00:57 - Seat 1
  01:00:57 - 01:01:35 - Seat 28
  01:01:35 - 01:01:36 - Seat 1
  01:01:36 - 01:01:40 - Seat 28
  01:01:40 - 01:02:12 - Seat 17
  01:02:12 - 01:02:16 - Seat 17
  01:02:16 - 01:02:42 - Seat 28
  01:02:42 - 01:02:43 - Seat 17
  01:02:43 - 01:03:00 - Seat 28
  01:03:00 - 01:03:16 - Seat 17
  01:03:16 - 01:03:17 - Seat 28
  01:03:17 - 01:03:21 - Seat 1
  01:03:21 - 01:04:25 - Seat 28
  01:04:25 - 01:04:26 - Seat 13
  01:04:26 - 01:04:30 - Seat 28
  01:04:30 - 01:05:00 - Seat 13
  01:05:00 - 01:05:01 - Seat 28
  01:05:01 - 01:05:37 - Seat 13
  01:05:37 - 01:05:38 - Seat 28
  01:05:38 - 01:06:58 - Seat 28
  01:06:58 - 01:06:59 - Seat 1
  01:06:59 - 01:07:02 - Seat 28
  01:07:02 - 01:07:57 - Seat 26
  01:07:57 - 01:08:27 - Seat 28
  01:08:27 - 01:08:28 - Seat 1
  01:08:28 - 01:08:31 - Seat 28
  01:08:31 - 01:09:07 - Seat 10
  01:09:07 - 01:09:19 - Seat 1
  01:09:19 - 01:10:12 - Seat 28
  01:10:12 - 01:10:15 - Seat 22
  01:10:15 - 01:10:16 - Seat 1
  01:10:16 - 01:10:28 - Seat 10
  01:10:28 - 01:10:29 - Seat 10
  01:10:31 - 01:10:32 - Seat 1
  01:10:32 - 01:10:46 - Seat 28
  01:10:46 - 01:10:55 - Seat 10
  01:10:55 - 01:11:17 - Seat 1
  01:11:18 - 01:11:22 - Seat 1
  01:11:22 - 01:11:24 - Seat 28
  01:11:24 - 01:11:25 - Seat 28
  01:11:25 - 01:11:45 - Seat 28
  01:11:45 - 01:11:55 - Seat 1
  01:11:55 - 01:12:00 - Seat 28
  01:12:00 - 01:12:03 - Seat 1
  01:12:03 - 01:12:13 - Seat 28
  01:12:13 - 01:12:15 - Seat 1
  01:12:15 - 01:12:19 - Seat 22
  01:12:19 - 01:12:22 - Seat 1
  01:12:22 - 01:12:37 - Seat 22
  01:12:37 - 01:12:44 - Seat 1
  01:12:47 - 01:12:48 - Seat 1
  01:12:48 - 01:13:09 - Seat 28
  01:13:10 - 01:13:21 - Seat 26
  01:13:22 - 01:14:12 - Seat 28
  01:14:12 - 01:14:13 - Seat 6
  01:14:13 - 01:14:23 - Seat 28
  01:14:23 - 01:14:31 - Seat 28
  01:14:31 - 01:14:44 - Seat 6
  01:14:44 - 01:15:47 - Seat 28
  01:15:48 - 01:15:59 - Seat 1
  01:15:59 - 01:16:02 - Seat 22
  01:16:02 - 01:16:09 - Seat 1
  01:16:10 - 01:16:40 - Seat 22
  01:16:40 - 01:16:54 - Seat 22
  01:16:54 - 01:16:55 - Seat 1
  01:16:56 - 01:17:02 - Seat 1
  01:17:02 - 01:17:11 - Seat 28
  01:17:11 - 01:17:18 - Seat 1
  01:17:19 - 01:18:20 - Seat 20
  01:18:21 - 01:18:34 - Seat 1
  01:18:34 - 01:18:36 - Seat 1
  01:18:36 - 01:18:42 - Seat 17
  01:18:43 - 01:18:51 - Seat 1
  01:18:51 - 01:19:18 - Seat 11
  01:19:19 - 01:19:21 - Seat 11
  01:19:21 - 01:19:24 - Seat 1
  01:19:24 - 01:19:43 - Seat 1
  01:19:43 - 01:20:05 - Seat 1
  01:20:06 - 01:20:07 - Seat 1
  01:20:07 - 01:20:34 - Seat 4
  01:20:35 - 01:20:40 - Seat 1
  01:20:40 - 01:21:59 - Seat 28
  01:21:59 - 01:22:11 - Seat 1
  01:22:11 - 01:22:33 - Seat 28
  01:22:35 - 01:24:21 - Seat 1
 9. 7.2

  De vergadering wordt, op een nader te bepalen moment, geschorst voor de lunch.

  03:27:31 - 03:27:33 - Seat 19
  03:28:52 - 03:31:14 - Seat 1
  03:31:15 - 03:31:56 - Seat 28
 10. 7.3

  De PvdA (mw. Berghorst) heeft deze mededeling portefeuillehouder geagendeerd met de volgende vraag:
  Ik wil graag met het college en collega’s in gesprek over de uitkomsten van dit onderzoek en verkennen op welke manier we nu samen kunnen werken aan het verbeteren van de resultaten.  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 70 minuten.

  01:29:03 - 01:29:15 - Seat 1
  01:29:19 - 01:29:26 - Seat 1
  01:29:26 - 01:29:28 - Seat 10
  01:29:28 - 01:29:30 - Seat 1
  01:29:32 - 01:29:34 - Seat 1
  01:29:59 - 01:30:54 - Seat 1
  01:30:55 - 01:33:59 - Seat 10
  01:34:00 - 01:34:13 - Seat 1
  01:34:13 - 01:34:43 - Seat 28
  01:34:43 - 01:34:49 - Seat 1
  01:34:49 - 01:38:31 - Seat 28
  01:38:31 - 01:38:35 - Seat 1
  01:38:35 - 01:38:36 - Seat 28
  01:38:36 - 01:38:58 - Seat 10
  01:38:58 - 01:39:04 - Seat 10
  01:39:04 - 01:39:57 - Seat 28
  01:39:57 - 01:40:08 - Seat 1
  01:40:08 - 01:40:55 - Seat 28
  01:40:56 - 01:41:48 - Seat 1
  01:41:48 - 01:44:10 - Seat 4
  01:44:10 - 01:44:19 - Seat 4
  01:44:19 - 01:46:21 - Seat 6
  01:46:21 - 01:46:41 - Seat 1
  01:46:41 - 01:49:28 - Seat 7
  01:49:31 - 01:49:37 - Seat 1
  01:49:37 - 01:51:13 - Seat 8
  01:51:13 - 01:51:16 - Seat 1
  01:51:16 - 01:53:44 - Seat 9
  01:53:44 - 01:54:00 - Seat 1
  01:54:01 - 01:56:10 - Seat 10
  01:56:11 - 01:56:17 - Seat 1
  01:56:18 - 02:00:02 - Seat 11
  02:00:02 - 02:00:07 - Seat 1
  02:00:07 - 02:00:14 - Seat 10
  02:00:14 - 02:00:15 - Seat 10
  02:00:16 - 02:00:17 - Seat 11
  02:00:18 - 02:00:19 - Seat 10
  02:00:19 - 02:00:20 - Seat 1
  02:00:20 - 02:00:31 - Seat 10
  02:00:31 - 02:00:32 - Seat 1
  02:00:32 - 02:01:06 - Seat 11
  02:01:08 - 02:01:15 - Seat 1
  02:01:16 - 02:01:17 - Seat 12
  02:01:17 - 02:01:28 - Seat 1
  02:01:28 - 02:03:18 - Seat 12
  02:03:19 - 02:03:31 - Seat 1
  02:03:32 - 02:04:17 - Seat 16
  02:04:17 - 02:04:20 - Seat 1
  02:04:20 - 02:06:23 - Seat 17
  02:06:23 - 02:06:29 - Seat 1
  02:06:29 - 02:06:49 - Seat 1
  02:06:49 - 02:06:50 - Seat 4
  02:06:50 - 02:07:52 - Seat 17
  02:07:52 - 02:07:53 - Seat 1
  02:07:53 - 02:07:55 - Seat 17
  02:07:55 - 02:08:07 - Seat 1
  02:08:07 - 02:08:46 - Seat 17
  02:08:46 - 02:08:52 - Seat 1
  02:08:52 - 02:10:00 - Seat 18
  02:10:00 - 02:10:01 - Seat 1
  02:10:01 - 02:10:02 - Seat 18
  02:10:02 - 02:10:13 - Seat 1
  02:10:13 - 02:10:14 - Seat 18
  02:10:14 - 02:10:41 - Seat 4
  02:10:41 - 02:10:47 - Seat 18
  02:10:47 - 02:10:50 - Seat 1
  02:10:50 - 02:11:30 - Seat 18
  02:11:30 - 02:11:38 - Seat 1
  02:11:38 - 02:11:41 - Seat 18
  02:11:41 - 02:11:51 - Seat 1
  02:11:51 - 02:13:27 - Seat 20
  02:13:27 - 02:13:37 - Seat 1
  02:13:37 - 02:14:08 - Seat 20
  02:14:09 - 02:14:14 - Seat 1
  02:14:15 - 02:15:28 - Seat 10
  02:15:29 - 02:15:32 - Seat 1
  02:15:32 - 02:16:43 - Seat 20
  02:16:43 - 02:16:44 - Seat 1
  02:16:44 - 02:16:47 - Seat 20
  02:16:47 - 02:17:01 - Seat 1
  02:17:01 - 02:20:10 - Seat 23
  02:20:10 - 02:20:23 - Seat 1
  02:20:23 - 02:21:17 - Seat 23
  02:21:17 - 02:21:36 - Seat 1
  02:21:36 - 02:21:37 - Seat 23
  02:21:37 - 02:23:38 - Seat 28
  02:23:38 - 02:23:41 - Seat 1
  02:23:41 - 02:23:42 - Seat 28
  02:23:42 - 02:24:10 - Seat 4
  02:24:10 - 02:24:11 - Seat 1
  02:24:11 - 02:24:43 - Seat 28
  02:24:43 - 02:24:46 - Seat 1
  02:24:46 - 02:24:49 - Seat 28
  02:24:49 - 02:25:17 - Seat 23
  02:25:17 - 02:25:18 - Seat 23
  02:25:18 - 02:26:26 - Seat 28
  02:26:26 - 02:26:31 - Seat 1
  02:26:31 - 02:28:59 - Seat 28
  02:29:00 - 02:30:28 - Seat 1
  02:30:28 - 02:31:05 - Seat 4
  02:31:06 - 02:31:09 - Seat 1
  02:31:09 - 02:31:36 - Seat 20
  02:31:38 - 02:31:39 - Seat 1
  02:31:39 - 02:31:54 - Seat 17
  02:31:54 - 02:32:14 - Seat 1
  02:32:15 - 02:32:30 - Seat 10
  02:32:31 - 02:33:53 - Seat 1
  02:33:53 - 02:33:55 - Seat 28
  02:33:55 - 02:34:05 - Seat 1
  02:34:05 - 02:34:10 - Seat 13
  02:34:10 - 02:34:11 - Seat 1
  02:34:11 - 02:34:13 - Seat 13
  02:34:13 - 02:34:22 - Seat 1
  02:34:22 - 02:34:59 - Seat 28
  02:34:59 - 02:35:02 - Seat 13
  02:35:02 - 02:35:04 - Seat 28
  02:35:04 - 02:35:18 - Seat 13
  02:35:18 - 02:35:19 - Seat 1
  02:35:19 - 02:35:23 - Seat 13
  02:35:23 - 02:35:24 - Seat 1
  02:35:24 - 02:35:26 - Seat 13
  02:35:26 - 02:35:30 - Seat 28
  02:35:30 - 02:35:34 - Seat 13
  02:35:34 - 02:36:16 - Seat 28
  02:36:16 - 02:36:18 - Seat 13
  02:36:18 - 02:36:19 - Seat 28
  02:36:19 - 02:36:21 - Seat 13
  02:36:21 - 02:36:27 - Seat 28
  02:36:27 - 02:36:38 - Seat 1
  02:36:38 - 02:36:43 - Seat 28
  02:36:43 - 02:36:56 - Seat 1
  02:36:56 - 02:38:17 - Seat 28
  02:38:17 - 02:38:19 - Seat 13
  02:38:19 - 02:38:24 - Seat 28
  02:38:24 - 02:38:48 - Seat 13
  02:38:48 - 02:38:49 - Seat 28
  02:38:49 - 02:38:56 - Seat 1
  02:38:56 - 02:39:09 - Seat 28
  02:39:09 - 02:39:10 - Seat 1
  02:39:10 - 02:39:11 - Seat 13
  02:39:11 - 02:39:21 - Seat 1
  02:39:21 - 02:39:25 - Seat 6
  02:39:25 - 02:40:08 - Seat 1
 11. 7.4

  De fractie van de PVV (Bosch) heeft de volgende 2 vragen:

  1. Tijdens de laatste vergadering van de commissie MD heeft Gedeputeerde van Gaans-Gijbels toegezegd om voor het zomer reces een kosten overzicht ter beschikking te stellen van de buitenring. Tot nog toe beschikken wij (nog) niet over dit kostenoverzicht. De Statenfractie PVV Limburg ontvangt graag zo spoedig mogelijk een kostenoverzicht alsook een overzicht inzake de projecten die nog niet financieel zijn afgerond. Heeft de Gedeputeerde inmiddels weet van welke projecten nog niet financieel zijn afgerond?
  2. Tijdens diezelfde commissievergadering is ook gesproken over de reparatie van de N300 die in Q3 2023 van start zou gaan. Tot op heden is deze reparatie nog niet gestart c.q. hebben wij niet gezien dat de reparatie van start is gegaan. Welke reden ligt hieraan ten grondslag? Graag ontvangen wij hierover uitleg. Tevens zouden wij ook een eindtijd/datum van de reparatie willen weten.
 12. 8
  MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT
 13. 8.1

  Op 1-7-2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wijziging heeft als voornaamste doelstelling om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. 


  Het Statenvoorstel is 29 augustus door GS vastgesteld en 6 september naar de commissie gestuurd. De commissie bepaalt bij de vaststelling van de agenda of het stuk op 15 september behandeld wordt. Als de commissie besluit tot behandeling dan gebeurt dit bij agendapunt 8.1 (rondvraag schuift door naar 8.2).
  De behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 1uur.

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel Centrumregeling RES Noord- en Midden Limburg
  03:31:46 - 03:31:56 - Seat 28
  03:31:57 - 03:32:27 - Seat 1
  03:32:27 - 03:32:39 - Seat 16
  03:32:39 - 03:32:44 - Seat 1
  03:32:45 - 03:33:35 - Seat 17
  03:33:35 - 03:33:39 - Seat 1
  03:33:39 - 03:34:24 - Seat 19
  03:34:24 - 03:34:26 - Seat 1
  03:34:26 - 03:35:29 - Seat 20
  03:35:29 - 03:35:32 - Seat 1
  03:35:32 - 03:36:43 - Seat 22
  03:36:43 - 03:36:49 - Seat 1
  03:36:49 - 03:37:37 - Seat 4
  03:37:38 - 03:37:41 - Seat 1
  03:37:43 - 03:38:21 - Seat 6
  03:38:21 - 03:38:23 - Seat 6
  03:38:23 - 03:38:56 - Seat 7
  03:38:57 - 03:38:59 - Seat 1
  03:39:00 - 03:39:02 - Seat 8
  03:39:02 - 03:39:05 - Seat 1
  03:39:05 - 03:39:21 - Seat 9
  03:39:21 - 03:39:24 - Seat 1
  03:39:24 - 03:39:38 - Seat 10
  03:39:38 - 03:39:41 - Seat 1
  03:39:41 - 03:39:46 - Seat 11
  03:39:46 - 03:39:50 - Seat 1
  03:39:50 - 03:43:16 - Seat 13
  03:43:17 - 03:43:20 - Seat 1
  03:43:20 - 03:43:21 - Seat 1
  03:43:21 - 03:43:46 - Seat 17
  03:43:48 - 03:43:49 - Seat 13
  03:43:49 - 03:43:50 - Seat 1
  03:43:50 - 03:44:01 - Seat 13
  03:44:01 - 03:44:09 - Seat 1
  03:44:09 - 03:44:40 - Seat 17
  03:44:41 - 03:44:42 - Seat 13
  03:44:42 - 03:44:43 - Seat 1
  03:44:43 - 03:44:58 - Seat 13
  03:44:58 - 03:45:00 - Seat 17
  03:45:00 - 03:45:01 - Seat 1
  03:45:01 - 03:45:09 - Seat 17
  03:45:10 - 03:45:17 - Seat 1
  03:45:18 - 03:47:06 - Seat 28
  03:47:06 - 03:47:10 - Seat 22
  03:47:10 - 03:47:12 - Seat 28
  03:47:12 - 03:47:56 - Seat 22
  03:47:56 - 03:47:57 - Seat 28
  03:47:57 - 03:48:45 - Seat 1
  03:48:45 - 03:48:47 - Seat 1
  03:48:47 - 03:52:36 - Seat 28
  03:52:36 - 03:53:38 - Seat 1
  03:53:38 - 03:53:46 - Seat 17
  03:53:46 - 03:53:59 - Seat 1
  03:54:00 - 03:54:08 - Seat 13
  03:54:08 - 03:54:37 - Seat 1
  03:54:37 - 03:54:41 - Seat 17
  03:54:41 - 03:54:45 - Seat 1
  03:54:45 - 03:54:48 - Seat 19
  03:54:48 - 03:54:53 - Seat 19
  03:54:53 - 03:54:54 - Seat 1
  03:54:54 - 03:55:57 - Seat 20
  03:55:57 - 03:56:04 - Seat 1
  03:56:04 - 03:56:15 - Seat 1
  03:56:15 - 03:56:16 - Seat 22
  03:56:16 - 03:56:17 - Seat 1
  03:56:18 - 03:56:23 - Seat 4
  03:56:23 - 03:56:24 - Seat 4
  03:56:25 - 03:56:31 - Seat 6
  03:56:32 - 03:56:34 - Seat 1
  03:56:34 - 03:56:44 - Seat 1
  03:56:44 - 03:56:45 - Seat 7
  03:56:45 - 03:56:46 - Seat 1
  03:56:46 - 03:56:49 - Seat 8
  03:56:49 - 03:56:50 - Seat 1
  03:56:51 - 03:56:52 - Seat 1
  03:56:52 - 03:56:57 - Seat 9
  03:56:57 - 03:57:00 - Seat 1
  03:57:00 - 03:57:05 - Seat 10
  03:57:05 - 03:57:06 - Seat 1
  03:57:06 - 03:57:08 - Seat 11
  03:57:08 - 03:57:10 - Seat 1
  03:57:10 - 03:57:17 - Seat 13
  03:57:17 - 03:57:47 - Seat 1
  03:57:48 - 03:58:18 - Seat 28
  03:58:18 - 03:58:26 - Seat 22
  03:58:26 - 03:58:29 - Seat 28
  03:58:29 - 03:58:30 - Seat 22
  03:58:30 - 03:59:07 - Seat 20
  03:59:07 - 03:59:11 - Seat 1
  03:59:11 - 03:59:43 - Seat 1
  03:59:43 - 04:00:56 - Seat 1
  04:04:10 - 04:05:13 - Seat 1
  04:05:14 - 04:06:53 - Seat 1
  04:06:53 - 04:11:12 - Seat 15
  04:11:12 - 04:11:34 - Seat 1
  04:11:34 - 04:16:50 - Seat 15
  04:16:50 - 04:17:15 - Seat 1
  04:17:15 - 04:22:15 - Seat 15
  04:22:15 - 04:22:30 - Seat 1
  04:22:30 - 04:22:45 - Seat 15
  04:22:45 - 04:22:54 - Seat 1
  04:22:54 - 04:24:01 - Seat 7
  04:24:01 - 04:24:02 - Seat 1
  04:24:02 - 04:24:04 - Seat 1
  04:24:04 - 04:24:09 - Seat 15
  04:24:09 - 04:24:10 - Seat 15
  04:24:10 - 04:26:09 - Seat 16
  04:26:09 - 04:26:12 - Seat 15
  04:26:12 - 04:26:25 - Seat 1
  04:26:25 - 04:26:26 - Seat 15
  04:26:26 - 04:27:23 - Seat 12
  04:27:23 - 04:27:31 - Seat 15
  04:27:31 - 04:27:33 - Seat 12
  04:27:33 - 04:27:58 - Seat 15
  04:27:58 - 04:28:19 - Seat 1
  04:28:19 - 04:32:25 - Seat 15
  04:32:25 - 04:32:31 - Seat 1
  04:32:31 - 04:32:32 - Seat 15
  04:32:32 - 04:32:53 - Seat 20
  04:32:53 - 04:33:14 - Seat 20
  04:33:14 - 04:36:39 - Seat 15
  04:36:39 - 04:37:01 - Seat 1
  04:37:01 - 04:40:46 - Seat 15
  04:40:46 - 04:41:00 - Seat 1
  04:41:00 - 04:45:53 - Seat 15
  04:45:53 - 04:48:05 - Seat 1
  04:48:05 - 04:50:31 - Seat 4
  04:50:31 - 04:50:37 - Seat 1
  04:50:37 - 04:52:38 - Seat 6
  04:52:38 - 04:52:40 - Seat 1
  04:52:40 - 04:52:41 - Seat 7
  04:52:41 - 04:55:56 - Seat 1
  04:55:56 - 04:57:00 - Seat 7
  04:57:00 - 04:57:09 - Seat 1
  04:57:09 - 04:57:12 - Seat 7
  04:57:12 - 04:57:20 - Seat 1
  04:57:20 - 04:57:50 - Seat 7
  04:57:50 - 04:57:59 - Seat 1
  04:58:00 - 05:01:06 - Seat 10
  05:01:08 - 05:01:17 - Seat 1
  05:01:17 - 05:02:27 - Seat 1
  05:02:27 - 05:02:31 - Seat 1
  05:02:31 - 05:03:09 - Seat 9
  05:03:12 - 05:03:17 - Seat 1
  05:03:17 - 05:06:23 - Seat 12
  05:06:23 - 05:06:24 - Seat 1
  05:06:24 - 05:06:28 - Seat 12
  05:06:28 - 05:06:29 - Seat 1
  05:06:29 - 05:06:36 - Seat 7
  05:06:36 - 05:06:37 - Seat 12
  05:06:37 - 05:07:12 - Seat 7
  05:07:12 - 05:07:49 - Seat 12
  05:07:49 - 05:07:52 - Seat 12
  05:07:52 - 05:07:53 - Seat 1
  05:07:53 - 05:08:02 - Seat 16
  05:08:02 - 05:08:09 - Seat 1
  05:08:09 - 05:08:31 - Seat 16
  05:08:31 - 05:08:35 - Seat 1
  05:08:35 - 05:09:44 - Seat 16
  05:09:44 - 05:09:47 - Seat 1
  05:09:47 - 05:09:48 - Seat 16
  05:09:48 - 05:10:18 - Seat 10
  05:10:18 - 05:10:40 - Seat 16
  05:10:40 - 05:11:01 - Seat 1
  05:11:01 - 05:11:11 - Seat 16
  05:11:11 - 05:11:16 - Seat 1
  05:11:16 - 05:11:28 - Seat 16
  05:11:28 - 05:11:31 - Seat 1
  05:11:32 - 05:13:20 - Seat 17
  05:13:22 - 05:13:26 - Seat 1
  05:13:26 - 05:13:41 - Seat 12
  05:13:41 - 05:14:29 - Seat 17
  05:14:29 - 05:14:30 - Seat 12
  05:14:30 - 05:14:33 - Seat 12
  05:14:33 - 05:14:34 - Seat 1
  05:14:34 - 05:14:50 - Seat 12
 14. 8.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 15. 9
  RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
 16. 9.1

  De fracties van de SP - GroenLinks - PvdA - PvdD hebben verzocht om agendering van dit agendapunt. De motivatie hiertoe is opgenomen in de 1e bijlage bij dit agendapunt.
  De behandeling vindt plaats in 1 termijn, waarbij de spreektijd per fractie 3 minuten is.

  Toezeggingen

  Titel
  Vakantieparken
  05:14:35 - 05:14:50 - Seat 12
  05:14:50 - 05:15:14 - Seat 17
  05:15:15 - 05:15:16 - Seat 12
  05:15:16 - 05:15:19 - Seat 1
  05:15:19 - 05:15:36 - Seat 12
  05:15:36 - 05:15:37 - Seat 1
  05:15:37 - 05:15:40 - Seat 12
  05:15:40 - 05:15:43 - Seat 17
  05:15:43 - 05:15:45 - Seat 12
  05:15:45 - 05:15:47 - Seat 1
  05:15:47 - 05:15:48 - Seat 12
  05:15:48 - 05:16:09 - Seat 17
  05:16:10 - 05:16:12 - Seat 1
  05:16:12 - 05:17:54 - Seat 17
  05:17:54 - 05:18:01 - Seat 1
  05:18:01 - 05:18:17 - Seat 17
  05:18:17 - 05:18:31 - Seat 1
  05:18:31 - 05:21:08 - Seat 18
  05:21:08 - 05:21:12 - Seat 1
  05:21:13 - 05:21:47 - Seat 6
  05:21:47 - 05:21:48 - Seat 1
  05:21:48 - 05:21:56 - Seat 18
  05:21:56 - 05:22:00 - Seat 1
  05:22:00 - 05:22:27 - Seat 17
  05:22:28 - 05:22:40 - Seat 18
  05:22:40 - 05:22:46 - Seat 1
  05:22:46 - 05:23:29 - Seat 1
  05:23:29 - 05:23:30 - Seat 18
  05:23:30 - 05:23:31 - Seat 1
  05:23:31 - 05:23:53 - Seat 18
  05:23:53 - 05:23:56 - Seat 1
  05:23:56 - 05:24:09 - Seat 18
  05:24:09 - 05:24:33 - Seat 1
  05:24:33 - 05:28:24 - Seat 20
  05:28:24 - 05:28:30 - Seat 1
  05:28:30 - 05:28:33 - Seat 20
  05:28:33 - 05:28:38 - Seat 20
  05:28:38 - 05:28:40 - Seat 1
  05:28:40 - 05:32:23 - Seat 24
  05:32:23 - 05:32:24 - Seat 1
  05:32:24 - 05:32:38 - Seat 1
  05:39:49 - 05:40:00 - Seat 1
  05:41:20 - 05:41:40 - Seat 1
  05:41:50 - 05:42:43 - Seat 1
  05:42:43 - 05:47:38 - Seat 28
  05:47:38 - 05:47:39 - Seat 1
  05:47:39 - 05:47:40 - Seat 28
  05:47:40 - 05:48:05 - Seat 7
  05:48:05 - 05:48:06 - Seat 28
  05:48:06 - 05:48:08 - Seat 1
  05:48:08 - 05:48:15 - Seat 28
  05:48:15 - 05:48:36 - Seat 1
  05:48:36 - 05:48:45 - Seat 28
  05:48:45 - 05:48:58 - Seat 1
  05:48:58 - 05:51:22 - Seat 28
  05:51:22 - 05:51:29 - Seat 1
  05:51:29 - 06:05:21 - Seat 28
  06:05:21 - 06:05:23 - Seat 1
  06:05:23 - 06:05:47 - Seat 24
  06:05:47 - 06:05:49 - Seat 24
  06:05:49 - 06:06:49 - Seat 28
  06:06:49 - 06:07:11 - Seat 24
  06:07:13 - 06:07:14 - Seat 1
  06:07:14 - 06:07:15 - Seat 28
  06:07:15 - 06:07:16 - Seat 1
  06:07:16 - 06:08:39 - Seat 28
  06:08:39 - 06:08:40 - Seat 1
  06:08:40 - 06:09:03 - Seat 28
  06:09:03 - 06:09:04 - Seat 28
  06:09:04 - 06:09:05 - Seat 10
  06:09:13 - 06:09:35 - Seat 27
  06:09:35 - 06:09:41 - Seat 1
  06:09:42 - 06:11:01 - Seat 1
  06:11:01 - 06:11:17 - Seat 10
  06:11:17 - 06:11:19 - Seat 1
  06:11:19 - 06:11:22 - Seat 10
  06:11:22 - 06:11:38 - Seat 28
  06:11:38 - 06:11:55 - Seat 1
  06:11:55 - 06:12:04 - Seat 7
  06:12:04 - 06:12:11 - Seat 1
  06:12:11 - 06:12:36 - Seat 7
  06:12:36 - 06:14:18 - Seat 1
  06:14:18 - 06:14:31 - Seat 4
  06:14:31 - 06:14:35 - Seat 1
  06:14:35 - 06:15:22 - Seat 1
  06:15:23 - 06:15:25 - Seat 1
  06:15:25 - 06:16:05 - Seat 7
  06:16:05 - 06:17:02 - Seat 1
  06:17:02 - 06:17:03 - Seat 7
  06:17:03 - 06:17:46 - Seat 1
  06:17:46 - 06:18:32 - Seat 1
  06:18:33 - 06:19:40 - Seat 1
  06:20:56 - 06:21:25 - Seat 1
  06:21:26 - 06:27:11 - Seat 28
 17. 9.2

  Rondvraag PvdA (Schuuring)


  Onze fractie, en volgens mij ook anderen, zijn deze zomer benadert door water-stop.nu, een stichting opgericht door en voor bewoners in de omgeving van de Geulmonding. Zij gaven aan dat bewoners zich zorgen maken, omdat er sinds de overstromingen in 2021 nog geen fysieke verandering in het gebied heeft plaatsgevonden. Dit levert onrust of zelfs angst op bij nieuwe heftige regenval, zoals we die deze zomer zagen. Zij hebben ideeën rondom beheer, technische oplossingen en communicatie die ze graag met de provincie willen delen.


  Op 31 mei jl. ontving PS via de ingekomen stukken het Opbouwplan Waterveiligheid & Ruimte Limburg (WRL). Hierin wordt aangeven dat het onderzoeken, verkennen, plannen en uitvoeren een doorlooptijd van 15 jaar nodig zal hebben. Er wordt echter ook heel duidelijk gesteld dat niet alle acties zo lang kunnen wachten en dat er o.a. Naar aanleiding van het Deltaris-onderzoek korte termijn acties zullen worden uitgevoerd. Het vergroten van de afvoercapaciteit bij de Geulmonding wordt als een van deze acties genoemd (p.32).


  Hierdoor hebben wij de volgende vragen:


  1. Wat is de stand van zaken rondom het vergroten van de afvoercapaciteit bij de Geulmonding?
  2. Wat is de geplande tijdlijn voor de korte termijn maatregelen rondom de Geulmonding en de overige korte termijn maatregelen genoemd in het Opbouwplan WRL?
  2b. Wordt dit beïnvloedt door de drooglegging van het Julianakanaal tussen Berg en Born?
  3. Hoe wordt over deze plannen en de uitvoering daarvan met omwonenden gecommuniceerd?
  4. Zijn er mogelijkheden voor inwoners en organisaties als water-stop.nu om hierover in gesprek te gaan met de provincie?

  06:24:45 - 06:27:11 - Seat 28
  06:27:11 - 06:27:13 - Seat 1
  06:27:13 - 06:28:09 - Seat 10
  06:28:09 - 06:28:34 - Seat 28
  06:28:34 - 06:28:35 - Seat 10
  06:28:35 - 06:29:41 - Seat 27
  06:29:41 - 06:29:42 - Seat 10
  06:29:42 - 06:30:23 - Seat 1
  06:30:24 - 06:32:02 - Seat 28
 18. 10

  06:31:01 - 06:32:02 - Seat 28
 19. 10.1

  De BBB (Van der Pol) heeft de volgende vragen:
  Aanpak PAS-Melders
  Uit het vergunningsverleningstraject van de Pallas reactor en de recente rechterlijk uitspraak inzake het Porthos project van 16 augustus jongstleden, kunnen we opmaken dat niet alle extra depositie per definitie een significante bedreiging voor de natuur hoeft te beteken, mits aanvullend ecologisch onderzoek dit aantoont.
  Het rijk heeft onlangs bekend gemaakt dat een aantal Pas-melders niet voor legalisatie in aanmerking zouden komen, ook al zijn ze in deze situatie beland door falend overheidsbeleid. Waar we hier spreken over PAS-Melders, daar bedoelen we ook de zogenaamde interimmers mee (aanpassing vergunning tussen 1994 en 2009), deze groep ondernemers zijn in dezelfde situatie beland als de PAS-Melders.
  · 1. Wat heeft het college tot op heden gedaan om PAS-melders te legaliseren?
  · 2. Heeft het college inzichtelijk welke bedrijven, in Limburg, niet in aanmerking komen voor legalisatie door het Rijk?
  · 3. Heeft het college bekeken of zij de genoemde bedrijven kan helpen dmv ecologische toetsing of is ze bereid dit te doen?
  · 4. Heeft het college middelen om deze PAS-melders te legaliseren middels extern-salderen?
  · 5. Wat is de stand van zaken als het gaat om handhavingsverzoeken/Intrekkingsverzoeken bij de Limburgse PAS-Melders.


  Vragen LPLG
  Vorige week werd bekend dat het stikstofdossier niet controversieel wordt verklaard in de tweede kamer. Om een goede afweging te maken is het voor ondernemers erg belangrijk dat alle regelingen, naast de LBV en de LBV+ ook die voor innoveren en extensiveren, tegelijkertijd open worden gesteld. De inschrijftermijn van de LBV en de LBV plus regeling loopt nog tot 1 december 2023 loopt.
  · 1. Kan de gedeputeerde aangeven of er al contact is geweest met het rijk of zij het haalbaar achten om alle regelingen tegelijkertijd open te stellen?


  · 2. Heeft het college inzicht hoeveel inschrijvingen voor beide regelingen hier in Limburg zijn geweest?

  06:31:05 - 06:32:02 - Seat 28
  06:32:02 - 06:32:04 - Seat 1
  06:32:04 - 06:32:05 - Seat 28
  06:32:05 - 06:32:18 - Seat 1
  06:32:18 - 06:32:19 - Seat 1
  06:32:19 - 06:35:28 - Seat 28
  06:35:29 - 06:35:33 - Seat 1
  06:35:33 - 06:36:21 - Seat 24
  06:36:21 - 06:36:26 - Seat 1
  06:36:26 - 06:36:50 - Seat 24
  06:36:50 - 06:36:51 - Seat 1
  06:36:52 - 06:37:03 - Seat 28
  06:37:03 - 06:37:23 - Seat 28
  06:37:25 - 06:37:27 - Seat 1
  06:37:27 - 06:37:46 - Seat 7
  06:37:46 - 06:37:48 - Seat 1
  06:37:51 - 06:40:01 - Seat 28
  06:40:01 - 06:40:04 - Seat 1
  06:40:04 - 06:40:30 - Seat 24
  06:40:30 - 06:40:32 - Seat 1
  06:40:32 - 06:40:46 - Seat 28
  06:40:46 - 06:41:10 - Seat 1
 20. 11
  Sluiting