Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Rondvraag: tot 24-uur voor de start van de vergadering kunnen vragen voor de rondvraag worden ingediend. De rondvraag biedt de leden van de commissie de mogelijkheid voor het stellen van vragen over onderwerpen, die niet geagendeerd zijn. Het betreft meestal (politieke) vragen aan een lid van Gedeputeerde Staten of aan een Statenlid/-fractie. De rondvraag wordt door het commissielid vooraf bij de Griffie t.a.v. de commissiegriffier gemeld (die deze dan al aankondigt bij de desbetreffende gedeputeerde/fractie). De rondvraag wordt vervolgens kort behandeld. Deze behandeling bestaat uit beantwoording van de vraag (door meestal de gedeputeerde). Er vindt hierover geen debat plaats in de commissie.

  De fracties CDA, PvdA en SP hebben een rondvraag ingediend inzake VDL Nedcar. Deze vraag wordt behandeld onder agendapunt 7.

  Mededeling portefeuillehouder: Bij de vaststelling van de agenda wordt geïnventariseerd of er nog mondelinge mededelingen van portefeuillehouders te verwachten zijn. Het college van Gedeputeerde Staten heeft verschillende mogelijkheden om Provinciale Staten te informeren, waaronder de mededeling portefeuillehouder. De mededeling portefeuillehouder (mondeling of schriftelijk) is bedoeld om kort voor of tijdens de vergadering mededelingen te kunnen doen over actuele zaken.

  Actualiteiten IPO: Bij de vaststelling van de agenda wordt geïnventariseerd of vanuit de, namens PS, IPO-afgevaardigden of vanuit GS actualiteiten zijn te melden over IPO ontwikkelingen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:06:45 - 00:06:54 - Seat 1
  00:06:54 - 00:07:39 - Seat 12
  00:07:39 - 00:07:41 - Seat 1
  00:07:41 - 00:09:50 - Seat 28
  00:09:50 - 00:09:51 - Seat 1
  00:09:51 - 00:10:38 - Seat 12
  00:10:38 - 00:10:40 - Seat 1
  00:10:40 - 00:11:15 - Seat 28
  00:11:16 - 00:11:21 - Seat 1
  00:11:21 - 00:12:45 - Seat 5
  00:12:45 - 00:12:46 - Seat 1
  00:12:46 - 00:13:07 - Seat 28
  00:13:08 - 00:13:09 - Seat 1
  00:13:09 - 00:14:23 - Seat 19
  00:14:23 - 00:14:24 - Seat 19
  00:14:24 - 00:14:25 - Seat 1
  00:14:25 - 00:15:05 - Seat 28
  00:15:05 - 00:15:07 - Seat 1
  00:15:07 - 00:15:45 - Seat 19
  00:15:45 - 00:15:46 - Seat 1
  00:15:46 - 00:15:47 - Seat 19
  00:15:47 - 00:15:51 - Seat 28
  00:15:52 - 00:15:55 - Seat 19
  00:15:55 - 00:15:56 - Seat 1
  00:15:57 - 00:16:23 - Seat 28
  00:16:24 - 00:16:44 - Seat 1
  00:16:45 - 00:16:51 - Seat 28
  00:16:52 - 00:17:37 - Seat 1
  00:18:45 - 00:18:49 - Seat 25
  00:24:06 - 00:25:03 - Seat 1
  00:25:04 - 00:26:16 - Seat 18
  00:26:16 - 00:26:25 - Seat 1
  00:26:25 - 00:26:49 - Seat 14
  00:26:49 - 00:26:53 - Seat 1
  00:26:53 - 00:27:02 - Seat 14
  00:27:03 - 00:27:07 - Seat 14
  00:27:08 - 00:27:39 - Seat 1
  00:27:39 - 00:27:40 - Seat 18
  00:27:40 - 00:27:43 - Seat 1
  00:27:45 - 00:29:09 - Seat 28
  00:29:09 - 00:29:10 - Seat 1
  00:29:10 - 00:29:11 - Seat 28
  00:29:11 - 00:29:12 - Seat 1
  00:29:12 - 00:29:40 - Seat 14
  00:29:40 - 00:29:44 - Seat 1
  00:29:44 - 00:29:48 - Seat 14
  00:29:48 - 00:29:49 - Seat 14
  00:29:49 - 00:30:19 - Seat 28
  00:30:19 - 00:31:17 - Seat 1
  00:31:17 - 00:32:21 - Seat 24
  00:32:21 - 00:32:26 - Seat 1
  00:32:26 - 00:32:37 - Seat 19
  00:32:37 - 00:32:40 - Seat 1
  00:32:40 - 00:32:44 - Seat 17
  00:32:44 - 00:32:47 - Seat 1
  00:32:47 - 00:33:32 - Seat 16
  00:33:32 - 00:33:36 - Seat 1
  00:33:36 - 00:33:53 - Seat 15
  00:33:53 - 00:33:59 - Seat 1
  00:33:59 - 00:34:02 - Seat 14
  00:34:02 - 00:34:07 - Seat 1
  00:34:07 - 00:34:30 - Seat 12
  00:34:31 - 00:34:33 - Seat 1
  00:34:33 - 00:34:35 - Seat 11
  00:34:35 - 00:34:38 - Seat 1
  00:34:41 - 00:35:01 - Seat 10
  00:35:01 - 00:35:05 - Seat 1
  00:35:05 - 00:35:07 - Seat 8
  00:35:07 - 00:35:17 - Seat 1
  00:35:17 - 00:35:34 - Seat 7
  00:35:34 - 00:35:37 - Seat 1
  00:35:37 - 00:35:42 - Seat 5
  00:35:42 - 00:35:51 - Seat 1
  00:35:51 - 00:36:56 - Seat 27
  00:36:57 - 00:37:01 - Seat 1
  00:37:03 - 00:37:04 - Seat 10
  00:37:10 - 00:37:11 - Seat 1
  00:37:11 - 00:37:22 - Seat 27
  00:37:22 - 00:37:24 - Seat 10
  00:37:24 - 00:37:26 - Seat 27
  00:37:26 - 00:37:43 - Seat 10
  00:37:43 - 00:37:46 - Seat 27
  00:37:57 - 00:38:02 - Seat 27
  00:38:03 - 00:38:08 - Seat 1
  00:38:08 - 00:38:14 - Seat 16
  00:38:14 - 00:38:40 - Seat 1
  00:38:40 - 00:38:50 - Seat 24
  00:38:50 - 00:38:52 - Seat 1
  00:38:52 - 00:38:53 - Seat 12
  00:38:53 - 00:41:03 - Seat 1
  00:41:03 - 00:46:37 - Seat 1
  00:46:37 - 00:46:38 - Seat 26
  00:46:38 - 00:46:55 - Seat 1
  00:46:55 - 00:49:11 - Seat 19
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS\_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  00:47:57 - 00:49:11 - Seat 19
  00:49:12 - 00:49:39 - Seat 1
  00:49:40 - 00:50:37 - Seat 17
  00:50:38 - 00:50:40 - Seat 1
  00:50:40 - 00:53:12 - Seat 16
  00:53:12 - 00:53:17 - Seat 1
  00:53:18 - 00:54:23 - Seat 15
  00:54:23 - 00:54:37 - Seat 1
  00:54:37 - 00:54:51 - Seat 14
  00:54:51 - 00:54:53 - Seat 1
  00:54:53 - 00:58:11 - Seat 12
  00:58:12 - 00:58:15 - Seat 1
  00:58:15 - 01:00:50 - Seat 11
  01:00:53 - 01:00:56 - Seat 1
  01:00:57 - 01:01:38 - Seat 10
  01:01:39 - 01:01:41 - Seat 1
  01:01:42 - 01:04:30 - Seat 8
  01:04:30 - 01:04:33 - Seat 1
  01:04:33 - 01:07:36 - Seat 7
  01:07:36 - 01:07:38 - Seat 1
  01:07:39 - 01:09:02 - Seat 5
  01:09:02 - 01:09:05 - Seat 1
  01:09:05 - 01:09:07 - Seat 5
  01:09:07 - 01:09:11 - Seat 1
  01:09:11 - 01:09:54 - Seat 14
  01:09:54 - 01:09:55 - Seat 5
  01:09:55 - 01:09:58 - Seat 1
  01:09:58 - 01:10:47 - Seat 5
  01:10:47 - 01:10:54 - Seat 1
  01:10:54 - 01:11:03 - Seat 5
  01:11:03 - 01:15:11 - Seat 23
  01:15:11 - 01:15:19 - Seat 5
  01:15:19 - 01:15:48 - Seat 23
  01:15:48 - 01:16:09 - Seat 5
  01:16:09 - 01:17:22 - Seat 5
  01:17:22 - 01:17:31 - Seat 5
  01:17:31 - 01:17:32 - Seat 26
  01:17:32 - 01:17:38 - Seat 5
  01:17:38 - 01:19:26 - Seat 26
  01:19:26 - 01:19:31 - Seat 1
  01:19:31 - 01:19:47 - Seat 19
  01:19:48 - 01:20:19 - Seat 26
  01:20:19 - 01:20:22 - Seat 1
  01:20:22 - 01:21:28 - Seat 17
  01:21:28 - 01:21:29 - Seat 1
  01:21:29 - 01:23:16 - Seat 26
  01:23:18 - 01:23:41 - Seat 8
  01:23:42 - 01:25:06 - Seat 26
  01:25:06 - 01:25:07 - Seat 1
  01:25:07 - 01:25:08 - Seat 1
  01:25:08 - 01:25:36 - Seat 8
  01:25:36 - 01:25:37 - Seat 1
  01:25:37 - 01:25:53 - Seat 26
  01:25:53 - 01:25:55 - Seat 1
  01:25:55 - 01:27:35 - Seat 26
  01:27:35 - 01:27:37 - Seat 7
  01:27:37 - 01:27:40 - Seat 26
  01:27:40 - 01:28:02 - Seat 7
  01:28:03 - 01:28:49 - Seat 26
  01:28:49 - 01:28:53 - Seat 23
  01:28:53 - 01:29:07 - Seat 1
  01:29:07 - 01:29:09 - Seat 26
  01:29:09 - 01:29:11 - Seat 1
  01:29:11 - 01:29:43 - Seat 26
  01:29:43 - 01:29:44 - Seat 23
  01:29:44 - 01:29:46 - Seat 1
  01:29:46 - 01:29:54 - Seat 23
  01:29:54 - 01:30:08 - Seat 1
  01:30:08 - 01:31:05 - Seat 27
  01:31:05 - 01:31:06 - Seat 1
  01:31:06 - 01:32:42 - Seat 28
  01:32:42 - 01:32:43 - Seat 1
  01:32:43 - 01:32:49 - Seat 1
  01:32:49 - 01:33:09 - Seat 19
  01:33:11 - 01:33:21 - Seat 27
  01:33:21 - 01:33:29 - Seat 1
  01:33:29 - 01:35:49 - Seat 27
  01:35:49 - 01:35:52 - Seat 12
  01:35:52 - 01:35:58 - Seat 27
  01:35:58 - 01:36:25 - Seat 12
  01:36:25 - 01:36:26 - Seat 1
  01:36:28 - 01:39:20 - Seat 27
  01:39:20 - 01:39:21 - Seat 1
  01:39:21 - 01:39:22 - Seat 23
  01:39:22 - 01:39:37 - Seat 1
  01:39:37 - 01:39:39 - Seat 23
  01:39:39 - 01:39:43 - Seat 1
  01:39:43 - 01:39:44 - Seat 23
  01:39:44 - 01:39:45 - Seat 1
  01:39:45 - 01:39:52 - Seat 23
  01:39:52 - 01:39:54 - Seat 1
  01:39:54 - 01:39:56 - Seat 23
  01:39:56 - 01:39:57 - Seat 1
  01:39:57 - 01:40:05 - Seat 23
  01:40:05 - 01:40:14 - Seat 15
  01:40:15 - 01:40:24 - Seat 1
  01:40:24 - 01:40:33 - Seat 27
  01:40:33 - 01:40:35 - Seat 1
  01:40:35 - 01:40:40 - Seat 27
  01:40:40 - 01:40:43 - Seat 1
  01:40:44 - 01:40:56 - Seat 16
  01:40:56 - 01:41:01 - Seat 1
  01:41:01 - 01:41:18 - Seat 27
  01:41:18 - 01:41:24 - Seat 16
  01:41:24 - 01:41:26 - Seat 1
  01:41:26 - 01:41:49 - Seat 16
  01:41:49 - 01:41:52 - Seat 1
  01:41:52 - 01:41:58 - Seat 27
  01:41:59 - 01:42:01 - Seat 1
  01:42:01 - 01:42:08 - Seat 23
  01:42:08 - 01:42:10 - Seat 1
  01:42:10 - 01:42:21 - Seat 5
  01:42:21 - 01:42:27 - Seat 1
  01:42:27 - 01:42:28 - Seat 1
  01:42:28 - 01:42:30 - Seat 27
  01:42:30 - 01:42:52 - Seat 1
  01:42:52 - 01:43:23 - Seat 23
  01:43:26 - 01:43:33 - Seat 27
  01:43:33 - 01:43:45 - Seat 1
  01:43:45 - 01:44:08 - Seat 8
  01:44:09 - 01:44:11 - Seat 1
  01:44:12 - 01:44:14 - Seat 27
  01:44:15 - 01:46:01 - Seat 28
  01:46:01 - 01:46:02 - Seat 1
  01:46:02 - 01:46:03 - Seat 28
  01:46:03 - 01:46:10 - Seat 8
  01:46:10 - 01:46:17 - Seat 28
  01:46:17 - 01:46:18 - Seat 8
  01:46:18 - 01:46:26 - Seat 28
  01:46:27 - 01:46:42 - Seat 1
  01:46:43 - 01:48:36 - Seat 4
  01:48:36 - 01:50:05 - Seat 1
  01:50:05 - 01:50:24 - Seat 19
  01:50:25 - 01:50:28 - Seat 1
  01:50:28 - 01:51:19 - Seat 17
  01:51:19 - 01:51:22 - Seat 1
  01:51:22 - 01:51:43 - Seat 16
  01:51:43 - 01:51:46 - Seat 1
  01:51:47 - 01:51:51 - Seat 15
  01:51:51 - 01:51:55 - Seat 1
  01:51:55 - 01:52:48 - Seat 12
  01:52:48 - 01:52:52 - Seat 1
  01:52:52 - 01:53:02 - Seat 11
  01:53:03 - 01:53:05 - Seat 1
  01:53:05 - 01:53:21 - Seat 8
  01:53:21 - 01:53:35 - Seat 1
  01:53:35 - 01:54:37 - Seat 8
  01:54:37 - 01:54:40 - Seat 1
  01:54:40 - 01:54:57 - Seat 7
  01:54:57 - 01:55:00 - Seat 1
  01:55:00 - 01:55:12 - Seat 5
  01:55:12 - 01:55:15 - Seat 1
  01:55:15 - 01:55:31 - Seat 23
  01:55:31 - 01:55:55 - Seat 1
  01:55:55 - 01:56:21 - Seat 17
  01:56:21 - 01:56:36 - Seat 1
  01:56:36 - 01:57:28 - Seat 27
  01:57:28 - 01:57:29 - Seat 1
  01:57:29 - 01:57:31 - Seat 27
  01:57:31 - 01:58:03 - Seat 26
  01:58:04 - 01:58:10 - Seat 1
  01:58:10 - 01:58:32 - Seat 27
  01:58:32 - 01:59:11 - Seat 1
  01:59:13 - 02:01:15 - Seat 28
  02:01:15 - 02:01:40 - Seat 1
  02:01:41 - 02:01:52 - Seat 4
  02:01:54 - 02:03:38 - Seat 1
 3. 3

  Van elke commissievergadering worden integrale notulen gemaakt die tijdens de volgende commissievergadering al dan niet gewijzigd door de Statencommissie wordt vastgesteld. In dit geval liggen de notulen van de Interim Statencommissie van 14 april 2023 ter vaststelling aan u voor.

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26 mei 2023, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

  02:52:45 - 02:53:50 - Seat 1
 4. 4

  Het is gebruikelijk dat tijdens commissie- en Statenvergaderingen toezeggingen worden gedaan aan (leden van) Provinciale Staten. Deze toezeggingen worden door de Griffie ingevoerd in een systeem en op basis van lijsten kunnen Statenleden deze toezeggingen zelf monitoren. Ditzelfde geldt voor de moties alsmede voor de aanbevelingen die zijn overgenomen uit de rapporten van de Zuidelijke RekenKamer.
  De actuele stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen, moties en toezeggingen wordt via een overzicht geagendeerd voor de commissievergadering. In het overzicht is per aanbeveling, aangenomen motie en per toezegging een stand van zaken opgenomen. Het betreft procesinformatie met, indien van toepassing een verwijzing naar het document waarin de inhoudelijke stand van zaken is opgenomen. Indien Gedeputeerde Staten van mening is dat de aanbeveling, motie of toezegging is afgehandeld dan wordt dit eveneens in de stand van zaken vermeld. Het is aan de commissie om tijdens de commissievergadering te reageren op de actuele stand van zaken en/of het standpunt van GS dat een aanbeveling, motie en/of toezegging kan worden afgedaan. Het is gebruikelijk dat Provinciale Staten via zogenaamde afdoeningsbrieven worden geïnformeerd over afgedane moties/toezeggingen.

  U kunt tijdens de vergadering reageren op de stand van zaken m.b.t. aanbevelingen, moties en toezeggingen c.q. op het afdoeningsvoorstel van GS. Bij geen reactie op het afdoeningsvoorstel van GS worden de betreffende aanbeveling, moties en toezeggingen afgedaan.


  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op dinsdag 30 mei 2023. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 1 juni 2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

  02:53:34 - 02:53:50 - Seat 1
  02:53:50 - 02:53:59 - Seat 23
  02:53:59 - 02:54:27 - Seat 1
  02:54:27 - 02:54:57 - Seat 23
  02:54:57 - 02:55:26 - Seat 1
  02:55:26 - 02:55:27 - Seat 23
  02:55:27 - 02:56:18 - Seat 19
  02:56:18 - 02:56:34 - Seat 1
  02:56:34 - 02:56:35 - Seat 19
  02:56:35 - 02:56:55 - Seat 17
  02:56:55 - 02:57:16 - Seat 19
  02:57:16 - 02:57:40 - Seat 17
  02:57:45 - 02:57:46 - Seat 1
  02:57:46 - 02:57:53 - Seat 1
  02:57:53 - 02:59:18 - Seat 16
  02:59:18 - 02:59:44 - Seat 1
  02:59:46 - 03:00:27 - Seat 16
  03:00:27 - 03:00:43 - Seat 1
  03:00:43 - 03:01:21 - Seat 16
  03:01:22 - 03:01:23 - Seat 1
  03:01:23 - 03:01:59 - Seat 12
  03:01:59 - 03:02:00 - Seat 1
  03:02:00 - 03:02:01 - Seat 12
  03:02:01 - 03:02:19 - Seat 16
  03:02:19 - 03:02:20 - Seat 12
  03:02:20 - 03:02:21 - Seat 1
  03:02:21 - 03:02:22 - Seat 12
  03:02:22 - 03:03:26 - Seat 19
  03:03:27 - 03:03:28 - Seat 16
  03:03:28 - 03:03:29 - Seat 1
  03:03:29 - 03:03:36 - Seat 16
  03:03:37 - 03:03:39 - Seat 1
  03:03:40 - 03:04:14 - Seat 15
  03:04:14 - 03:04:24 - Seat 1
  03:04:24 - 03:04:28 - Seat 12
  03:04:29 - 03:04:31 - Seat 1
  03:04:31 - 03:05:02 - Seat 11
  03:05:04 - 03:05:05 - Seat 1
  03:05:06 - 03:05:14 - Seat 1
  03:05:14 - 03:05:17 - Seat 11
  03:05:17 - 03:05:20 - Seat 1
  03:05:20 - 03:06:10 - Seat 8
  03:06:10 - 03:06:23 - Seat 1
  03:06:23 - 03:06:40 - Seat 8
  03:06:40 - 03:07:14 - Seat 1
  03:07:14 - 03:07:15 - Seat 8
  03:07:15 - 03:07:41 - Seat 19
  03:07:41 - 03:07:42 - Seat 8
  03:07:42 - 03:07:46 - Seat 1
  03:07:46 - 03:08:06 - Seat 8
  03:08:06 - 03:08:16 - Seat 1
  03:08:16 - 03:08:41 - Seat 17
  03:08:41 - 03:08:50 - Seat 1
  03:08:50 - 03:09:31 - Seat 8
  03:09:31 - 03:09:42 - Seat 1
  03:09:42 - 03:09:43 - Seat 8
  03:09:43 - 03:09:44 - Seat 1
  03:09:44 - 03:10:17 - Seat 8
  03:10:18 - 03:11:10 - Seat 1
  03:11:10 - 03:12:05 - Seat 7
  03:12:05 - 03:12:09 - Seat 1
  03:12:09 - 03:13:50 - Seat 5
  03:13:50 - 03:14:48 - Seat 1
  03:14:48 - 03:15:05 - Seat 17
  03:15:05 - 03:15:17 - Seat 1
  03:15:17 - 03:15:28 - Seat 26
  03:15:28 - 03:15:29 - Seat 26
  03:15:29 - 03:15:31 - Seat 1
  03:15:31 - 03:17:00 - Seat 19
  03:17:00 - 03:17:15 - Seat 17
  03:17:15 - 03:17:20 - Seat 19
  03:17:20 - 03:17:40 - Seat 17
  03:17:40 - 03:17:44 - Seat 19
  03:17:44 - 03:19:02 - Seat 1
  03:19:02 - 03:19:04 - Seat 5
  03:19:04 - 03:20:20 - Seat 1
  03:20:21 - 03:20:50 - Seat 23
  03:20:50 - 03:20:54 - Seat 1
  03:20:54 - 03:21:03 - Seat 23
  03:21:03 - 03:21:14 - Seat 1
  03:21:18 - 03:22:05 - Seat 1
  03:22:05 - 03:22:57 - Seat 19
  03:22:57 - 03:23:01 - Seat 1
  03:23:01 - 03:23:21 - Seat 12
  03:23:21 - 03:23:47 - Seat 19
  03:23:47 - 03:24:04 - Seat 1
  03:24:04 - 03:24:26 - Seat 17
  03:24:28 - 03:25:01 - Seat 1
  03:25:01 - 03:25:28 - Seat 16
  03:25:28 - 03:25:44 - Seat 1
  03:25:44 - 03:26:15 - Seat 16
  03:26:15 - 03:26:21 - Seat 1
  03:26:21 - 03:26:49 - Seat 16
  03:26:49 - 03:27:10 - Seat 1
  03:27:10 - 03:27:21 - Seat 16
  03:27:21 - 03:28:18 - Seat 1
  03:28:18 - 03:28:40 - Seat 16
  03:28:40 - 03:29:17 - Seat 1
  03:29:17 - 03:29:59 - Seat 19
  03:29:59 - 03:30:01 - Seat 1
  03:30:01 - 03:30:11 - Seat 11
  03:30:11 - 03:30:13 - Seat 1
  03:30:13 - 03:30:54 - Seat 12
  03:30:54 - 03:31:03 - Seat 1
  03:31:03 - 03:31:10 - Seat 11
  03:31:10 - 03:31:48 - Seat 1
  03:31:48 - 03:32:17 - Seat 15
  03:32:17 - 03:32:39 - Seat 1
  03:32:39 - 03:32:59 - Seat 15
  03:32:59 - 03:33:04 - Seat 1
  03:33:06 - 03:34:05 - Seat 1
  03:34:06 - 03:34:29 - Seat 8
  03:34:30 - 03:34:33 - Seat 1
  03:34:34 - 03:34:50 - Seat 7
  03:34:51 - 03:34:52 - Seat 1
  03:34:52 - 03:35:19 - Seat 8
  03:35:19 - 03:35:32 - Seat 1
  03:35:32 - 03:35:34 - Seat 8
  03:35:34 - 03:35:46 - Seat 1
  03:35:46 - 03:35:53 - Seat 8
  03:35:53 - 03:36:32 - Seat 1
  03:36:32 - 03:37:13 - Seat 7
  03:37:14 - 03:37:18 - Seat 1
  03:37:18 - 03:38:01 - Seat 19
  03:38:01 - 03:38:02 - Seat 1
  03:38:02 - 03:38:27 - Seat 1
  03:38:27 - 03:38:52 - Seat 19
  03:38:52 - 03:39:03 - Seat 1
  03:39:05 - 03:39:51 - Seat 26
  03:39:51 - 03:39:54 - Seat 1
  03:39:54 - 03:39:55 - Seat 26
  03:39:55 - 03:39:58 - Seat 19
  03:39:58 - 03:40:01 - Seat 26
  03:40:01 - 03:40:05 - Seat 1
  03:40:05 - 03:40:08 - Seat 26
  03:40:08 - 03:40:42 - Seat 1
  03:40:42 - 03:40:57 - Seat 7
  03:40:57 - 03:41:06 - Seat 1
  03:41:07 - 03:41:24 - Seat 12
  03:41:24 - 03:41:38 - Seat 1
  03:41:38 - 03:41:56 - Seat 12
  03:41:56 - 03:43:43 - Seat 1
  03:43:44 - 03:43:59 - Seat 15
  03:43:59 - 03:44:03 - Seat 1
  03:44:03 - 03:45:18 - Seat 16
  03:45:19 - 03:45:23 - Seat 1
  03:45:23 - 03:45:44 - Seat 18
  03:45:44 - 03:45:45 - Seat 1
  03:45:45 - 03:46:49 - Seat 19
  03:46:49 - 03:47:15 - Seat 19
  03:47:16 - 03:47:21 - Seat 1
  03:47:21 - 03:48:30 - Seat 23
  03:48:30 - 03:48:34 - Seat 1
  03:48:34 - 03:49:28 - Seat 5
  03:49:28 - 03:49:29 - Seat 1
  03:49:30 - 03:49:54 - Seat 7
  03:49:55 - 03:49:58 - Seat 1
  03:49:58 - 03:51:01 - Seat 8
  03:51:01 - 03:51:05 - Seat 1
  03:51:05 - 03:51:43 - Seat 11
  03:51:43 - 03:51:45 - Seat 1
  03:51:45 - 03:52:48 - Seat 12
  03:52:49 - 03:52:52 - Seat 1
  03:52:52 - 03:55:20 - Seat 13
  03:55:20 - 03:55:24 - Seat 1
  03:55:24 - 04:00:18 - Seat 28
  04:00:19 - 04:00:23 - Seat 1
  04:00:23 - 04:00:30 - Seat 12
  04:00:30 - 04:00:42 - Seat 28
  04:00:43 - 04:00:55 - Seat 1
  04:00:55 - 04:00:57 - Seat 15
  04:00:57 - 04:00:58 - Seat 1
  04:00:58 - 04:01:27 - Seat 16
  04:01:28 - 04:01:30 - Seat 1
  04:01:30 - 04:01:31 - Seat 16
  04:01:31 - 04:01:36 - Seat 1
  04:01:36 - 04:01:38 - Seat 19
  04:01:38 - 04:01:39 - Seat 1
  04:01:39 - 04:01:41 - Seat 19
  04:01:41 - 04:01:47 - Seat 1
  04:01:47 - 04:01:48 - Seat 23
  04:01:48 - 04:01:49 - Seat 1
  04:01:49 - 04:01:50 - Seat 23
  04:01:50 - 04:01:53 - Seat 1
  04:01:54 - 04:02:10 - Seat 5
  04:02:10 - 04:02:14 - Seat 1
  04:02:14 - 04:02:16 - Seat 1
  04:02:16 - 04:02:29 - Seat 8
  04:02:29 - 04:02:40 - Seat 1
  04:02:40 - 04:02:42 - Seat 11
  04:02:42 - 04:02:44 - Seat 1
  04:02:44 - 04:02:46 - Seat 12
  04:02:46 - 04:02:49 - Seat 1
  04:02:49 - 04:03:00 - Seat 13
  04:03:00 - 04:03:02 - Seat 1
  04:03:02 - 04:03:19 - Seat 28
  04:03:19 - 04:05:29 - Seat 28
  04:05:29 - 04:06:07 - Seat 28
  04:06:08 - 04:06:22 - Seat 1
  04:06:22 - 04:08:38 - Seat 14
  04:08:38 - 04:08:41 - Seat 1
  04:08:41 - 04:09:05 - Seat 12
  04:09:06 - 04:09:10 - Seat 1
  04:09:10 - 04:09:36 - Seat 11
  04:09:36 - 04:09:38 - Seat 1
  04:09:38 - 04:10:40 - Seat 8
  04:10:41 - 04:10:47 - Seat 1
  04:10:47 - 04:10:57 - Seat 1
  04:10:57 - 04:14:06 - Seat 6
  04:14:06 - 04:14:12 - Seat 1
  04:14:13 - 04:14:27 - Seat 5
  04:14:27 - 04:14:29 - Seat 1
  04:14:29 - 04:14:32 - Seat 5
  04:14:32 - 04:14:38 - Seat 1
  04:14:38 - 04:15:04 - Seat 24
  04:15:04 - 04:15:07 - Seat 1
  04:15:07 - 04:15:50 - Seat 1
  04:15:51 - 04:15:54 - Seat 1
  04:15:54 - 04:16:18 - Seat 18
  04:16:18 - 04:16:23 - Seat 1
  04:16:23 - 04:18:47 - Seat 16
  04:18:50 - 04:18:54 - Seat 1
  04:18:54 - 04:19:38 - Seat 15
  04:19:38 - 04:19:48 - Seat 1
  04:19:50 - 04:29:12 - Seat 28
  04:29:12 - 04:29:13 - Seat 1
  04:29:13 - 04:29:15 - Seat 14
  04:29:15 - 04:29:16 - Seat 28
  04:29:16 - 04:29:37 - Seat 14
  04:29:37 - 04:29:41 - Seat 28
  04:29:41 - 04:29:42 - Seat 1
  04:29:42 - 04:30:03 - Seat 28
  04:30:03 - 04:30:08 - Seat 28
  04:30:08 - 04:30:11 - Seat 1
  04:30:11 - 04:30:13 - Seat 28
  04:30:14 - 04:31:26 - Seat 1
  04:31:26 - 04:31:35 - Seat 19
  04:31:37 - 04:31:43 - Seat 1
  04:31:43 - 04:31:56 - Seat 5
  04:31:58 - 04:32:52 - Seat 1
 5. 5

  Provinciale Staten werken met een voorraadagenda, die voor de langere termijn inzicht geeft in onderwerpen waarover Provinciale Staten gaan besluiten (Statenvoorstellen), alsmede onderwerpen die alleen in de commissie worden besproken (sonderende stukken - mededelingen - informerende notities). Hiermee kunnen vergaderingen en andere activiteiten van Provinciale Staten goed gepland worden en komen deze niet in gedrang door een stroom van niet aangekondigde documenten en/of besluitvormingstrajecten. De voorraadagenda kan voor fracties ook aanleiding zijn voor het organiseren van bijvoorbeeld werkbezoeken of informerende bijeenkomsten.

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26 mei 2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijsten ingekomen stukken/uitnodigingen worden vastgesteld tijdens de vergadering van 2 juni 2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 26 mei 2023, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijsten ingekomen stukken/uitnodigingen vast te stellen.

 7. 7

  Eventuele ingediende rondvragen, mondelinge mededelingen vanuit GS en actualiteiten vanuit het IPO worden hier behandeld.

  De fracties CDA (mw. Depondt-Olivers), PvdA (mw. Schuuring) en SP (dhr. Wolter Gregorio) hebben naar aanleiding van de actualiteit rond VDL Nedcar – het uitblijven van nieuwe opdrachtgevers, de stakingen alsook het aangekondigde massa-ontslag – en de Mededeling Portefeuilleouder d.d. 24 mei 2023 inzake de beslissingsbevoegdheid rond de Go-No Go inzake de provinciale bijdrage aan de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar de volgende vragen ingediend:

  1. Is de gedeputeerde het met ons eens dat er t.o.v. het plan dat eind 2020 voorlag en waarop het besluit van PS en de bepalingen in het addendum bij de anterieure overeenkomst zijn gebaseerd een nieuwe situatie is ontstaan?
  2. Heeft het door VDL aangekondigde massa- ontslag invloed op de beoordeling door het College?
  3. Wanneer is het College voornemens een GO-No Go besluit te nemen?
  4. Gaat het door PS gewenste gesprek met de directie van VDL Nedcar op korte termijn plaatsvinden?
 8. 8

  Onder dit agendapunt worden de actuele onderwerpen behandeld. Zodra een te bespreken stuk vanuit GS is ontvangen wordt deze toegevoegd aan het betreffende agendapunt en zal een behandelvoorstel in de agenda worden opgenomen.

 9. 8.1

  Vanuit een lid van de EGTS EMR zal een korte terugblik gegeven worden van de vergadering van 26-4-2023.
  Een terugkoppeling vanuit het Kabinet is toegevoegd.
  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 10 minuten.

 10. 8.2

  Met dit Statenvoorstel wordt met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 een tarief van € 1.600,00 vast te stellen en van toepassing te verklaren voor een weigering van een verzoek tot omzetting van de PAS-melding in een vergunning. Dit betreft een verlaging van het tarief van € 2.289,75 naar € 1.600,00.


  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van maximaal 1 uur.

 11. 8.3

  Op grond van artikel 201 Provinciewet leggen GS aan PS over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hen gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag.
  Volgens artikel 202 Provinciewet stellen PS de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de provincie.
  PS wijzen een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 201 bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
  De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of:
  a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en de samenstelling van het vermogen;
  b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen;
  c. de jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 190; en
  d. het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.
  Volgens artikel 4 van de Controleverordening Provincie Limburg 2020 (Inrichting accountantcontrole) stellen PS jaarlijks het controleprotocol (opdracht inclusief speerpunten) voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de provincie vast. Dit is het kader waarbinnen de accountant te werk dient te gaan.
  Op grond van artikel 6 (Jaarstukken) van de Financiële Verordening Provincie Limburg 2023 leggen GS verantwoording af over de uitvoering van de programma's en hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen. Relevante afwijkingen worden toegelicht.
  Bij het vaststellen van het proces rondom de planning- en controlcyclus 2019 heeft u besloten de jaarstukken 2022 te laten voorzien van een analyse van de Statenonderzoeksfunctie. Deze is bij de vergaderstukken gevoegd.
  Op 11-5-2023 heeft een digitale inloopsessie plaatsgevonden om de jaarstukken toe te lichten.
  Op 31-5-2023 worden de beantwoordingen van GS en Deloitte op de schriftelijke vragen verwacht. Deze worden te zijner tijd bij de vergaderstukken gevoegd.
  Behalve GS zijn ook de accountant en de Statenonderzoeker aanwezig bij de behandeling van de jaarstukken in de Interim Statencommissie.

  De behandeling van de jaarstukken vindt normaal gesproken plaats in de Controlecommissie. 
  Het betreft een A-politieke behandeling (geen technische vragen) in twee termijnen met een geplande vergaderduur van 60 minuten. 12. 8.4

  Conform vastgestelde planning- en controlcyclus 2023 wordt de begroting 2024 geanalyseerd door de Griffie. 
  Voor de begroting 2024 kan worden gedacht aan een analyse van een viertal begrotingsprogramma’s (op basis van financiële omvang en spreiding over de beleidsterreinen) en 3 beoogde resultaten per beleidsprogramma, aan de hand van de volgende vier vragen:

  1. Is het doel SMART geformuleerd?
  2. Sluit het beoogde resultaat aan op het doel?
  3. Is bij het beoogd resultaat een (prestatie)indicator benoemd?
  4. Zijn de beoogde kosten navolgbaar?

  Een alternatief is dat de fracties speerpunten aandragen, die zij t.b.v. deze analyse mee kunnen geven aan de Griffie.

  Behandelvoorstel:
  Besluiten om de analyse van de begroting 2024 vorm te geven aan de hand van een nog te bepalen speerpunt dat aangedragen wordt vanuit de Interim Statencommissie of aan de hand van een viertal vragen (zoals hierboven geformuleerd).
  Behandeling in één termijn met een geplande behandelduur van 30 minuten.

 13. 8.5

  Het project Stationsomgeving Beek-Elsloo maakt deel uit van de Heroverweging Mobiliteitsopgaven en -ambities uit februari 2020. De scope van het project is ongewijzigd.
  Uit de laatste geactualiseerde projectbegroting blijkt dat de verwachte kosten gestegen zijn t.o.v. het projectkrediet zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (tussen provincie en de gemeenten Beek en Stein). Hierover zijn de Staten al geïnformeerd via de VGR IPML.
  Het tekort voor de provincie is € 1.099.000. Op basis van het eerste bijstellingsmoment en conform de financiële verordening wordt dit extra benodigd krediet gevraagd via dit Statenvoorstel 


  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 1 uur.

 14. 8.6

  De Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 RUD Zuid-Limburg ligt voor om eventueel zienswijzen over in te dienen. Bij besluit van 16-6-2014 (Presidium) is het indienen van zienswijzen bij begrotingen van gemeenschappelijke regelingen gemandateerd aan de Statencommissie tot wiens taakveld de betreffende gemeenschappelijke regeling behoort.
  De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 RUD Zuid-Limburg moet ingediend zijn voor 13 juni 2023.

  Behandeling: fracties kunnen in 1 termijn hun eventuele zienswijzen inbrengen. Bij de behandeling kunt u betrekken de voorlopige jaarrekening 2022. GS wordt gevraagd te reageren op de ingebrachte zienswijzen.
  De door de commissie ondersteunde zienswijzen (meerderheid) worden via een brief van de voorzitter aangeboden aan de RUD Zuid-Limburg.
  Verwachte behandelduur is 60 minuten.

 15. 9
  Sluiting