Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 28-1-2022 ongewijzigd vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Rondvraag Rapport Verkeersinspectie N275
 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen via het contactformulier/link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) aanmelden om in te spreken.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 24-1-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 27-1-2022, 12.00 uur doorgeven via nieuw e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 28-1-2022.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via nieuw e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Toezeggingen

  Titel
  Rondvraag Spoorbrug Maastricht
 8. De fractie van de PVV (dhr. Megens) heeft vragen ingediend over windturbinepark Bonnesohl. De vragen treft u in de bijlage aan. De behandeling beperkt zich tot de gestelde vragen door de PVV en de beantwoording door de portefeuillehouder. Bij een rondvraag vindt geen debat plaats.

 9. Tijdens de vergadering van de commissie MD op 15 oktober jl. heeft de commissie aan de Griffie gevraagd een infosessie te organiseren over laag frequent geluid van windmolens t.o.v. woonobjecten. Voor deze infosessie zijn de heren Jan de Laat en Louw Feenstra uitgenodigd om hun expertise op dit gebied te delen met de commissie, evenals dhr. Frits van den Berg.