Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(VPPS) Commissie Versterking Positie PS

commissievergadering

vrijdag 14 juni 2024

09:00 - 10:45
Locatie

Statenrestaurant

Voorzitter
IJpelaar, W.A.J. (Wouter)
Toelichting

Commissie Versterking Positie Provinciale Staten.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Dit is de conceptagenda van commissie VPPS op 14-06-2024.  Mededelingen:

  • Het Presidium (7-6) heeft besloten het evaluatievoorstel van Zuyd Hogeschool vast te stellen en Zuyd Hogeschool de formele opdracht te geven om het evaluatievoorstel uit te voeren Commissie VPPS in haar adviserende rol aan het Presidium opdracht te geven de uitvoering van het evaluatievoorstel te monitoren (de Griffie pakt dit verder op); 
  • Voor uw informatie treft u bijgaand de aangenomen motie Tweede Kamer inzake aantrekkelijker maken ambt raadslid, Statenlid en algemeen bestuurslid. Zie bijlage; 
  • Voor uw informatie treft u bijgaand de beantwoording van de Tweede Kamer over of het wenselijk is om als Statenleden in dienst te zijn van de fractie . Zie bijlage. 


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:
  1. Een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen ;
  2. De agenda vast te stellen.

 2. 2

  Bijgevoegd de concept besluitenlijst van commissie VPPS op 19-04-2024 en de lopende acties lijst. 


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:
  1. De concept besluitenlijst van commissie VPPS op 19-04-2024 vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de lopende acties lijst.

 3. 3

  Zoals in de commissievergadering VPPS van 22-03-2024 besloten is Gedeputeerde Demollin uitgenodigd om de uitwerking van het thema Kennis Informatie en Data te bespreken. Dit naar aanleiding van het Presidiumbesluit (8-3) om de Mededeling Portefeuillehouder inzake Statenwerkgroep Kennis, informatie en data aan de commissie VPPS door te geleiden. Bijgaand treft u een memo vanuit GS met een voorstel voor de vorming van dit thema.  


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:
  1. De uitwerking van het thema Kennis, informatie en Data te bespreken met Gedeputeerde Demollin, en;
  2. Het Presidium te adviseren inzake de vormgeving hiervan.

 4. 4

  Zoals in de commissievergadering VPPS van 22-03-2024 besloten is de Ambtelijke Stuurgroep uitgenodigd om de status van de huidige werkgroepen te bespreken. Het doel is om naast een update te ontvangen ook input  te leveren voor de verdere ontwikkeling van de producten. 


  De werkgroepen waarover input wordt gevraagd zijn:
  - Contact met de Limburgers;
  - Infoperiode;
  - Statenvoorstellen.  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de status van de huidige werkgroepen uit de Ambtelijke Stuurgroep, en;
  2. Input te leveren aan de ambtelijke Stuurgroep inzake de verdere ontwikkeling van de werkgroepen.

 5. 5
  Rondvraag en sluiting