Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(VPPS) Commissie Versterking Positie PS

Commissievergadering

vrijdag 19 april 2024

09:00 - 10:15
Locatie

Maaszaal (D2.01)

Voorzitter
IJpelaar, W.A.J. (Wouter)
Toelichting

Commissie Versterking Positie Provinciale Staten.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Dit is de conceptagenda van commissie VPPS op 19-04-2024.


  Mededelingen:

  • Toelichting Griffier inzake de terugkoppeling kerngroep BZK over Fractieondersteuning;
  • Toelichting Griffier inzake ontwikkeling van de leergang 'scholing Statenleden' door Statenlidnu. Statenlidnu is een landelijke vereniging voor Statenleden en heeft als doel het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden;
  • Toelichting Griffier inzake het uitnodigen van de Zuidelijke Rekenkamer over de doorontwikkeling van de Statenonderzoeksfunctie;
  • Toelichting Griffier inzake opgeleverde producten commissie VPPS, voortgang producten commissie VPPS en PR functie. Zie bijlage. 


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:
  1. Een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen ;
  2. De agenda vast te stellen.

 2. 2

  Bijgevoegd zijn de concept besluitenlijsten van commissie VPPS op 19-01-2024 en 22-03-2024.


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:
  De concept besluitenlijsten van commissie VPPS op 19-01-2024 en 22-03-2024 vast te stellen.

 3. 3

  Bijgevoegd is het gewijzigde evaluatieplan van Zuyd Hogeschool. Zoals in de vergadering van 22-3 besloten geeft zal Zuyd Hogeschool verdere duiding aan het gewijzigde evaluatieplan geven en is de commissie VPPS in de gelegenheid om feedback te geven.


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:

  1. Het gewijzigde evaluatievoorstel met Zuyd Hogeschool te bespreken;
  2. Zuyd Hogeschool inzake het voorstel van feedback te voorzien.
 4. 4

  Tijdens het Presidium van 12-4 is besproken hoe Statenleden elkaar beter en sneller kunnen informeren over moties en amendementen. Het Presidium vraagt de commissie VPPS om te inventariseren wat de behoefte is en welk systeem hierin (mogelijk) kan ondersteunen. 


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:


  1. Te inventariseren wat de behoefte is inzake een (nieuw) systeem voor het delen van moties en amendementen;
  2. Hierover een advies uit te brengen aan het Presidium.

 5. 5

  De commissie VPPS wordt gevraagd een extra vergadering te plannen op 14 juni.