Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 8 maart 2024

09:00 - 10:00
Locatie

Maaszaal (D2.01)

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Maaszaal Gouvernement.


De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven geheim, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.1

  Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 8-3-2024.


  Mededelingen:

  • Naar aanleiding van het Presidiumbesluit op 2-2 is het tweedaags werkbezoek, van 18 en 19 april, wegens een te drukke agenda verplaatst naar 29 en 30 augustus;
  • Op verzoek van het Presidium zijn de telefoonnummers en/of e-mail adressen van fractiemedewerkers, na AVG check, gepubliceerd op Ibabs (onder: overzichten--> algemene PS informatie--> telefoon bij zoekterm).
  • Dhr. Schyns heeft zich afgemeld en wordt vervangen door dhr. Blijlevens.  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.

 2. 1.2

  (indien van toepassing)

 3. 1.3

  De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).


  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
  2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen;
  3. de lijst uitnodigingen Presidium vast te stellen; (nvt)
  4. de lijst uitnodigingen Provinciale Staten vast te stellen. (nvt)
 4. 1.4

  Bijgevoegd de conceptagenda's voor de Statenvergadering op 5-4-2024, 12-4-2024, 24-5-2024 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.


  Bijzonderheden:
  · Afscheid mw. Plusquin
  · Brief Lokaal-Limburg en reactie GS bespreken (zie bijlagen)
  · Terugkoppeling Agendacommissie (zie schematisch overzicht planning Statenvergaderingen en besluitenlijst Agendacommissie)


  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 5-4-2024 vast te stellen;
  2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
  3. overzicht hamer- en/of behandelstuk;
  4. de spreektijden te inventariseren;
  5. de amendementen en moties te inventariseren.
 5. 1.5

  In de Agendacommissie van 21 februari jl. heeft de griffier de opdracht gekregen de vergaderplanning op vrijdag 22 maart 2024 zo te plannen dat de commissie ESA eerder kan starten. In zowel ESA als LEO worden namelijk beleidskaders behandeld.  Actuele Vergaderplanning 22 maart

  • Controlecommissie van 09:00 tot 11:00 in de Veldekezaal;
  • Commissie VPPS 09:00 tot 10:00 in de Maaszaal;
  • Commissie integriteitsbevordering van 10:00 tot 11:00 in de Maaszaal;
  • Commissie ESA van 11:30 tot 16:15 in de Veldekezaal;
  • Commissie LEO van 16:30 tot 19:45 in de Veldekezaal;

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van de actuele vergaderplanning;
 6. 1.6

  Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.


  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  eventuele evaluatiepunten te bespreken.

 7. 1.7

  Bijgaand ontvangt u het overzicht van aangehouden moties . Zoals in het Presidium van 1-12-2023 is besloten zijn de moties waarvan de deadline verlopen is, bij uitblijven van reactie op de uitvraag vóór 2-2-2024, komen te vervallen.


  Er zijn op dit moment geen aangehouden moties waarvan de deadline verlopen is.  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  het overzicht van aangehouden moties vast te stellen.

 8. 1.8
  Rondvraag en schorsing