Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering voorafgaande aan Statenvergadering (deels besloten)

vrijdag 5 april 2024

09:00 - 09:30
Locatie

Veldekezaal

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.


De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven geheim, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agendapunten

 1. 1
  OPENBAAR GEDEELTE
 2. 1.1

  Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 05-04-2024.


  Mededelingen:

  • Wenst het Presidium de koppeling van beantwoorde technische vragen aan iBabs, zoals de afspraak was tijdens de behandelingen van de kaders in de commissievergaderingen, ook voort te zetten bij de Statenvergaderingen?
  • Is er, in verband met de publicatie van de Jaarstukken, behoefte aan een (digitale) bijeenkomst waarin technische uitleg wordt gegeven over Pepperflow?

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. Een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. De conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 05-04-2024 vast te stellen.
 3. 1.2

  Bijgevoegd de conceptagenda voor de Statenvergadering van 05-04-2024 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.


  Bijzonderheden:

  • Afscheid mevrouw Plusquin en installatie nieuw Statenlid;
  • Voor de Statenvergadering van 12-4 staan het Statenvoorstel Voortgang Energietransitie onderzoeksrapport ZRK (agendapunt 7.6) en het Statenvoorstel kader Nieuwe Energie en een Schoon Leefmilieu (agendapunt 7.7) geagendeerd. Het voorstel is om deze twee agendapunten in gezamenlijkheid in twee termijnen te behandelen en de Statenvoorstellen afzonderlijk in stemming te brengen;
  • Statenvoorstel inzake Nota Participatie onder de Omgevingswet Provincie Limburg is besloten door te geleiden als hamerstuk. Het voorstel is om dit hamerstuk te verplaatsen naar de PS vergadering van 5 april. 

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. Een standpunt in te nemen ten aanzien van bovenstaande voorstellen;
  2. De conceptagenda voor de Statenvergadering van 05-04 vast te stellen;
  3. De voorraadagenda PS vast te stellen;
  4. Overzicht hamer- en/of behandelstukken vast te stellen;
  5. De spreektijden te inventariseren;
  6. De amendementen en moties te inventariseren.
 4. 1.3
  Rondvraag en schorsing