Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 31 mei 2024

09:00 - 10:00
Locatie

Maaszaal (D2.01)

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Maaszaal Gouvernement.


De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.


Deze agenda is in opbouw.

Agendapunten

 1. 1
  OPENBAAR GEDEELTE
 2. 1.1

  Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van ...
  Mededelingen:
  -…


  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.
 3. 1.2

  (indien van toepassing)

 4. 1.3

  De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).


  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
  2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen;
  3. de lijst uitnodigingen Presidium vast te stellen;
  4. de lijst uitnodigingen Provinciale Staten vast te stellen.
 5. 1.4

  Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op … en de voorraadagenda van Provinciale Staten.
  Bijzonderheden:
  -…


  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van ... vast te stellen;
  2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
  3. overzicht hamer- en/of behandelstuk;
  4. de spreektijden te inventariseren;
  5. de amendementen en moties te inventariseren.
 6. 1.5

  Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.


  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  eventuele evaluatiepunten te bespreken.

 7. 1.6

  Bijgaand ontvangt u het overzicht van aangehouden moties.


  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  het overzicht van aangehouden moties vast te stellen.

 8. 1.7
  Rondvraag en schorsing