Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 26 januari 2024

09:00 - 10:00
Locatie

Maaszaal (D2.01)

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Maaszaal Gouvernement.


De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven geheim, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.1

  Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 26-1.


  Mededelingen:
  ...  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.
 2. 1.2

  (indien van toepassing)

 3. 1.3

  De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).


  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
  2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen;
  3. de lijst uitnodigingen Presidium vast te stellen; nvt
  4. de lijst uitnodigingen Provinciale Staten vast te stellen.
 4. 1.4

  Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op 2-2 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.  Bijzonderheden:
  (vooralsnog) geen behandelstukken in deze Statenvergadering ivm doorschuiven Statenvoorstellen. Tav de vastgestelde voorraadagenda PS 15-12 zijn de volgende wijzigingen verwerkt tav deze vergadering: 

  • Statenvoorstel Eindevaluatie Buitenring Parkstad Limburg (BPL): Vervalt, dit wordt een mededeling portefeuillehouder.
  • Statenvoorstel Ontwikkel- en Samenwerkingsstrategie van de Oostflank Brunssum: Aanpassing t.o.v. eerdere planning (ESA 19-01). Behandeling is afhankelijk van aankoop gronden. Zodoende verplaatst naar ESA 31-05-2024.
  • Statenvoorstel Sturing in Samenwerking (SIS) 4.0: Is verplaatst van ESA 19-1 naar ESA 08-03-2024. Na uitvraag over mogelijke verplaatsing van de behandeling SIS 4.0 is de scope van het project verbreed. Daar waar is begonnen vanuit evaluatie van het bestaande SIS, is de scope nu tevens een herijking van het strategisch hoofdstuk om beter aan te sluiten bij de beleidskaders en het coalitie akkoord. Tevens worden de werkprocessen geïntegreerd in het format van “zo werken wij” zoals bekend van de grote infrastructurele projecten.
   Behandelvoorstel

  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 02-02 vast te stellen;
  2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
  3. overzicht hamer- en/of behandelstuk;
  4. de spreektijden te inventariseren;
  5. de amendementen en moties te inventariseren.
 5. 1.5

  Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.


  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  eventuele evaluatiepunten te bespreken.

 6. 1.6

  Zoals in het Presidium van 1-12 afgesproken heeft de Griffie een uitvraag gedaan. Er volgt een terugkoppeling aan het Presidium.

 7. 1.7
  Rondvraag en schorsing