Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CS) Cultuur en Samenleving

Commissievergadering

vrijdag 11 maart 2022

09:00 - 09:45

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Berghorst, A. (Aleida)
Toelichting

Vergadering Statencommissie Cultuur en Samenleving

Deze vergadering is in opbouw.

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van ............. ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Voor agendapunt 7.1 'Beleidsbrief Erfgoed 2022-2023' heeft zich Roeland van Hout, voorzitter van de Raod veur ´t Limburgs aangemeld als inspreker.

Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag .........., 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op < datum nazending>. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag < donderdag voor vergadering>, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag .........., 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van ............. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag........., 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

De Beleidsbrief is geagendeerd op verzoek van dhr. Vervuurt (D66) en Forum voor Democratie. De heer Vervuurt heeft zijn verzoek als volgt toegelicht:  Dit met het oog op signalen van spelers in het veld rondom de Limburgse Taal en Cultuur, die hebben aangegeven graag met de regionale politiek in gesprek te gaan over de rol die PS kan spelen in het in stand houden en stimuleren van de Limburgse taal.

Behandelvoorstel:

  • Toelichting D66 en FvD
  • Reactie Gedeputeerde
  • Behandeling in één termijn.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.