Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CS) Cultuur en Samenleving

Commissievergadering

vrijdag 9 september 2022

09:00 - 12:00

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Berghorst, A. (Aleida)
Toelichting

Vergadering Statencommissie Cultuur en Samenleving

Deze vergadering is in opbouw.

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 9-9-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 2-9-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 5-9-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 8-9-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 2-9-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 9-9-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 2-9-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 8. Het onderzoeksrapport onderzoek Sociale Agenda Limburg (SAL) is op 10 juni 2022 door de Controlecommissie vastgesteld en openbaar gemaakt. De Controlecommissie stuurt u dit rapport met bijbehorend Statenvoorstel door zodat uw commissie kan besluiten om dit rapport als hamer- of bespreekstuk door te leiden naar PS van 30 september 2022.
  De inhoud van het rapport is vastgesteld door de Controlecommissie. Uw Commissie kan wel aanvullingen of wijzigingen t.a.v. het Statenvoorstel kenbaar maken. Tevens wordt uw Commissie verzocht vanuit uw commissie een woordvoerder aan te wijzen die tijdens de behandeling van het Statenvoorstel in de vergadering van PS uw commissie vertegenwoordigt.
  De voorzitter van de Controlecommissie treedt namens deze commissie op als woordvoerder in de commissie CS.

  ++Behandelvoorstel ++
  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 60 minuten

 9. Op 7 februari 2020 is het Uitvoeringskader Sociale Agenda 2020-2023 door uw Staten vastgesteld. Ten behoeve hiervan is het informerend stuk 'Tweede Voortgangsrapportage Sociale Agenda opgesteld waarbij terug wordt gekomen op nader in het stuk benoemde moties en toezeggingen. De eerste voortgangsrapportage behandelde uw Commissie op 8 oktober 2021.

  Behandelvoorstel:
  behandeling in één termijn.

  De commissie wordt gevraagd haar standpunt te bepalen over de tweede voortgangsrapportage.

 10. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 11. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 12. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.