Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 4 februari 2022

09:00 - 11:00

Locatie
Feestzaal
Voorzitter
Frische, G.H.C. (Geert)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Maaszaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agendapunten

Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 4-2-2022.
Mededelingen:
-…

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
 2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.

De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
 2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen;
 3. de lijst uitnodigingen Presidium vast te stellen;
 4. de lijst uitnodigingen Provinciale Staten vast te stellen.

Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op 18-2-2022 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.
Bijzonderheden:
-…

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 18-2-2022 vast te stellen;
 2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
 3. overzicht hamer- en/of behandelstuk;
 4. de spreektijden te inventariseren;
 5. de amendementen en moties te inventariseren.

Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:
eventuele evaluatiepunten te bespreken.

In het Presidium van 3-12 is besloten het overzicht van aangehouden moties te rubriceren naar partij en te koppelen aan, indien aanwezig, de toezeggingen. Eind december is een uitvraag bij de fracties gedaan wat de status is van de moties met een verlopen deadline.

Bijgaand ontvangt u het totaal overzicht van aangehouden moties en een het overzicht van moties waarvan de deadline is verlopen.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:
het totaal overzicht van aangehouden moties vast te stellen.