Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 10 juni 2022

09:00 - 10:30

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Frische, G.H.C. (Geert)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agendapunten

 1. Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 10-6-2022
  Mededelingen:
  -…

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.
 2. (indien van toepassing)

 3. De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
  2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen;
  3. de lijst uitnodigingen Presidium vast te stellen;
  4. de lijst uitnodigingen Provinciale Staten vast te stellen.
 4. Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergaderingen op 23-6, 24-6 en 1-7 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.
  Bijzonderheden:

  • in verband met Statenvergaderingen op donderdagavond 23-6 en vrijdag 24-6 Statenleden in de gelegenheid stellen om een overnachting te boeken.
  • afhankelijk van het aantal behandelstukken op de voorraadagenda van de Statenvergadering op 24-6 dient rekening gehouden te worden met een extra Statenvergadering op donderdagavond 30-6. Deze is reeds gereserveerd in de agenda.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de conceptagenda voor de Statenvergaderingen van 23-6, 24-6 en 1-7 vast te stellen;
  2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
  3. overzicht hamer- en/of behandelstuk;
  4. de spreektijden te inventariseren;
  5. de amendementen en moties te inventariseren.
 5. Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  eventuele evaluatiepunten te bespreken.

 6. Bijgaand ontvangt u het overzicht van aangehouden moties.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  het overzicht van aangehouden moties vast te stellen.

  Onderstaand de moties waarvan de deadline verlopen is:

  • CDA Motie 2826 Geraats cs. inzake Doeltreffende pilots
  • CDA Motie 2686 Gewijzigd Palmen cs inzake Het goede voorbeeld (CDA) Palmen, E.C.C.
  • CDA Motie 2763 Voncken inzake Levendigheid regionale en lokale centra
  • CDA Motie 2787 Werrij-Wetzels inzake Aanvalsplan arbeidsmarkt
  • CDA Motie 2796 Werrij-Wetzels cs inzake terugdraaien vernauwing regeling Gemeenschapsaccommodaties
  • CDA Motie 2661 Gewijzigd Werrij-Wetzels cs inzake Borging voorzieningen door uitbreiding regeling Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023
  • CDA Motie 2662 Werrij-Wetzels cs inzake Aanvalsplan arbeidsmarkt
  • D66 Motie 2790 Jenneskens inzake Kansrijk van start op de arbeidsmarkt werkgelegenheidsagenda voor de lange termijn
  • D66 Motie 2543 Jenneskens cs inzake Fair practice code Limburg
  • D66 Motie 2609 Gewijzigd Jenneskens cs inzake Tegengaan van ondermijning van Limburgse bedrijvigheid
  • D66 Motie 2758 Vaessen inzake Tripoolsamenwerking
  • D66 Motie 2769 Van Wageningen cs inzake Besteed grond- weg- en waterbouw werken structureel circulair aan
  • Forum van Democratie Motie 2742 Driessen inzake Uitgebreide netwerk-check bestuurders-toezichthouders
  • Forum van Democratie Motie 2740 Driessen inzake Overzicht deelnemers joint-venture constructie
  • Forum van Democratie Motie 2739 Driessen inzake Openbaarheid aanbestedingen
  • Forum van Democratie Motie 2738 Driessen inzake Inventarisatielijst bestuurders die samenwerken met de provincie
  • Forum van Democratie Motie 2737 Driessen inzake Maximum bedrag 1 op 1 gunningen
  • Forum van Democratie Motie 2805 Driessen cs inzake informatieplicht GS
  • Forum van Democratie Motie 2674 Kerseboom cs inzake Meer evenwichtige Cultuurtank
  • GroenLinks Motie 2794 Gewijzigd Jetten cs inzake Geen goede bedoelingen maar resultaten dat telt
  • GroenLinks Motie 2811 gewijzigd Jetten cs inzake niet bij voorbaat capituleren! En twijfelen aan de haalbaarheid van de eigen doelstellingen
  • GroenLinks Motie 2795 Gewijzigd Mertens cs inzake SNL subsidie aan (agrarische) natuurbeheerders van het collectief
  • GroenLinks Motie 2768 Gewijzigd Westen cs inzake Depositieonderzoek Chemelot
  • LOKAAL-LIMBURG Motie 2761 Van der Linden inzake Gezondheidsborging door afstand windturbines tot woonvoorzieningen
  • LOKAAL-LIMBURG Motie 2683 Van der Linden inzake De zonneladder een handje helpen
  • Partij voor de Dieren Motie 2812 gewijzigd Loomans cs inzake Coördineer evacuatieplan dieren bij rampen in Limburg
  • Partij voor de Dieren Motie 2771 Plusquin cs inzake Instellen Vertrouwenspersoon en Klokkenluidersregeling
  • Partij voor de Dieren Motie 2844 Natuurbeheer en toezicht op wettelijk niveau brengen
  • Partij voor de Dieren Motie 2806 Plusquin cs inzake Opdracht acquisitiebeleid
  • Partij voor de Dieren Motie 2803 Plusquin inzake Voorleggen publiekrechtelijke Regeling melden vermoeden van een misstand
  • PvdA Motie 2766 Schuuring cs inzake Nieuw waterbeleid
  • PvdA Motie 2702 Schuuring cs inzake Groenwassen voorkomen
  • PvdA Motie 2568 Schuuring cs inzake Agrohub Zuid Limburg
  • PVV Motie 2696 Megens inzake Zonneladder verplicht
  • PVV Motie 2717 Megens inzake Zonneladder bindend in POVI
  • PVV Motie 2716 Megens inzake Het instrumentarium Afdwingen van zon-PV op daken
  • PVV Motie 2754 Megens inzake Informatievoorziening bij knelpunten RES
  • PVV Motie 2654 2e Gewijzigd Claassen cs inzake Noodzaak voor kennisvergroting en inzicht in toekomstbestendigheid warmtenetwerken en geothermie
  • SP Motie 2774 Gewijzigd Claessens-Schepers cs inzake Natuurherstel
  • SP Motie 2772 Van der Valk inzake Uitrol concept Gezonde Basisschool van de Toekomst
  • SP Motie 2759 Gewijzigd Caldenberg cs inzake Inlossen Ereschuld DSM
  • SP Motie 2542 Gewijzigd Van der Valk cs inzake Musea Limburg laagdrempelig toegankelijk voor scholieren en leraren
  • SP Motie 2660 Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake Schone Maas begint in Limburg
  • SP Motie 2684 Wolters Gregório inzake Duurzamer Thuis .
  • SVL Motie 2667 Gewijzigd Thewissen inzake Alleen optellen als je ook aftrekt
  • VVD Motie 2576 Bastiaans inzake Circulariteit valt en staat met geformuleerde ambities en doelen (VVD) Bastiaans, L.H.
  • VVD Motie 2815 Bastiaans inzake beverproblematiek
  • VVD Motie 2721 2e Gewijzigd Heldens cs inzake Aandacht voor waterstof op traject Weert-Hamont
  • VVD Motie 2733 Straus inzake Oud-gedeputeerden uitnodigen om tekst en uitleg te geven (VVD) Straus, K.C.J