Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering voorafgaande aan Statenvergadering (deels besloten)

vrijdag 8 april 2022

09:00 - 09:30

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Frische, G.H.C. (Geert)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 8-4-2022
  Mededelingen:
  - In het reguliere Presidium van 25-3 jl. is besloten dat de Statenvergadering van 3-6 volledig in het teken staat van het dossier MAA. Dit betekent dat de behandeling van het PIP N280 Leudal is verplaatst naar de Statenvergadering van 24-6. De voorraadagenda PS is hier reeds op aangepast;
  - Op 10-6 wordt een technische bijeenkomst voor de Voorjaarsnota georganiseerd. Nadere informatie volgt.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.
 2. (indien van toepassing)

 3. Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op 8-4 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.
  Bijzonderheden:
  - Deze Statenvergadering verloopt volgens het (oorspronkelijk) protocol. Dit houdt in dat na de beraadslaging van ieder behandelstuk de stemming hiervan plaats vindt alvorens naar het volgende agendapunt/behandelstuk wordt over gegaan.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 8-4 vast te stellen;
  2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
  3. overzicht hamer- en/of behandelstuk;
  4. de spreektijden te inventariseren;
  5. de amendementen en moties te inventariseren.