Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 25 maart 2022

09:00 - 11:00

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Frische, G.H.C. (Geert)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 25-3.
  Mededelingen:
  -…

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.
 2. (indien van toepassing)

 3. De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
  2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen;
  3. de lijst uitnodigingen Presidium vast te stellen;
  4. de lijst uitnodigingen Provinciale Staten vast te stellen.
 4. Bijgevoegd zijn de conceptagenda's voor de Statenvergaderingen op 1-4 en 8-4 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.
  Bijzonderheden:

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de conceptagenda's voor de Statenvergaderingen van 1-4 en 8-4 vast te stellen;
  2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
  3. overzicht hamer- en/of behandelstuk;
  4. de spreektijden te inventariseren;
  5. de amendementen en moties te inventariseren.
 5. Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:
  eventuele evaluatiepunten te bespreken.

 6. Bijgaand ontvangt u het overzicht van aangehouden moties.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  • het overzicht van aangehouden moties vast te stellen;
  • en daarbij de volgende moties van de lijst af te voeren omdat de deadline verstreken is (zonder dat er sprake is van koppeling aan een toezegging) of omdat de gekoppelde toezegging is afgedaan: In het Presidium van 4 februari zijn de aangehouden moties met verlopen deadline voorgelegd. Het Presidium heeft verzocht via de mail een uitvraag te doen mbt al dan niet aanhouden van de moties met verlopen deadline.

  Onderstaand de moties waarvan de deadline verlopen is:

  • CDA Motie 2686 Gewijzigd Palmen cs inzake Het goede voorbeeld
  • CDA Motie 2661 Gewijzigd Werrij-Wetzels cs inzake Borging voorzieningen door uitbreiding regeling Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023
  • CDA Motie 2662 Werrij-Wetzels cs inzake Aanvalsplan arbeidsmarkt
  • CDA Motie 2796 Werrij-Wetzels cs inzake terugdraaien vernauwing regeling Gemeenschapsaccommodaties
  • D66 Motie 2609 Gewijzigd Jenneskens cs inzake Tegengaan van ondermijning van Limburgse bedrijvigheid Wel aanhouden
  • D66 Motie 2543 Jenneskens cs inzake Fair practice code Limburg Wel aanhouden
  • D66 Motie 2758 Vaessen inzake Tripoolsamenwerking
  • Forum van Democratie Motie 2742 Driessen inzake Uitgebreide netwerk-check bestuurders-toezichthouders
  • Forum van Democratie Motie 2740 Driessen inzake Overzicht deelnemers joint-venture constructie
  • Forum van Democratie Motie 2739 Driessen inzake Openbaarheid aanbestedingen
  • Forum van Democratie Motie 2738 Driessen inzake Inventarisatielijst bestuurders die samenwerken met de provincie
  • Forum van Democratie Motie 2737 Driessen inzake Maximum bedrag 1 op 1 gunningen
  • Forum van Democratie Motie 2674 Kerseboom cs inzake Meer evenwichtige Cultuurtank
  • GroenLinks Motie 2670 Jetten inzake Intensivering aanpak stikstof en versterking natuurgebieden Niet aanhouden
  • GroenLinks Motie 2530 Mertens inzake Kabinetsmaatregelen inzake PAS-problematiek Niet aanhouden
  • LOKAA-LIMBURG Motie 2683 Van der Linden inzake De zonneladder een handje helpen
  • Partij voor de Dieren Motie 2540 Plusquin inzake Kappen met nodeloos kappen langs provinciale wegen Niet aanhouden
  • Partij voor de Dieren Motie 2713 Plusquin cs inzake Faciliteren TNR- en chipprojecten Verwilderde kat Niet aanhouden
  • Partij voor de Dieren Motie 2743 2e Gewijzigd Plusquin cs inzake Invoeren lobbyregister bij het Limburgse provinciebestuur Niet aanhouden
  • Partij voor de Dieren Motie 2736 Plusquin inzake Zinnig en zuinig besteden provinciale subsidies Niet aanhouden
  • PvdA Motie 2568 Schuuring cs inzake Agrohub Zuid Limburg
  • PvdA Motie 2702 Schuuring cs inzake Groenwassen voorkomen
  • PVV Motie 2696 Megens inzake Zonneladder verplicht
  • PVV Motie 2717 Megens inzake Zonneladder bindend in POVI
  • PVV Motie 2716 Megens inzake Het instrumentarium Afdwingen van zon-PV op daken
  • PVV Motie 2754 Megens inzake Informatievoorziening bij knelpunten RES
  • PVV Motie 2654 2e Gewijzigd Claassen cs inzake Noodzaak voor kennisvergroting en inzicht in toekomstbestendigheid warmtenetwerken en geothermie
  • SP Motie 2542 Gewijzigd Van der Valk cs inzake Musea Limburg laagdrempelig toegankelijk voor scholieren en leraren
  • SP Motie 2759 Gewijzigd Caldenberg cs inzake Inlossen Ereschuld DSM
  • SP Motie 2660 Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake Schone Maas begint in Limburg
  • SP Motie 2684 Wolters Gregório inzake Duurzamer Thuis