Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering voorafgaande aan Statenvergadering (deels besloten)

vrijdag 1 juli 2022

09:00 - 09:30

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Frische, G.H.C. (Geert)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 1-7.
  Mededelingen:

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.
 2. Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op 1-7 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.
  Bijzonderheden:

  • Nav de Statenvergadering van 24-6 jl is het Statenvoorstel Burgertop Limburg doorgeschoven naar de Statenvergadering van 1-7. Dit voorstel staat als eerste behandelstuk op de agenda. Daarna staat de VJN als behandelstuk.
  • Afwijkende behandeling VJN cfm RvO. Elke fractie krijgt 2 minuten per fractielid met een minimum van 10 minuten en een max van 30 minuten. De is stemvolgorde is eerst (sub) amendementen, dan motie en als laatste het besluit. Motie vreemd zijn niet aan de orde aangezien de VJN alles onderwerpen omvat. (optioneel) indien er vragen aan de CdK gesteld worden dan zal deze ivm voorzitterswissel (vice voorzitter PS neemt de vergadering over) beantwoorden nadat de overige leden van GS aan het woord zijn geweest.
  • Het verzoek moties en amendement tijdig aan te leveren en daarbij concreet aangeven of gepubliceerd dienen te worden. Moties en amendement die digitaal zijn aangeleverd bij de Griffie en waarvan concreet is aangegeven dat deze gepubliceerd kunnen worden, worden door de Griffie bij aanvang van de vergadering gepubliceerd.

  Behandelvoorstel
  Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 1-7 vast te stellen;
  2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
  3. overzicht hamer- en/of behandelstuk;
  4. de spreektijden te inventariseren;
  5. de amendementen en moties te inventariseren.