Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 19-1-2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:26:47 - 00:28:27 - K.G.M. Mertens
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er heeft zich een inspreker gemeld voor agendapunt 4.1, te weten:
  - de heer Sprangers namens Alliantie pleinAIR Maastricht

  00:28:28 - 00:28:51 - K.G.M. Mertens
 3. 3

  00:28:52 - 00:29:48 - K.G.M. Mertens
  00:29:49 - 00:30:00 - J.M. Bloi
  00:30:01 - 00:30:31 - K.G.M. Mertens
 4. 3.1

  Op 29 november 2023 heeft de vergadering EMR EGTS plaatsgevonden. Vanuit een lid van de EGTS EMR zal een korte terugblik gegeven worden van de vergadering van 29-11-2023.


  Een ambtelijk terugkoppelingsverslag is toegestuurd met de nazending op 8 januari.


  Behandelvoorstel:
  Inhoudelijke bespreking indien gewenst in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 15 minuten.

 5. 4

  00:30:32 - 00:30:35 - K.G.M. Mertens
 6. 4.1

  In het door uw Staten op 3 juni 2022 aangenomen Amendement 145 (Heldens c.s. inzake ‘Een omgevingsbewust en toekomstbestendig MAA’) is besloten om “het huidige Groot Project MAA om te zetten naar ‘Groot Project Transitie MAA’ met daarbij een herziene basisrapportage per 1 januari 2024 waarin de performance en doelrealisatie kan worden gemonitord”.


  De herziene basisrapportage is nu sonderend met de Statencommissie Economie en Samenleving geagendeerd, waarna de nieuwe opzet van de basisrapportage vanaf peildatum 1 januari 2024 zal worden gehanteerd.


  Technische vragen kunnen voorafgaande aan de vergadering schriftelijk worden gesteld. Deze zullen niet in de commissie worden behandeld.


  In het sonderend stuk staat 1 sonderende vraag. U wordt verzocht bij uw inbreng in te gaan op de sonderende vraag, zijnde:

  • Bent u akkoord met de opzet voor de herziene basisrapportage voor het Groot project Transitie Maastricht Aachen Airport?
   Behandelvoorstel:
   De commissie wordt gevraagd op de vragen in te gaan in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 105 minuten (spreektijd per fractie 5 minuten).

  Toezeggingen

  Titel
  Meenemen wensen en suggesties commissie ESA bij herziene basisrapportage MAA
  Uitnodigen CEO HBLM voor kennismaken commissie ESA
  00:30:36 - 00:31:05 - K.G.M. Mertens
  00:31:06 - 00:36:40 - Inspreker
  00:36:41 - 00:37:57 - K.G.M. Mertens
  00:37:58 - 00:38:13 - R.L.W. Roso
  00:38:14 - 00:38:17 - K.G.M. Mertens
  00:38:18 - 00:41:12 - L. van den Beucken
  00:41:13 - 00:41:16 - K.G.M. Mertens
  00:41:17 - 00:42:04 - E.M. Pelzer
  00:42:05 - 00:42:09 - K.G.M. Mertens
  00:42:10 - 00:47:13 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:47:14 - 00:47:21 - K.G.M. Mertens
  00:47:22 - 00:49:44 - D. Zeedzen
  00:49:45 - 00:49:48 - K.G.M. Mertens
  00:49:49 - 00:53:36 - C.A.H. Smeets
  00:53:37 - 00:53:41 - K.G.M. Mertens
  00:53:42 - 00:56:20 - A.P.G.M. Dautzenberg
  00:56:21 - 00:56:27 - K.G.M. Mertens
  00:56:28 - 01:01:27 - P.S.M.L. Plusquin
  01:01:28 - 01:01:32 - K.G.M. Mertens
  01:01:33 - 01:04:47 - A.M.B. van Est
  01:04:48 - 01:04:51 - K.G.M. Mertens
  01:04:52 - 01:06:03 - M.H.D. Stocks
  01:06:04 - 01:06:07 - K.G.M. Mertens
  01:06:08 - 01:09:25 - Onbekende spreker
  01:09:26 - 01:09:30 - K.G.M. Mertens
  01:09:31 - 01:11:27 - H.M. van Bijnen
  01:11:28 - 01:11:36 - K.G.M. Mertens
  01:11:37 - 01:14:20 - S.H.M. Satijn
  01:14:21 - 01:14:22 - K.G.M. Mertens
  01:14:23 - 01:16:56 - S.H.M. Satijn
  01:16:57 - 01:16:58 - K.G.M. Mertens
  01:16:59 - 01:17:16 - C.A.H. Smeets
  01:17:17 - 01:17:18 - K.G.M. Mertens
  01:17:19 - 01:18:02 - S.H.M. Satijn
  01:18:03 - 01:18:07 - C.A.H. Smeets
  01:18:08 - 01:18:17 - S.H.M. Satijn
  01:18:18 - 01:18:20 - K.G.M. Mertens
  01:18:21 - 01:18:45 - L. van den Beucken
  01:18:46 - 01:18:49 - S.H.M. Satijn
  01:18:50 - 01:19:04 - K.G.M. Mertens
  01:19:05 - 01:19:29 - A.M.B. van Est
  01:19:30 - 01:20:08 - K.G.M. Mertens
  01:20:09 - 01:20:28 - C.A.H. Smeets
  01:20:29 - 01:20:30 - K.G.M. Mertens
  01:20:31 - 01:21:34 - S.H.M. Satijn
  01:21:35 - 01:21:41 - K.G.M. Mertens
 7. 5

  Deze vergadering wordt voortgezet op vrijdag 19-1-2024.

  01:21:42 - 01:21:59 - K.G.M. Mertens