Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 31-5-2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:02:27 - 00:02:51 - Seat 3
  00:07:08 - 00:09:56 - Seat 1
  00:09:57 - 00:10:32 - Seat 28
  00:10:33 - 00:10:42 - Seat 1
  00:10:42 - 00:10:55 - Seat 13
  00:10:55 - 00:10:56 - Seat 1
  00:10:56 - 00:11:11 - Seat 28
  00:11:11 - 00:12:36 - Seat 1
  00:12:36 - 00:13:57 - Seat 20
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er hebben zich 4 insprekers gemeld, te weten:
  bij agendapunt ZRK rapport "Grip op investeringen":
  - de heer Sprangers, op persoonlijke titel;


  bij agendapunt herziene basisrapportage MAA:
  - de heer Derks namens Alliantie pleinAIR Maastricht;
  - de heer Vleeschouwers namens Natuur en Milieufederatie Limburg;
  - de heer Sprangers, op persoonlijke titel.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 24-5-2024, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.


  In de notulen van ESA 22-03-2024 stond per abuis op pagina 44 bij T9449 en T9450 dezelfde toezegging genoteerd. Dit is aangepast.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 27-5-2024. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 30-5-2024, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

  00:13:32 - 00:13:57 - Seat 20
  00:13:57 - 00:13:59 - Seat 1
  00:13:59 - 00:14:12 - Seat 20
  00:14:12 - 00:14:49 - Seat 1
  00:14:49 - 00:15:06 - Seat 20
  00:15:06 - 00:15:09 - Seat 1
  00:15:09 - 00:15:28 - Seat 20
  00:15:28 - 00:16:26 - Seat 1
  00:16:26 - 00:16:27 - Seat 20
  00:16:27 - 00:16:47 - Seat 19
  00:16:47 - 00:16:49 - Seat 20
  00:16:49 - 00:17:31 - Seat 1
 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 24-5-2024, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel .


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

  00:17:09 - 00:17:31 - Seat 1
 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 31-5-2024. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 24-5-2024, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

  00:17:11 - 00:17:31 - Seat 1
  00:17:31 - 00:17:36 - Seat 20
  00:17:36 - 00:17:38 - Seat 1
  00:17:38 - 00:19:28 - Seat 18
 7. 7

  00:18:06 - 00:19:28 - Seat 18
 8. 7.1

  Op 23 april 2024 heeft de vergadering AV IPO plaatsgevonden. Vanuit een lid van de AV IPO zal een korte terugblik gegeven worden van de vergadering van 23-04-2024.


  In de bijlage is de agendabundel van de vergadering opgenomen.


  Behandelvoorstel:
  Inhoudelijke bespreking indien gewenst in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 5 minuten.

  00:18:09 - 00:19:28 - Seat 18
  00:19:28 - 00:19:41 - Seat 28
  00:19:41 - 00:19:43 - Seat 1
  00:19:43 - 00:19:44 - Seat 18
  00:19:44 - 00:19:46 - Seat 1
  00:19:46 - 00:20:57 - Seat 28
  00:20:57 - 00:21:01 - Seat 1
  00:21:01 - 00:21:06 - Seat 22
  00:21:06 - 00:21:07 - Seat 1
  00:21:07 - 00:21:16 - Seat 22
  00:21:16 - 00:21:17 - Seat 18
  00:21:17 - 00:21:44 - Seat 18
  00:21:44 - 00:21:47 - Seat 1
  00:21:47 - 00:21:56 - Seat 18
  00:21:56 - 00:22:01 - Seat 1
  00:22:01 - 00:22:41 - Seat 28
  00:22:41 - 00:22:44 - Seat 1
  00:22:44 - 00:23:14 - Seat 13
  00:23:15 - 00:23:16 - Seat 1
  00:23:16 - 00:23:29 - Seat 18
  00:23:29 - 00:23:30 - Seat 1
  00:23:30 - 00:23:31 - Seat 18
  00:23:31 - 00:23:35 - Seat 1
  00:23:35 - 00:23:54 - Seat 4
  00:23:54 - 00:23:58 - Seat 1
  00:23:58 - 00:23:59 - Seat 25
  00:23:59 - 00:24:08 - Seat 18
  00:24:08 - 00:24:09 - Seat 1
  00:24:09 - 00:24:23 - Seat 1
  00:24:23 - 00:24:37 - Seat 25
  00:24:37 - 00:24:40 - Seat 1
  00:24:40 - 00:25:37 - Seat 20
  00:25:37 - 00:25:39 - Seat 1
  00:25:39 - 00:25:42 - Seat 20
  00:25:42 - 00:26:01 - Seat 1
  00:26:01 - 00:26:30 - Seat 25
  00:26:30 - 00:26:40 - Seat 1
  00:26:40 - 00:27:22 - Seat 4
  00:27:22 - 00:27:29 - Seat 1
  00:27:29 - 00:27:31 - Seat 25
  00:27:31 - 00:27:32 - Seat 1
  00:27:32 - 00:28:03 - Seat 20
  00:28:05 - 00:28:21 - Seat 1
  00:28:22 - 00:28:29 - Seat 1
  00:28:29 - 00:28:33 - Seat 18
  00:28:33 - 00:28:43 - Seat 1
  00:28:43 - 00:28:44 - Seat 1
  00:28:44 - 00:29:02 - Seat 18
  00:29:02 - 00:29:20 - Seat 1
  00:29:20 - 00:31:01 - Seat 18
  00:31:01 - 00:31:10 - Seat 1
  00:31:10 - 00:31:22 - Seat 28
  00:31:22 - 00:31:24 - Seat 27
  00:31:24 - 00:32:15 - Seat 27
  00:32:15 - 00:32:25 - Seat 1
  00:32:25 - 00:32:51 - Seat 19
  00:32:51 - 00:32:54 - Seat 1
  00:32:54 - 00:33:59 - Seat 27
  00:33:59 - 00:34:00 - Seat 1
  00:34:00 - 00:35:00 - Seat 28
  00:35:00 - 00:35:02 - Seat 1
  00:35:03 - 00:35:42 - Seat 16
  00:35:42 - 00:35:44 - Seat 16
  00:35:44 - 00:36:29 - Seat 28
  00:36:29 - 00:36:30 - Seat 28
  00:36:30 - 00:36:51 - Seat 27
  00:36:52 - 00:37:19 - Seat 1
  00:37:23 - 00:37:28 - Seat 1
  00:39:54 - 00:39:55 - Seat 1
  00:39:59 - 00:41:25 - Seat 1
  00:41:25 - 00:46:25 - Seat 14
  00:46:25 - 00:47:08 - Seat 1
  00:47:08 - 00:50:39 - Seat 13
 9. 7.2

  Op 25 juni 2024 staat de conceptbegroting 2025 en de voorjaarsnota 2024 van het IPO op de agenda van AV IPO. In deze commissie wordt input opgehaald van Provinciale Staten voor de vergadering welke door de vertegenwoordigers van PS Limburg, dhr. Bloi en dhr. Zeedzen, ingebracht kan worden.


  De agenda met stukken zijn door IPO ook beschikbaar gesteld via iBabs -> externe agendatype -> AV IPO.  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt verzocht in 1 termijn input te geven aan de vertegenwoordiging in de AV IPO op de agendapunten (zie bijlagen) met een geplande behandelduur van 15 minuten.

 10. 7.3

  Op 25 april 2024 heeft de vergadering EMR EGTS plaatsgevonden. Vanuit een lid van de EGTS EMR zal een korte terugblik gegeven worden van de vergadering van 25-04-2024.


  In de bijlage is het ambtelijk terugkoppelingsverslag te vinden. 


  Behandelvoorstel:
  Inhoudelijke bespreking indien gewenst in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 10 minuten.

 11. 7.4

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.

 12. 8
  FINANCIËN EN OVERHEAD
 13. 8.1

  In de vorige bestuursperiode (2019-2023) zijn er in de provincie Limburg door Provinciale Staten (PS) enkele besluiten genomen over extra investeringen in Brightlands Campus Greenport Venlo, Mijnwater en Maastricht Aachen Airport (MAA). Deze besluiten hebben een doorwerking in de huidige bestuursperiode (2023 – 2027) en de genoemde projecten zullen in die periode aandacht blijven vragen van PS. De provincie is bij alle drie de projecten al langer betrokken en additionele financiële bijdragen van de provincie waren nodig voor het voortbestaan van deze projecten. Deze financiële bijdragen van de provincie betreffen in totaal zo’n € 190 miljoen voor de komende jaren.


  Bij de drie hierboven genoemde projecten gaat het om veel geld. Daarnaast richten de projecten zich op belangrijke maatschappelijke opgaven (duurzame energie, mobiliteit en vestigingsklimaat, kennisontwikkeling en toepassing). Vanuit het oogpunt van maatschappelijk en financieel rendement is het dus van belang dat de provincie voldoende grip heeft op de gedane investeringen en daaraan verbonden risico’s. 


  Vanuit deze context heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre de provincie grip heeft op de drie projecten en de daarbij horende investeringen. Het was daarbij niet het doel om de projecten diepgaand afzonderlijk te evalueren, maar om patronen te ontdekken en leerpunten te bepalen voor de sturing op deze en andere langjarige grote investeringsprojecten. De aanbevelingen richten zich daar waar van toepassing dan ook zoveel mogelijk op algemene lessen.


  Zoals gebruikelijk is Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen te stellen aan GS en de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK). De beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen aan zowel GS als de ZRK zullen worden verzonden in de nazending. 


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd dit onderwerp te behandelen in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 2 uur (spreektijd per fractie in eerste termijn van 5 minuten).

  Toezeggingen

  Titel
  generieke voortgangsrapportages
  informeren over invoering Three Lines of Defences
  inzage Treasury advies
  Inzicht afwijkingen Mijnwater t.a.v. SIS 3.0
  overzicht risicovolle deelnemingen
  Statenvoorstel Financieringsvoorstel LEF toesturen
  voortgang risicomanagement
  werkconferentie verbonden partijen en SIS 3.0 - 4.0
  00:49:27 - 00:50:39 - Seat 13
  00:50:39 - 00:50:41 - Seat 1
  00:50:41 - 00:50:44 - Seat 13
  00:50:44 - 00:50:45 - Seat 1
  00:50:45 - 00:51:19 - Seat 13
  00:51:19 - 00:51:25 - Seat 1
  00:51:25 - 00:56:51 - Seat 10
  00:56:51 - 00:57:06 - Seat 1
  00:57:06 - 00:57:23 - Seat 10
  00:57:24 - 00:57:27 - Seat 1
  00:57:28 - 01:01:56 - Seat 9
  01:01:56 - 01:01:59 - Seat 1
  01:01:59 - 01:05:07 - Seat 8
  01:05:07 - 01:05:11 - Seat 1
  01:05:11 - 01:07:00 - Seat 7
  01:07:00 - 01:07:04 - Seat 1
  01:07:04 - 01:10:39 - Seat 5
  01:10:39 - 01:10:41 - Seat 1
  01:10:41 - 01:15:13 - Seat 4
  01:15:13 - 01:15:17 - Seat 1
  01:15:17 - 01:18:50 - Seat 25
  01:18:50 - 01:18:51 - Seat 1
  01:18:51 - 01:24:04 - Seat 21
  01:24:04 - 01:24:07 - Seat 1
  01:24:07 - 01:25:29 - Seat 21
  01:25:29 - 01:25:36 - Seat 1
  01:25:36 - 01:25:47 - Seat 21
  01:25:47 - 01:25:50 - Seat 1
  01:25:50 - 01:27:45 - Seat 19
  01:27:45 - 01:27:46 - Seat 4
  01:27:46 - 01:27:48 - Seat 19
  01:27:48 - 01:28:04 - Seat 4
  01:28:04 - 01:28:05 - Seat 1
  01:28:05 - 01:30:14 - Seat 19
  01:30:14 - 01:30:17 - Seat 1
  01:30:18 - 01:30:34 - Seat 10
  01:30:35 - 01:30:36 - Seat 1
  01:30:36 - 01:32:04 - Seat 19
  01:32:04 - 01:32:05 - Seat 1
  01:32:05 - 01:32:37 - Seat 10
  01:32:39 - 01:32:40 - Seat 19
  01:32:40 - 01:32:41 - Seat 1
  01:32:44 - 01:34:16 - Seat 19
  01:34:17 - 01:34:18 - Seat 1
  01:34:18 - 01:34:41 - Seat 25
  01:34:42 - 01:35:17 - Seat 19
  01:35:17 - 01:35:21 - Seat 1
  01:35:21 - 01:35:47 - Seat 19
  01:35:47 - 01:35:48 - Seat 1
  01:35:48 - 01:36:25 - Seat 25
  01:36:25 - 01:36:27 - Seat 1
  01:36:27 - 01:36:45 - Seat 19
  01:36:45 - 01:36:47 - Seat 1
  01:36:47 - 01:36:58 - Seat 5
  01:36:58 - 01:37:00 - Seat 1
  01:37:00 - 01:38:14 - Seat 19
  01:38:14 - 01:38:15 - Seat 1
  01:38:15 - 01:38:22 - Seat 5
  01:38:23 - 01:38:43 - Seat 19
  01:38:44 - 01:38:46 - Seat 1
  01:38:46 - 01:39:00 - Seat 4
  01:39:01 - 01:39:02 - Seat 1
  01:39:02 - 01:39:04 - Seat 19
  01:39:06 - 01:39:11 - Seat 1
  01:39:11 - 01:44:27 - Seat 17
  01:44:27 - 01:44:29 - Seat 1
  01:44:29 - 01:44:34 - Seat 17
  01:44:34 - 01:44:35 - Seat 1
  01:44:36 - 01:44:39 - Seat 1
  01:44:39 - 01:46:14 - Seat 16
  01:46:14 - 01:46:39 - Seat 1
  01:46:40 - 01:46:53 - Seat 10
  01:46:53 - 01:47:06 - Seat 1
  01:47:06 - 01:47:07 - Seat 10
  01:47:07 - 01:47:27 - Seat 1
  01:47:27 - 01:50:47 - Seat 27
  01:50:47 - 01:50:49 - Seat 1
  01:50:49 - 01:51:03 - Seat 4
  01:51:03 - 01:51:04 - Seat 4
  01:51:04 - 01:51:34 - Seat 27
  01:51:34 - 01:51:35 - Seat 27
  01:51:35 - 01:51:50 - Seat 21
  01:51:50 - 01:51:52 - Seat 1
  01:51:52 - 01:52:58 - Seat 27
  01:52:58 - 01:53:04 - Seat 1
  01:53:04 - 01:53:37 - Seat 27
  01:53:37 - 01:53:40 - Seat 1
  01:53:41 - 01:53:51 - Seat 9
  01:53:51 - 01:53:52 - Seat 1
  01:53:52 - 01:53:53 - Seat 1
  01:53:53 - 01:56:14 - Seat 27
  01:56:14 - 01:56:17 - Seat 1
  01:56:17 - 01:57:01 - Seat 10
  01:57:01 - 01:57:02 - Seat 1
  01:57:02 - 01:59:08 - Seat 27
  01:59:08 - 01:59:10 - Seat 1
  01:59:10 - 01:59:26 - Seat 27
  01:59:27 - 01:59:30 - Seat 1
  01:59:30 - 01:59:32 - Seat 25
  01:59:32 - 01:59:33 - Seat 1
  01:59:33 - 02:00:05 - Seat 25
  02:00:05 - 02:00:08 - Seat 1
  02:00:08 - 02:00:17 - Seat 27
  02:00:19 - 02:00:20 - Seat 1
  02:00:20 - 02:00:48 - Seat 4
  02:00:48 - 02:00:49 - Seat 1
  02:00:49 - 02:00:50 - Seat 1
  02:00:51 - 02:00:53 - Seat 4
  02:00:53 - 02:01:07 - Seat 1
  02:01:07 - 02:05:16 - Seat 26
  02:05:16 - 02:05:18 - Seat 1
  02:05:18 - 02:05:21 - Seat 26
  02:05:21 - 02:05:28 - Seat 10
  02:05:28 - 02:05:30 - Seat 26
  02:05:30 - 02:05:52 - Seat 10
  02:05:52 - 02:05:53 - Seat 1
  02:05:53 - 02:06:41 - Seat 26
  02:06:41 - 02:06:43 - Seat 1
  02:06:43 - 02:06:55 - Seat 10
  02:06:55 - 02:07:10 - Seat 10
  02:07:10 - 02:07:11 - Seat 26
  02:07:11 - 02:07:25 - Seat 10
  02:07:25 - 02:07:28 - Seat 1
  02:07:28 - 02:08:19 - Seat 26
  02:08:19 - 02:08:20 - Seat 1
  02:08:20 - 02:09:10 - Seat 26
  02:09:10 - 02:09:12 - Seat 1
  02:09:12 - 02:09:13 - Seat 26
  02:09:13 - 02:09:55 - Seat 25
  02:09:55 - 02:09:56 - Seat 1
  02:09:56 - 02:11:56 - Seat 26
  02:11:56 - 02:11:58 - Seat 1
  02:11:58 - 02:12:00 - Seat 26
  02:12:00 - 02:12:26 - Seat 17
  02:12:26 - 02:12:27 - Seat 1
  02:12:27 - 02:14:01 - Seat 26
  02:14:01 - 02:14:07 - Seat 1
  02:14:09 - 02:14:17 - Seat 16
  02:14:17 - 02:14:26 - Seat 1
  02:14:29 - 02:14:35 - Seat 1
  02:14:35 - 02:14:55 - Seat 13
  02:14:56 - 02:14:57 - Seat 1
  02:14:57 - 02:15:30 - Seat 26
  02:15:30 - 02:15:32 - Seat 1
  02:15:32 - 02:16:27 - Seat 10
  02:16:27 - 02:16:34 - Seat 1
  02:16:34 - 02:16:56 - Seat 10
  02:16:56 - 02:17:11 - Seat 1
  02:17:11 - 02:17:47 - Seat 19
  02:17:47 - 02:17:58 - Seat 19
  02:17:58 - 02:18:03 - Seat 26
  02:18:03 - 02:18:05 - Seat 19
  02:18:05 - 02:18:08 - Seat 26
  02:18:08 - 02:18:30 - Seat 19
  02:18:30 - 02:18:36 - Seat 26
  02:18:36 - 02:18:37 - Seat 19
  02:18:37 - 02:18:42 - Seat 26
  02:18:42 - 02:18:54 - Seat 19
  02:18:54 - 02:18:58 - Seat 1
  02:18:59 - 02:19:02 - Seat 1
  02:19:02 - 02:24:42 - Seat 27
  02:24:42 - 02:24:55 - Seat 1
  02:24:55 - 02:26:10 - Seat 27
  02:26:10 - 02:26:11 - Seat 1
  02:26:11 - 02:26:29 - Seat 4
  02:26:29 - 02:26:48 - Seat 27
  02:26:48 - 02:26:52 - Seat 1
  02:26:52 - 02:27:20 - Seat 27
  02:27:20 - 02:27:37 - Seat 1
  02:27:37 - 02:29:57 - Seat 27
  02:29:57 - 02:29:58 - Seat 1
  02:29:58 - 02:31:18 - Seat 21
  02:31:18 - 02:31:20 - Seat 1
  02:31:20 - 02:32:57 - Seat 27
  02:32:57 - 02:33:04 - Seat 1
  02:33:04 - 02:33:05 - Seat 27
  02:33:05 - 02:33:11 - Seat 1
  02:33:13 - 02:33:23 - Seat 16
  02:33:23 - 02:33:27 - Seat 1
  02:33:27 - 02:33:29 - Seat 16
  02:33:30 - 02:33:31 - Seat 1
  02:33:31 - 02:34:17 - Seat 27
  02:34:17 - 02:34:20 - Seat 1
  02:34:20 - 02:34:21 - Seat 1
  02:34:21 - 02:34:28 - Seat 25
  02:34:28 - 02:34:31 - Seat 1
  02:34:31 - 02:34:32 - Seat 5
  02:34:32 - 02:35:00 - Seat 5
  02:35:00 - 02:35:02 - Seat 1
  02:35:02 - 02:35:20 - Seat 27
  02:35:20 - 02:35:25 - Seat 1
  02:35:25 - 02:35:34 - Seat 27
  02:35:34 - 02:35:35 - Seat 1
  02:35:35 - 02:35:37 - Seat 1
  02:35:37 - 02:35:55 - Seat 10
  02:35:55 - 02:35:56 - Seat 27
  02:35:56 - 02:36:00 - Seat 27
  02:36:00 - 02:36:05 - Seat 1
  02:36:05 - 02:36:13 - Seat 17
  02:36:13 - 02:36:19 - Seat 1
  02:36:19 - 02:37:05 - Seat 17
  02:37:05 - 02:37:06 - Seat 1
  02:37:09 - 02:37:20 - Seat 27
  02:37:20 - 02:37:21 - Seat 1
  02:37:21 - 02:37:33 - Seat 27
  02:37:33 - 02:37:35 - Seat 1
  02:37:36 - 02:37:38 - Seat 1
  02:37:39 - 02:38:04 - Seat 13
  02:38:04 - 02:38:06 - Seat 1
  02:38:06 - 02:38:55 - Seat 26
  02:38:55 - 02:38:57 - Seat 1
  02:38:57 - 02:39:03 - Seat 13
  02:39:03 - 02:39:04 - Seat 26
  02:39:04 - 02:39:13 - Seat 1
  02:39:13 - 02:39:15 - Seat 26
  02:39:15 - 02:41:51 - Seat 1
  03:34:05 - 03:34:07 - Seat 1
  03:34:13 - 03:35:05 - Seat 1
  03:35:05 - 03:35:26 - Seat 10
  03:35:26 - 03:35:32 - Seat 1
  03:35:32 - 03:37:25 - Seat 8
  03:37:25 - 03:37:29 - Seat 1
  03:37:29 - 03:38:33 - Seat 5
  03:38:34 - 03:38:36 - Seat 1
  03:38:36 - 03:40:17 - Seat 4
  03:40:18 - 03:40:20 - Seat 1
  03:40:20 - 03:41:30 - Seat 25
  03:41:31 - 03:41:33 - Seat 1
  03:41:33 - 03:43:25 - Seat 21
  03:43:25 - 03:43:26 - Seat 1
  03:43:26 - 03:44:05 - Seat 21
  03:44:05 - 03:44:07 - Seat 1
  03:44:07 - 03:45:08 - Seat 19
  03:45:08 - 03:45:10 - Seat 1
  03:45:10 - 03:46:37 - Seat 17
  03:46:37 - 03:46:48 - Seat 1
  03:46:48 - 03:47:18 - Seat 27
  03:47:18 - 03:47:25 - Seat 1
  03:47:25 - 03:47:26 - Seat 27
  03:47:26 - 03:47:30 - Seat 10
  03:47:30 - 03:50:29 - Seat 27
  03:50:29 - 03:50:31 - Seat 1
  03:50:31 - 03:51:03 - Seat 5
  03:51:03 - 03:51:04 - Seat 1
  03:51:04 - 03:51:13 - Seat 27
  03:51:13 - 03:51:15 - Seat 1
  03:51:15 - 03:51:38 - Seat 4
  03:51:38 - 03:51:39 - Seat 1
  03:51:39 - 03:52:25 - Seat 27
  03:52:25 - 03:52:28 - Seat 1
  03:52:28 - 03:52:53 - Seat 27
  03:52:53 - 03:52:57 - Seat 1
  03:52:57 - 03:54:21 - Seat 27
  03:54:21 - 03:54:23 - Seat 1
  03:54:23 - 03:54:57 - Seat 21
  03:54:57 - 03:55:01 - Seat 1
  03:55:01 - 03:56:06 - Seat 27
  03:56:09 - 03:56:10 - Seat 1
  03:56:10 - 03:56:12 - Seat 4
  03:56:12 - 03:56:15 - Seat 1
  03:56:15 - 03:56:20 - Seat 4
  03:56:20 - 03:56:21 - Seat 27
  03:56:21 - 03:56:22 - Seat 1
  03:56:22 - 03:57:37 - Seat 27
  03:57:38 - 03:57:43 - Seat 1
  03:57:43 - 03:57:49 - Seat 27
  03:57:51 - 03:58:06 - Seat 27
  03:58:06 - 03:58:15 - Seat 1
  03:58:15 - 03:58:21 - Seat 25
  03:58:21 - 03:59:56 - Seat 1
 14. 8.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.

 15. 9

  04:04:08 - 04:04:59 - Seat 1
  04:04:59 - 04:09:09 - Seat 14
  04:09:09 - 04:09:19 - Seat 1
  04:09:19 - 04:10:24 - Seat 14
  04:10:24 - 04:11:05 - Seat 1
  04:11:08 - 04:15:08 - Seat 14
  04:15:08 - 04:15:13 - Seat 1
  04:15:13 - 04:15:38 - Seat 14
  04:15:38 - 04:15:45 - Seat 1
  04:15:45 - 04:16:05 - Seat 4
  04:16:05 - 04:16:08 - Seat 14
  04:16:08 - 04:16:16 - Seat 1
  04:16:17 - 04:16:28 - Seat 1
  04:16:29 - 04:21:19 - Seat 14
  04:21:19 - 04:21:33 - Seat 1
  04:21:33 - 04:22:28 - Seat 4
  04:22:28 - 04:22:29 - Seat 14
  04:22:29 - 04:23:11 - Seat 1
  04:23:11 - 04:26:49 - Seat 25
  04:26:49 - 04:26:51 - Seat 1
  04:26:51 - 04:31:10 - Seat 21
 16. 9.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.

 17. 10

  04:29:16 - 04:31:10 - Seat 21
 18. 10.1

  Maastricht Aachen Airport is een van de projecten die onder de Regeling Grote Projecten gevolgd worden en waarover aan uw Staten wordt gerapporteerd. Op 3 juni 2022 hebben uw Staten bij Amendement 145 (Heldens c.s. inzake ‘Een omgevingsbewust en toekomstbestendig MAA’) besloten het toen voorliggend dictum van het Statenvoorstel ‘Toekomst Maastricht Aachen Airport’ te vervangen. In het herziene dictum is opgenomen dat “het huidige Groot Project MAA wordt omgezet naar ‘Groot Project Transitie MAA’ met daarbij een herziene basisrapportage per 1 januari 2024 waarin de performance en doelrealisatie kan worden gemonitord”.


  Conform toezegging 9270 is de opzet voor deze tweede herziene basisrapportage op 12 januari 2024 sonderend met de Statencommissie ESA gedeeld en besproken. De bij de behandeling ingebrachte opmerkingen, wensen en suggesties zijn zoveel als mogelijk meegenomen in de afronding van het formaat van de tweede herziene basisrapportage; waarna de gegevens per peildatum 1 januari 2024 zijn ingevoerd.


  De tweede herziene basisrapportage wordt u hierbij aangeboden ter behandeling in de Statencommissie Economie en Samenleving op 31 mei 2024 en ter vaststelling in de vergadering van uw Staten op 21 juni 2024.  In artikel 6 lid 3 van de ‘Regeling Grote Projecten’ is bepaald dat “Provinciale Staten een besluit nemen ter vaststelling van de (herziene) basisrapportage en het aantal ijkmomenten waarop een voortgangsrapportage aan de orde is.”. Omdat de ontwikkelingen en actualiteiten bij MAA zich niet zo snel opvolgen, wordt voorgesteld het aantal ijkmomenten (in casu de voortgangsrapportages) terug te brengen naar één keer per jaar (peildatum 1 januari).


  De analyse van de statenonderzoeker zal in de nazending worden toegezonden. 
  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd dit onderwerp te behandelen in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 2 uur (spreektijd per fractie in eerste termijn van 5 minuten).

  Toezeggingen

  Titel
  nieuwe basisrapportage MAA
  weigeren inzage verslagen MAA
  04:29:21 - 04:31:10 - Seat 21
  04:31:10 - 04:31:22 - Seat 1
  04:31:22 - 04:31:45 - Seat 21
  04:31:46 - 04:31:51 - Seat 1
  04:31:51 - 04:32:51 - Seat 18
  04:32:51 - 04:32:53 - Seat 1
  04:32:53 - 04:32:54 - Seat 18
  04:32:54 - 04:33:09 - Seat 4
  04:33:09 - 04:33:10 - Seat 18
  04:33:10 - 04:33:55 - Seat 18
  04:33:55 - 04:33:56 - Seat 1
  04:33:56 - 04:33:57 - Seat 18
  04:33:57 - 04:34:11 - Seat 4
  04:34:11 - 04:34:12 - Seat 18
  04:34:12 - 04:34:13 - Seat 18
  04:34:13 - 04:34:33 - Seat 18
  04:34:33 - 04:34:36 - Seat 1
  04:34:36 - 04:34:56 - Seat 25
  04:34:56 - 04:34:57 - Seat 1
  04:34:57 - 04:35:11 - Seat 18
  04:35:11 - 04:35:12 - Seat 1
  04:35:12 - 04:35:25 - Seat 25
  04:35:25 - 04:35:28 - Seat 1
  04:35:28 - 04:35:35 - Seat 18
  04:35:35 - 04:35:51 - Seat 18
  04:35:52 - 04:35:53 - Seat 1
  04:35:53 - 04:40:04 - Seat 17
  04:40:05 - 04:40:08 - Seat 1
  04:40:08 - 04:40:36 - Seat 16
  04:40:37 - 04:40:41 - Seat 1
  04:40:41 - 04:44:27 - Seat 12
  04:44:27 - 04:44:32 - Seat 1
  04:44:32 - 04:47:51 - Seat 11
  04:47:51 - 04:47:55 - Seat 1
  04:47:55 - 04:51:16 - Seat 10
  04:51:16 - 04:51:19 - Seat 1
  04:51:19 - 04:55:29 - Seat 9
  04:55:29 - 04:55:32 - Seat 1
  04:55:32 - 04:59:05 - Seat 8
  04:59:05 - 04:59:09 - Seat 1
  04:59:09 - 05:01:13 - Seat 7
  05:01:13 - 05:01:16 - Seat 1
  05:01:16 - 05:04:18 - Seat 5
  05:04:18 - 05:04:30 - Seat 1
  05:04:30 - 05:08:41 - Seat 4
  05:08:42 - 05:08:48 - Seat 1
  05:17:48 - 05:18:15 - Seat 1
  05:18:15 - 05:22:16 - Seat 28
  05:22:16 - 05:22:50 - Seat 1
  05:22:50 - 05:24:07 - Seat 21
  05:24:07 - 05:24:09 - Seat 1
  05:24:09 - 05:24:10 - Seat 4
  05:24:10 - 05:24:12 - Seat 1
  05:24:12 - 05:24:32 - Seat 25
  05:24:34 - 05:24:37 - Seat 1
  05:24:37 - 05:25:33 - Seat 8
  05:25:33 - 05:25:35 - Seat 1
  05:25:35 - 05:25:49 - Seat 5
  05:25:50 - 05:25:59 - Seat 1
  05:26:00 - 05:26:02 - Seat 1
  05:26:03 - 05:26:41 - Seat 17
  05:26:42 - 05:26:47 - Seat 1
  05:32:40 - 05:33:59 - Seat 1
  05:34:01 - 05:34:02 - Seat 1
  05:34:02 - 05:34:13 - Seat 11
  05:34:13 - 05:34:25 - Seat 1
  05:34:25 - 05:34:26 - Seat 1
  05:34:26 - 05:35:36 - Seat 4
  05:35:36 - 05:35:46 - Seat 1
  05:35:47 - 05:35:49 - Seat 1
  05:35:49 - 05:36:22 - Seat 1
  05:36:37 - 05:36:49 - Seat 1
  05:36:50 - 05:36:51 - Seat 1
  05:36:51 - 05:37:04 - Seat 8
  05:37:05 - 05:37:10 - Seat 1
  05:37:17 - 05:37:19 - Seat 1
  05:37:19 - 05:49:20 - Seat 28
  05:49:20 - 05:49:23 - Seat 1
  05:49:23 - 05:49:56 - Seat 11
  05:49:56 - 05:49:57 - Seat 1
  05:49:57 - 05:49:58 - Seat 11
  05:49:58 - 05:50:10 - Seat 28
  05:50:10 - 05:50:12 - Seat 11
  05:50:12 - 05:50:13 - Seat 28
  05:50:13 - 05:50:25 - Seat 11
  05:50:25 - 05:50:27 - Seat 28
  05:50:27 - 05:50:28 - Seat 11
  05:50:28 - 05:51:04 - Seat 28
  05:51:04 - 05:51:05 - Seat 1
  05:51:05 - 05:51:24 - Seat 28
  05:51:25 - 05:51:26 - Seat 1
  05:51:27 - 05:51:36 - Seat 11
  05:51:36 - 05:51:37 - Seat 28
  05:51:37 - 05:51:38 - Seat 11
  05:51:38 - 05:51:45 - Seat 28
  05:51:45 - 05:51:46 - Seat 11
  05:51:46 - 05:51:47 - Seat 1
  05:51:47 - 05:51:50 - Seat 1
  05:51:50 - 05:51:52 - Seat 28
  05:51:52 - 05:51:57 - Seat 1
  05:51:57 - 05:52:00 - Seat 28
  05:52:01 - 05:52:21 - Seat 28
  05:52:21 - 05:52:22 - Seat 1
  05:52:22 - 05:52:41 - Seat 11
  05:52:41 - 05:52:42 - Seat 28
  05:52:42 - 05:52:43 - Seat 1
  05:52:43 - 05:54:37 - Seat 28
  05:54:37 - 05:54:39 - Seat 1
  05:54:39 - 05:54:40 - Seat 28
  05:54:44 - 05:54:46 - Seat 28
  05:54:46 - 05:54:47 - Seat 10
  05:54:47 - 05:54:48 - Seat 28
  05:54:48 - 05:54:49 - Seat 1
  05:54:49 - 05:58:23 - Seat 28
  05:58:23 - 05:58:24 - Seat 1
  05:58:25 - 05:58:45 - Seat 9
  05:58:45 - 06:00:17 - Seat 28
  06:00:17 - 06:00:25 - Seat 8
  06:00:26 - 06:05:05 - Seat 28
  06:05:05 - 06:05:09 - Seat 1
  06:05:09 - 06:05:10 - Seat 4
  06:05:10 - 06:05:12 - Seat 28
  06:05:12 - 06:05:27 - Seat 4
  06:05:27 - 06:05:28 - Seat 1
  06:05:29 - 06:05:38 - Seat 28
  06:05:39 - 06:06:24 - Seat 1
  06:06:26 - 06:07:06 - Seat 1
  06:14:05 - 06:14:51 - Seat 1
  06:14:52 - 06:16:34 - Seat 13
 19. 10.2

  Op 18 december 2020 heeft u het Provinciale lnpassingsplan (PlP) "Uitbreiding VDL Nedcar" en het daaraan verbonden budgettaire kader vastgesteld en bij amendement 100 besloten het project "Uitbreiding VDL Nedcar" aan te wijzen als Groot Project in het kader van de Regeling Grote Projecten. In deze commissie ligt voor de 5e Voortgangsrapportage "Groot Project Duurzame Verankering VDL Nedcar", met als peildatum 1 januari 2024.


  De analyse van de statenonderzoeker wordt in de nazending toegezonden. 


  Behandelvoorstel:
  Bespreking van de 5e Voortgangsrapportage en analyse van de Griffie in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 90 minuten. De inbreng dient te worden beperkt tot eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang.

  06:15:53 - 06:16:34 - Seat 13
  06:16:34 - 06:16:37 - Seat 1
  06:16:37 - 06:18:09 - Seat 11
  06:18:10 - 06:18:13 - Seat 1
  06:18:13 - 06:19:02 - Seat 10
  06:19:02 - 06:19:26 - Seat 1
  06:19:27 - 06:19:43 - Seat 21
  06:19:43 - 06:19:44 - Seat 1
  06:19:44 - 06:19:48 - Seat 1
  06:19:48 - 06:19:50 - Seat 10
  06:19:50 - 06:19:53 - Seat 1
  06:19:53 - 06:20:09 - Seat 4
  06:20:09 - 06:20:10 - Seat 4
  06:20:10 - 06:20:48 - Seat 1
  06:20:48 - 06:20:51 - Seat 1
  06:20:51 - 06:22:34 - Seat 9
  06:22:34 - 06:22:37 - Seat 1
  06:22:37 - 06:24:06 - Seat 8
  06:24:06 - 06:24:10 - Seat 1
  06:24:10 - 06:25:54 - Seat 7
  06:25:54 - 06:25:56 - Seat 1
  06:25:56 - 06:27:32 - Seat 6
  06:27:32 - 06:27:35 - Seat 1
  06:27:35 - 06:29:27 - Seat 4
  06:29:28 - 06:29:32 - Seat 1
  06:29:32 - 06:32:07 - Seat 25
  06:32:07 - 06:32:09 - Seat 1
  06:32:09 - 06:33:02 - Seat 21
  06:33:03 - 06:33:06 - Seat 1
  06:33:07 - 06:34:11 - Seat 18
  06:34:11 - 06:34:15 - Seat 1
  06:34:15 - 06:35:27 - Seat 17
  06:35:27 - 06:35:40 - Seat 1
  06:35:40 - 06:45:17 - Seat 28
  06:45:18 - 06:45:21 - Seat 1
  06:45:21 - 06:45:45 - Seat 8
  06:45:45 - 06:46:17 - Seat 1
  06:46:19 - 06:46:20 - Seat 1
  06:46:20 - 06:46:30 - Seat 4
  06:46:31 - 06:46:58 - Seat 1
  07:08:19 - 07:09:04 - Seat 1
  07:09:11 - 07:11:03 - Seat 4
 20. 10.3

  Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is in de vergadering van Provinciale Staten van 25-09-2020 aangewezen als “Groot Project” conform de Regeling Grote Projecten (RGP) (2020-28699). Bij elk ‘Groot Project’ zijn GS op grond van de RGP verplicht om op de door PS aangegeven ijkmomenten een voortgangsrapportage op te stellen. Bij het vaststellen van de herziene basisrapportage is door uw Staten de rapportagefrequentie vastgesteld op twee maal per jaar. In de onderzoeksagenda 2024 (vastgesteld door de Controlecommissie) staat de 5e voortgangsrapportage gepland voor 31 mei 2024.


  Voor een kwalitatief en gedegen analyse door de statenonderzoeker is een noodzakelijke termijn van 5 weken nodig voor het gehele proces inclusief hoor en wederhoor (besluit Presidium 13 januari 2022). De statenonderzoeker kan derhalve geen analyse uitvoeren en afronden vóór de behandeling in de commissie van 31 mei 2024.


  Behandelvoorstel:


  Bespreking van de 5e Voortgangsrapportage in 1 termijn met een voorgestelde behandelduur van 90 minuten. De inbreng dient te worden beperkt tot eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang.

  Toezeggingen

  Titel
  schriftelijke reactie op opmerkingen statenonderzoeker
  Sondering herijking LEF
  splitsing LEF en mijnwater
  07:10:03 - 07:11:03 - Seat 4
  07:11:03 - 07:11:06 - Seat 1
  07:11:06 - 07:13:39 - Seat 6
  07:13:39 - 07:13:42 - Seat 1
  07:13:42 - 07:15:12 - Seat 8
  07:15:13 - 07:15:16 - Seat 1
  07:15:16 - 07:15:55 - Seat 9
  07:15:55 - 07:15:57 - Seat 1
  07:15:57 - 07:15:58 - Seat 9
  07:15:58 - 07:16:07 - Seat 23
  07:16:07 - 07:16:10 - Seat 9
  07:16:10 - 07:16:22 - Seat 23
  07:16:22 - 07:16:25 - Seat 1
  07:16:25 - 07:16:26 - Seat 23
  07:16:26 - 07:16:27 - Seat 1
  07:16:27 - 07:16:28 - Seat 23
  07:16:28 - 07:16:37 - Seat 1
  07:16:37 - 07:18:42 - Seat 9
  07:18:42 - 07:18:53 - Seat 1
  07:18:53 - 07:19:25 - Seat 9
  07:19:25 - 07:19:35 - Seat 1
  07:19:35 - 07:19:46 - Seat 9
  07:19:46 - 07:19:53 - Seat 1
  07:19:53 - 07:19:57 - Seat 9
  07:19:57 - 07:19:59 - Seat 1
  07:19:59 - 07:20:32 - Seat 9
  07:20:32 - 07:20:36 - Seat 1
  07:20:36 - 07:22:36 - Seat 10
  07:22:36 - 07:22:39 - Seat 1
  07:22:39 - 07:24:11 - Seat 11
  07:24:11 - 07:24:15 - Seat 1
  07:24:15 - 07:26:02 - Seat 12
  07:26:02 - 07:26:06 - Seat 1
  07:26:06 - 07:27:40 - Seat 17
  07:27:40 - 07:27:44 - Seat 1
  07:27:44 - 07:31:40 - Seat 19
  07:31:40 - 07:31:42 - Seat 1
  07:31:42 - 07:31:43 - Seat 19
  07:31:43 - 07:31:44 - Seat 1
  07:31:44 - 07:34:23 - Seat 21
  07:34:23 - 07:34:38 - Seat 1
  07:34:38 - 07:35:33 - Seat 21
  07:35:33 - 07:35:34 - Seat 1
  07:35:34 - 07:35:48 - Seat 1
  07:35:48 - 07:38:32 - Seat 23
  07:38:32 - 07:38:37 - Seat 19
  07:38:37 - 07:38:38 - Seat 1
  07:38:38 - 07:38:39 - Seat 19
  07:38:39 - 07:38:40 - Seat 1
  07:38:40 - 07:38:59 - Seat 19
  07:38:59 - 07:39:40 - Seat 23
  07:39:40 - 07:40:28 - Seat 1
  07:40:29 - 07:40:31 - Seat 1
  07:40:31 - 07:40:53 - Seat 21
  07:40:53 - 07:41:08 - Seat 1
  07:41:10 - 07:45:03 - Seat 28
  07:45:03 - 07:45:07 - Seat 1
  07:45:07 - 07:45:21 - Seat 10
  07:45:21 - 07:45:23 - Seat 28
  07:45:23 - 07:45:41 - Seat 10
  07:45:41 - 07:45:43 - Seat 28
  07:45:43 - 07:45:58 - Seat 10
  07:45:58 - 07:46:00 - Seat 28
  07:46:00 - 07:46:49 - Seat 28
  07:46:49 - 07:46:51 - Seat 1
  07:46:51 - 07:47:36 - Seat 19
  07:47:36 - 07:47:44 - Seat 28
  07:47:44 - 07:48:08 - Seat 28
  07:48:08 - 07:48:11 - Seat 1
  07:48:11 - 07:48:33 - Seat 19
  07:48:33 - 07:48:34 - Seat 1
  07:48:34 - 07:48:57 - Seat 28
  07:48:57 - 07:49:00 - Seat 1
  07:49:00 - 07:49:22 - Seat 10
  07:49:22 - 07:49:24 - Seat 28
  07:49:24 - 07:50:13 - Seat 28
  07:50:13 - 07:50:15 - Seat 1
  07:50:15 - 07:50:50 - Seat 21
  07:50:50 - 07:50:51 - Seat 1
  07:50:51 - 07:50:52 - Seat 28
  07:50:52 - 07:50:53 - Seat 21
  07:50:53 - 07:50:56 - Seat 1
  07:50:56 - 07:54:53 - Seat 28
  07:54:53 - 07:54:57 - Seat 1
  07:54:57 - 07:55:46 - Seat 9
  07:55:46 - 07:57:14 - Seat 28
  07:57:14 - 07:57:24 - Seat 1
  07:57:24 - 07:57:33 - Seat 4
  07:57:33 - 07:57:34 - Seat 1
  07:57:34 - 07:58:35 - Seat 28
  07:58:35 - 07:58:37 - Seat 1
  07:58:37 - 07:59:08 - Seat 1
  07:59:08 - 07:59:14 - Seat 28
  07:59:14 - 07:59:15 - Seat 1
  07:59:15 - 07:59:21 - Seat 28
  07:59:21 - 07:59:26 - Seat 1
  07:59:26 - 07:59:29 - Seat 28
  07:59:29 - 07:59:30 - Seat 28
  07:59:30 - 07:59:34 - Seat 1
  07:59:34 - 07:59:42 - Seat 28
  07:59:42 - 07:59:44 - Seat 1
  07:59:44 - 07:59:45 - Seat 28
  07:59:45 - 08:00:49 - Seat 9
  08:00:49 - 08:00:52 - Seat 1
  08:00:52 - 08:01:12 - Seat 28
  08:01:12 - 08:01:14 - Seat 1
  08:01:14 - 08:02:10 - Seat 6
  08:02:10 - 08:03:21 - Seat 28
  08:03:21 - 08:03:23 - Seat 1
  08:03:23 - 08:03:49 - Seat 9
  08:03:49 - 08:03:51 - Seat 28
  08:03:51 - 08:07:01 - Seat 28
  08:07:01 - 08:07:02 - Seat 1
  08:07:02 - 08:07:03 - Seat 28
  08:07:03 - 08:07:41 - Seat 21
  08:07:41 - 08:07:43 - Seat 28
  08:07:43 - 08:07:44 - Seat 21
  08:07:44 - 08:07:48 - Seat 28
  08:07:48 - 08:07:49 - Seat 1
  08:07:49 - 08:08:49 - Seat 28
  08:08:49 - 08:08:50 - Seat 21
  08:08:50 - 08:08:52 - Seat 28
  08:08:52 - 08:09:08 - Seat 21
  08:09:08 - 08:09:10 - Seat 28
  08:09:10 - 08:09:14 - Seat 21
  08:09:14 - 08:09:16 - Seat 28
  08:09:16 - 08:09:17 - Seat 1
  08:09:17 - 08:10:06 - Seat 28
  08:10:06 - 08:10:19 - Seat 1
  08:10:19 - 08:11:24 - Seat 28
  08:11:24 - 08:11:25 - Seat 12
  08:11:25 - 08:11:38 - Seat 12
  08:11:38 - 08:11:39 - Seat 28
  08:11:39 - 08:12:32 - Seat 28
  08:12:32 - 08:12:34 - Seat 1
  08:12:34 - 08:12:35 - Seat 28
  08:12:35 - 08:12:46 - Seat 23
  08:12:46 - 08:12:50 - Seat 28
  08:12:50 - 08:12:52 - Seat 1
  08:12:52 - 08:13:20 - Seat 28
  08:13:20 - 08:13:25 - Seat 1
  08:13:25 - 08:13:26 - Seat 28
  08:13:26 - 08:13:47 - Seat 6
  08:13:47 - 08:13:48 - Seat 1
  08:13:48 - 08:14:14 - Seat 28
  08:14:14 - 08:14:16 - Seat 1
  08:14:16 - 08:14:17 - Seat 28
  08:14:17 - 08:14:51 - Seat 6
  08:14:51 - 08:14:52 - Seat 28
  08:14:52 - 08:14:55 - Seat 1
  08:14:55 - 08:17:25 - Seat 28
  08:17:25 - 08:17:26 - Seat 1
  08:17:26 - 08:17:37 - Seat 6
  08:17:37 - 08:17:39 - Seat 28
  08:17:39 - 08:17:40 - Seat 28
  08:17:40 - 08:17:41 - Seat 28
  08:17:41 - 08:17:42 - Seat 1
  08:17:42 - 08:17:44 - Seat 28
  08:17:44 - 08:18:23 - Seat 6
  08:18:23 - 08:18:24 - Seat 28
  08:18:24 - 08:18:25 - Seat 1
  08:18:25 - 08:19:48 - Seat 28
  08:19:48 - 08:19:50 - Seat 1
  08:19:50 - 08:19:51 - Seat 28
  08:19:51 - 08:20:01 - Seat 19
  08:20:01 - 08:20:02 - Seat 28
  08:20:02 - 08:20:03 - Seat 1
  08:20:03 - 08:22:12 - Seat 28
  08:22:12 - 08:22:15 - Seat 1
  08:22:15 - 08:22:33 - Seat 9
  08:22:33 - 08:22:36 - Seat 1
  08:22:36 - 08:23:05 - Seat 28
  08:23:05 - 08:23:07 - Seat 1
  08:23:07 - 08:23:09 - Seat 28
  08:23:09 - 08:23:14 - Seat 12
  08:23:14 - 08:23:15 - Seat 1
  08:23:15 - 08:26:11 - Seat 28
  08:26:11 - 08:26:13 - Seat 1
  08:26:13 - 08:26:35 - Seat 10
  08:26:35 - 08:26:36 - Seat 28
  08:26:36 - 08:26:37 - Seat 1
  08:26:37 - 08:26:51 - Seat 28
  08:26:52 - 08:29:04 - Seat 27
  08:29:04 - 08:29:05 - Seat 27
  08:29:05 - 08:29:19 - Seat 8
  08:29:19 - 08:29:41 - Seat 27
  08:29:41 - 08:29:43 - Seat 8
  08:29:43 - 08:29:45 - Seat 27
  08:29:45 - 08:29:57 - Seat 8
  08:29:57 - 08:30:06 - Seat 27
  08:30:06 - 08:30:09 - Seat 8
  08:30:09 - 08:30:10 - Seat 27
  08:30:10 - 08:30:11 - Seat 27
  08:30:11 - 08:30:17 - Seat 8
  08:30:17 - 08:30:31 - Seat 27
  08:30:31 - 08:30:41 - Seat 1
  08:30:41 - 08:30:42 - Seat 27
  08:30:42 - 08:31:07 - Seat 8
  08:31:07 - 08:31:09 - Seat 27
  08:31:09 - 08:32:26 - Seat 28
  08:32:26 - 08:35:06 - Seat 27
  08:35:06 - 08:36:11 - Seat 1
 21. 10.4

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Debbie Weesepoel.

 22. 11
  Sluiting - 19:03