Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 22 januari 2021

09:00 - 11:45

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Frische, G.H.C. (Geert)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Het openbaar gedeelte van de vergadering kunt digitaal volgen via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UC22IzoRMhRci2cFIDLzx4Rw/live

Agenda documenten

Agendapunten

Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 22-1-2021.
Mededelingen:
- als gevolg van het ontstaan van de fractie Samen Voor Limburg dient de zitplaatsverdeling in de Statenzaal aangepast te worden. Bijgaand treft u de voorgestelde nieuwe zitplaatsverdeling aan. Voorgesteld wordt om deze vast te stellen;
- bijgevoegd een ontvangen brief van Samen Voor Limburg inzake de enquêtecommissie.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
 2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.

(indien van toepassing)

De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
 2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen;
 3. de lijst uitnodigingen Provinciale Staten vast te stellen.

Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op 5-2 en 12-2-2021 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.
Bijzonderheden:
- zoals kort besproken tijdens de Presidiumvergadering op 15-1-2021 staat op de conceptagenda van de Statenvergadering van 5-2-2021 ook het agendapunt: "G-20-088 Statenvoorstel inzake “Kenbaar maken van wensen en bedenkingen omtrent het deelnemen in een entiteit t.b.v. Brightlands Venture Partners Fund IV”, brief GS van 12-1-2021 (GS 2021-890)". De commissiebehandeling hiervan vindt plaats tijdens een extra vergadering van de commissie FEB op vrijdagmiddag 22-1-2021.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 5-2 en 12-2-2021 vast te stellen;
 2. de voorraadagenda PS vast te stellen.

Bijgaand ontvangt u het overzicht van aangehouden moties.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:
het overzicht van aangehouden moties vast te stellen en daarbij de volgende moties van de lijst af te voeren omdat de deadline verstreken is (zonder dat er sprake is van koppeling aan een toezegging) of omdat de gekoppelde toezegging is afgedaan:

 • Motie 2509 Wolters Gregório inzake Rechtvaardige energie transitie;
 • Motie 2500 Wolters Gregório inzake Aankoop basisinfrastructuur openbaar vervoer;
 • Motie 2580 Claassen inzake Prioriteit Limburgse projecten Enexis;
 • Motie 2615 Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake Budget kader Circulaire Economie Limburg;
 • Motie 2595 Claassen inzake Opcenten MRB;
 • Motie 2576 Bastiaans inzake Circulariteit valt en staat met geformuleerde ambities en doelen;
 • Motie 2572 Van Caldenberg cs inzake Huisvesting arbeidsmigranten.