Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 11 juni 2021

09:00 - 11:00

Locatie
Feestzaal
Voorzitter
Frische, G.H.C. (Geert)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Feestzaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agenda documenten

Agendapunten

Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 11-6-2021.
Mededelingen:
- …

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
 2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.

(indien van toepassing)

De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
 2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen.

Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op 18-6, 24-6 en 25-6-2021 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.

Bijzonderheden:
- GS adviseert (zie bijlage) om de behandeling van de Jaarstukken uit te stellen tot na de zomer in verband met het ontbreken van een accountantsverklaring op dit moment;
- de 1e afwijkingenrapportage (gepland 24 juni) zou mogelijk samen met de "RES-sen" behandeld kunnen worden (bijvoorbeeld op 25 juni waardoor 18 en 24 juni komen te vervallen). Let wel besluitvorming inzake RES dient voor 1 juli te geschieden;
- er is nog een Statenvoorstel "onderweg" m.b.t. een Intrekkingsverzoek van het PIP-Windpark Venlo; GS zal naar verwachting vragen ook dat  bij voorkeur eind juni / begin juli te behandelen en er is een brief onderweg vanuit GS/directie (bijvoorbeeld op 25 juni).

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. een standpunt in te nemen ten aanzien van de geschetste bijzonderheden;
 2. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 18-6, 24-6 en 25-6-2021 vast te stellen en/of te besluiten dat een of meerdere ingeplande Statenvergaderingen kunnen vervallen;
 3. de voorraadagenda PS vast te stellen;
 4. de spreektijden te inventariseren;
 5. de amendementen en moties te inventariseren.

Via bijgaande brief wordt door de Controlecommissie het volgende geadviseerd:
1. GS de P&C-stukken digitaal aan PS te laten aanbieden (ingaande de jaarstukken 2021) en daarbij aandacht te vragen voor de gebruiksvriendelijkheid (toegankelijk en doorzoekbaar) ervan;
2. om de huidige structuur en indeling van de P&C-stukken te handhaven.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd om te besluiten:
1. om GS de P&C-stukken digitaal aan PS te laten aanbieden (ingaande de jaarstukken 2021) en daarbij aandacht te vragen voor de gebruiksvriendelijkheid (toegankelijk en doorzoekbaar) ervan;
2. om de huidige structuur en indeling van de P&C-stukken te handhaven.

Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:
eventuele evaluatiepunten te bespreken.

Bijgaand ontvangt u het overzicht van aangehouden moties.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:
het overzicht van aangehouden moties vast te stellen en daarbij de volgende moties van de lijst af te voeren omdat de deadline verstreken is (zonder dat er sprake is van koppeling aan een toezegging) of omdat de gekoppelde toezegging is afgedaan:

 • Motie 2466 Housmans inzake verklaring geen Neodymium;
 • Motie 2457 Janssen-Plusquin inzake uitvoeringsplan stroomaansluiting grootverbruikers;
 • Motie 2509 Wolters Gregório inzake Rechtvaardige energie transitie;
 • Motie 2580 Claassen inzake Prioriteit Limburgse projecten Enexis;
 • Motie 2576 Bastiaans inzake Circulariteit valt en staat met geformuleerde ambities en doelen;
 • Motie 2670 Jetten inzake Intensivering aanpak stikstof en versterking natuurgebieden;
 • Motie 2667 Thewissen inzake Alleen optellen als je ook aftrekt;
 • Motie 2661 Gewijzigd Werrij-Wetzels cs inzake Borging voorzieningen door uitbreiding regeling Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023;
 • Motie 2660 Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake Schone Maas begint in Limburg;
 • Motie 2655 3e Gewijzigd Megens cs inzake Bevoegdheden naar PS in de PES;
 • Motie 2654 2e Gewijzigd Claassen cs inzake Noodzaak voor kennisvergroting en inzicht in toekomstbestendigheid warmtenetwerken en geothermie;
 • Motie 2653 Gewijzigd Megens cs inzake Locatie nabij Clauscentrale inzetten als locatie voor het realiseren van een kerncentrale in Limburg;
 • Motie 2647 2e Gewijzigd Loomans cs inzake Vrijkomende agrarische locaties bestemmen voor extensivering of natuur;
 • Motie 2641 Gewijzigd Franssen cs inzake Gezonde gedragen en veilige energietransitie;
 • Motie 2663 Jenneskens cs inzake Breder kijken scherper zien - koers op klimaat;
 • Motie 2662 Werrij-Wetzels cs inzake Aanvalsplan arbeidsmarkt;
 • Motie 2678 Kerseboom inzake Klassiek blijft Klassiek;
 • Motie 2676 2e Gewijzigd Van der Linden cs inzake Immaterieel cultureel erfgoed;
 • Motie 2674 Kerseboom cs inzake Meer evenwichtige Cultuurtank.