Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 19 maart 2021

09:00 - 11:00

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Frische, G.H.C. (Geert)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agenda documenten

Agendapunten

Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 19-3-2021.
Mededelingen:
- in de vergaderkalender is op 3-6 en 4-6-2021 het jaarlijks tweedaags werkbezoek ingepland. Vorig jaar stond in juni een werkbezoek aan de provincie Gelderland op de rol maar de voorbereidingen daarvoor zijn toen stop gezet toen bleek dat deze activiteit vanwege corona niet kon doorgaan. Indien we het dit jaar wel willen laten doorgaan dienen we de voorbereidingen nu weer op te pakken (zekerheidshalve is inmiddels een optie genomen op het hotel), maar de vraag is of dat realistisch en verstandig is. Het Presidium wordt gevraagd een standpunt hierover in te nemen.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.

(indien van toepassing)

De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
  2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen.

Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op 9-4-2021 en de voorraadagenda van Provinciale Staten. Tevens treft u het overzicht aan van de keuze per fractie voor hamerstuk/behandelstuk.
Bijzonderheden:
- 16-4-2021 is in de vergaderkalender gereserveerd als optionele datum voor een extra Statenvergadering. Aan de hand van de agenda voor de Statenvergadering van 9-4-201 kan mogelijk nu al worden besloten om deze optionele datum al dan niet te benutten.
- Op basis van de voorraadagenda zou de PS-agenda in juni erg vol zijn en het lijkt er op dat de gereserveerde extra vergadering op 2-7-2021 noodzakelijk moet worden ingezet.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 9-4-2021 vast te stellen;
  2. te bepalen of een extra Statenvergadering nodig wordt geacht op de hiervoor reeds gereserveerde datum 16-4-2021 en in dat geval ook hiervoor de conceptagenda vast te stellen;
  3. de gewijzigde voorraadagenda PS vast te stellen.

Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:
eventuele evaluatiepunten te bespreken.

Bijgaand ontvangt u het overzicht van aangehouden moties.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:
het overzicht van aangehouden moties vast te stellen en daarbij de volgende moties van de lijst af te voeren omdat de deadline verstreken is (zonder dat er sprake is van koppeling aan een toezegging) of omdat de gekoppelde toezegging is afgedaan:
Motie 2509 Wolters Gregório inzake Rechtvaardige energie transitie;
Motie 2500 Wolters Gregório inzake Aankoop basisinfrastructuur openbaar vervoer;
Motie 2580 Claassen inzake Prioriteit Limburgse projecten Enexis;
Motie 2615 Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake Budget kader Circulaire Economie Limburg;
Motie 2595 Claassen inzake Opcenten MRB;
Motie 2576 Bastiaans inzake Circulariteit valt en staat met geformuleerde ambities en doelen;
Motie 2572 Van Caldenberg cs inzake Huisvesting arbeidsmigranten.