Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering regulier (deels besloten)

vrijdag 22 oktober 2021

09:00 - 11:00

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Frische, G.H.C. (Geert)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agendapunten

Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 22-10-2021.
Mededelingen:

 • in 2022 dient nog een datum gekozen te worden voor de Statendag; opties zijn 3-6 of 17-6-2022 (nog geen activiteiten gepland) en 9-9 of 16-9-2022 (maar op deze datums zijn als commissievergaderingen gepland).

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
 2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.

(indien van toepassing)

De lijsten ingekomen stukken en uitnodigingen van het Presidium en Provinciale Staten worden vastgesteld door het Presidium. De overzichtslijsten omvatten de ingekomen stukken en uitnodigingen per vergadercyclus van het Presidium (periode tussen het verzenden van de uitnodiging voor de reguliere vergaderingen).

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. de lijst ingekomen stukken Presidium vast te stellen;
 2. de lijst ingekomen stukken Provinciale Staten vast te stellen.

Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op 5-11, 11-11 (reservering) en 12-11-2021 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.
Bijzonderheden:

 • het is de laatste jaren gebruikelijk de begroting en de 2e afwijkingenrapportage in gezamenlijkheid te behandelen; wordt daar dit jaar ook weer voor gekozen?
 • de griffier geeft ter vergadering een korte toelichting op de wijze waarop kan worden omgegaan met overgenomen moties (zie ook bijgaande notitie).
 • in de voor de fracties beschikbare ruimtes tijdens vergaderingen hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden; de nieuwe indeling (voor zover het niet de eigen fractiekamer betreft) ziet er als volgt uit:

- CDA: Maaszaal
- PVV: Tussenverdieping
- VVD: D2.04
- GroenLinks: Euregiokamer

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

 1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 5-11, 11-11 en 12-11-2021 vast te stellen;
 2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
 3. overzicht hamer- en/of behandelstuk.

Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:
eventuele evaluatiepunten te bespreken.

Bijgaand ontvangt u het overzicht van aangehouden moties.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:
het overzicht van aangehouden moties vast te stellen en daarbij de volgende moties van de lijst af te voeren omdat de deadline verstreken is (zonder dat er sprake is van koppeling aan een toezegging) of omdat de gekoppelde toezegging is afgedaan:
Motie 2580 Claassen inzake Prioriteit Limburgse projecten Enexis;
Motie 2568 Schuuring cs inzake Agrohub Zuid Limburg;
Motie 2576 Bastiaans inzake Circulariteit valt en staat met geformuleerde ambities en doelen;
Motie 2635 Van Caldenberg inzake Uitzondering bij benoemingen en opdrachtverleningen na toestemming van PS;
Motie 2670 Jetten inzake Intensivering aanpak stikstof en versterking natuurgebieden;
Motie 2667 Thewissen inzake Alleen optellen als je ook aftrekt;
Motie 2661 Gewijzigd Werrij-Wetzels cs inzake Borging voorzieningen door uitbreiding regeling Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023;
Motie 2660 Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake Schone Maas begint in Limburg;
Motie 2654 2e Gewijzigd Claassen cs inzake Noodzaak voor kennisvergroting en inzicht in toekomstbestendigheid warmtenetwerken en geothermie;
Motie 2662 Werrij-Wetzels cs inzake Aanvalsplan arbeidsmarkt;
Motie 2678 Kerseboom inzake Klassiek blijft Klassiek;
Motie 2674 Kerseboom cs inzake Meer evenwichtige Cultuurtank;
Motie 2696 Megens inzake Zonneladder verplicht;
Motie 2686 Gewijzigd Palmen cs inzake Het goede voorbeeld;
Motie 2684 Wolters Gregório inzake Duurzamer thuis;
Motie 2683 Van der Linden inzake De zonneladder een handje helpen;
Motie 2717 Megens inzake Zonneladder bindend in POVI;
Motie 2716 Megens inzake Het instrumentarium Afdwingen van zon-PV op daken;
Motie 2713 Plusquin cs inzake Faciliteren TNR- en chipprojecten Verwilderde kat;
Motie 2702 Schuuring cs inzake Groenwassen voorkomen;
Motie 2721 2e Gewijzigd Heldens cs inzake Aandacht voor waterstof op traject Weert-Hamont;
Motie 2733 Straus inzake Oud-gedeputeerden uitnodigen om tekst en uitleg te geven.