Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(P-vergadering) Presidiumvergadering

Commissievergadering voorafgaande aan Statenvergadering (deels besloten)

vrijdag 12 november 2021

09:00 - 09:30

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Frische, G.H.C. (Geert)
Toelichting

Presidiumvergadering openbaar en besloten gedeelte, Veldekezaal Gouvernement.

De stukken van het openbaar gedeelte zijn vertrouwelijk tot de geheimhouding is opgeheven.
De stukken van het besloten gedeelte zijn en blijven vertrouwelijk, tenzij in de vergadering anders besloten.

Agenda documenten

Agendapunten

Dit is de conceptagenda voor het openbare gedeelte van de Presidiumvergadering van 12-11-2021.
Mededelingen:

  • E-mailbericht van Statenlidnu: Deze beroepsvereniging Statenlidnu heeft een consultatieverzoek ontvangen over de versoepeling van de vaste verlofduur voor volksvertegenwoordigers en uitbreiding van de verlofvormen voor volksvertegenwoordigers. Zij vragen of wij input willen meegeven over deze onderwerpen. De Griffie doet een geco√∂rdineerde uitvraag via email richting fractievoorzitters.

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

  1. een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  2. de Presidiumagenda voor het openbaar gedeelte vast te stellen.

Bijgevoegd is de conceptagenda voor de Statenvergadering op 12-11-2021 en de voorraadagenda van Provinciale Staten.
Bijzonderheden:

Behandelvoorstel
Het Presidium wordt gevraagd:

  1. de conceptagenda voor de Statenvergadering van 12-11-2021 vast te stellen;
  2. de voorraadagenda PS vast te stellen;
  3. overzicht hamer- en/of behandelstuk;
  4. de spreektijden te inventariseren;
  5. de amendementen en moties te inventariseren.