Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(AC) Agendacommissie

Commissievergadering

donderdag 21 september 2023

19:30 - 20:30

Agendapunten

 1. 1

  Bijgaand ontvangt u de conceptagenda voor de vergadering van de Agendacommissie van 21-09-2023.

  Mededelingen 

  • Vanuit het Presidium is de oproep gekomen om informatiesessies en overige activiteiten goed te plannen zodat er zo min mogelijk gelijktijdig wordt vergaderd.
  • Daarnaast is vanuit het Presidium de oproep gekomen om rekening te houden met het zoveel als mogelijk vrijhouden van dagen waar contact met de Limburgers op is ingepland, en deze dus alleen bij noodzaak te gebruiken voor een extra commissievergadering.
 2. 2

  Bijgaand treft u aan de concept besluitenlijst van de vergadering van de Agendacommissie van 23-08-2023.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. 3

  Hier kunnen bijzonderheden uit de voorgaande vergadercycli aan de orde worden gesteld.

 4. 4

  Momenteel wordt de 'oude' voorraadagenda toegevoegd. O.b.v. deze agenda kan de prioritering/mutaties van de huidige agenda besproken worden.
  Naar aanleiding van het (gezamenlijke) vooroverleg op 20-09-2023 zijn er een aantal voorgestelde wijzigingen op de voorraadagenda's verwerkt. Deze zijn rood gearceerd. 

  Mutaties
  Voor de agenda van LEO van 13 okt. zijn 2 stukken ontvangen die niet op de voorraadagenda hebben gestaan. Het betreft twee Statenvoorstellen.

  1. G-23-006 Statenvoorstel inzake besluit tot indiening van een verzoek tot onteigening met het oog op de realisatie conform inpassingsplan van de reconstructie N280 Leudal;
  2. G-23-009 Statenvoorstel Kredietbesluit Reconstructie N595 Wittemer Allee.
 5. 5

  Bespreken van de aandachtspunten ten aanzien van de concept-agenda van ESA en LEO

  • Op verzoek van mw. Depondt bespreken of er vanuit de Agendacommissie geadviseerd dient te worden of de onderwerpen rondom VTH en de RUD afhankelijk van de inhoud besproken worden in ESA (bijv. begrotingen RUD's) of in LEO (bijv. VTH-beleidsplan). Binnenkort komen de Statenvoorstellen t.a.v. de gemeenschappelijke regelingen met de RUD's naar de commissie.
 6. 6
  Rondvraag
 7. 7
  Sluiting