Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(AC) Agendacommissie

Commissievergadering

woensdag 15 mei 2024

14:00 - 15:00
Locatie

Maaszaal (D2.01)

Voorzitter
Bosch M.Th. (Mart) (vice-voorzitter)
Toelichting

Agendacommissie.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Bijgaand ontvangt u de conceptagenda voor de vergadering van de Agendacommissie van 15-5-2024.


  Mededelingen:
  • Naar aanleiding van signalen over de hoeveelheid stukken is een overzicht van het aantal vergaderingen en Statenvoorstellen per jaar, inclusief nuancering, bijgevoegd;
  • Afspraak Presidium 5-4 ten aanzien van spreektijden hamerstukken (toelichting door griffier);
  • Koppelen van relevante ZRK rapportages aan de voorraadagenda (toelichting door griffier);
  • Terugkoppeling kennismaking en rolverdeling (zie bijlage) tussen de Agendacommissie en commissie VPPS (toelichting door griffier);
  • Bijgevoegd ter kennisgeving de mededeling portefeuillehouder van 2-4 met daarin de onderwerpen die nog naar Provinciale Staten worden gestuurd. Deze zijn gesorteerd per beleidskader. Deze zijn verwerkt op de Strategische voorraadagenda (bij agp. 4).


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:
  • Een standpunt in te nemen ten aanzien van / kennis te nemen van de mededelingen;
  • De conceptagenda vast te stellen.

 2. 2

  Het Presidium (26-4) verzoekt de Agendacommissie tot evaluatie van de vergadercyclus en planning.


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:
  1. De vergadercyclus te evalueren;
  2. Een advies uit te brengen aan het Presidium.

 3. 3

  Bijgaand treft u aan de concept besluitenlijst van de vergadering van de Agendacommissie van 21-2-2024.


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de Agendacommissie vergadering op 21-2-2024 vast te stellen.

 4. 4

  Vanuit GS is er een nieuw planningsvoorstel inclusief verwerking mededeling portefeuillehouder van 2-4, gezien de hoeveelheid wijzigingen in rood (bijlage - SVA) en de toelichting in geel (bijlage - uitvraag) ter achtergrond, is de aanbeveling om deze stuk voor stuk door te nemen.


  Tijdens de Agendacommissie bespreken we de planning en hoe we mogelijke piekvorming in de Provinciale Staten (PS) vergaderingen van 27-9, 1-11, 8-11 en 13-12 kunnen voorkomen.


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:
  1. Huidige en volgende cyclus vast te stellen;
  2. Bespreken voorstel memo en advies aan PS (memo is bijgevoegd als toelichting).

 5. 5

  Bij dit agendapunt kunnen aandachtspunten van de komende vergadercyclus ESA en LEO (en CC) besproken worden.


  Aandachtspunten LEO:
  • Het verzoek van GS ligt voor om op 23-8 een extra vergadering in te plannen om het sonderend stuk LPLG te bespreken.
  • Gezien de erg volle agenda van LEO op 13-9 (reguliere vergadering) van 4 Statenvoorstellen en 2 voorgangsrapportages stel ik voor om beide voortgangsrapportages ook op 23-8 te behandelen in plaats van 13-9.


  Aandachtspunten ESA:
  • Het voorstel van GS is om de 5e voortgangsrapportage LEF te verplaatsen van ESA 31-5 naar ESA 6-9 ivm nog niet vastgestelde jaarrekening;
  • Gezien de hoeveelheid stukken op agenda van ESA 31-5, is een reservering gedaan voor uitloop naar 14-6. Het voorstel is om 31-5 afhankelijk van het verloop van de vergadering de ESA commissie te laten besluiten of agendapunten worden doorgeschoven;
  • Door GS wordt over VDL het volgende aangegeven: “(…) Tegen deze achtergrond en omdat over genoemde ontwikkelingen reeds is gesproken in de vergadering van de Statencommissie ESA op 22-3 jl., vragen wij ons af of het zinvol is om voorliggende rapportage, zoals voorzien, te behandelen tijdens de vergadering van de Statencommissie ESA op 31-5 aanstaande. Wij laten dat evenwel ter beoordeling aan uw Staten.”


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd:
  1. De aandachtspunten te bespreken;
  2. Vaststellen aandachtspunten ESA en LEO en besluiten terugkoppelen aan het Presidium en vakcommissies.

 6. 6
  Rondvraag
 7. 7

  De volgende Agendacommissie vergadering is op 21-8-2024.