Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(RLN) Ruimte, Landbouw en Natuur

GEANNULEERD: Vergadering Statencommissie RLN

vrijdag 24 september 2021

00:00 - 00:00

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 24-9-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt digitaal plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Bij agendapunt 9.1 zijn 2 insprekers.

Er is geen verslag dat vastgesteld moet worden.

U ontvangt de actuele lijsten moties, toezeggingen en aanbevelingen bij de nazending van de stukken op 20-9-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk 23-9-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Met ingang van deze vergadercyclus worden, analoog aan de werkwijze voor moties en toezeggingen, de nog niet-afgedane door PS aangenomen aanbevelingen (uit onderzoeksrapporten van de ZRK en de Statenonderzoeksfunctie) op een lijst per commissie geplaatst (besluit Presidium 22 januari 2021). Ook deze lijst wordt vanaf nu in de commissie geagendeerd en besproken.
In verband met de overgang van het oude naar het nieuwe proces dient een inhaalslag over de afgelopen periode te worden gemaakt en is deze lijst eenmalig fors van omvang. Aanbevelingen die in de commissie beoordeeld worden als ‘afgedaan’ worden na de commissievergadering van de lijst afgevoerd, maar zijn wel nog te raadplegen in Ibabs.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 17-9-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 24-9-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 17-9-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.