Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Informerende bijeenkomst

vrijdag 22 oktober 2021

15:30 - 17:35

Uitzending

Agendapunten

Deze afwijkingenrapportage wordt aangeboden op basis van de financiƫle verordening.
De bevoegdheid tot het vaststellen van de Programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen. De 2e Afwijkingenrapportage 2021 maakt onderdeel uit van de provinciale planning- en controlcyclus.

Aan PS wordt gevraagd:
. in te stemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2021 van de Programmabegroting 2021;
. de 4e begrotingswijziging 2021 en het bijbehorend investeringsbesluit, zoals opgenomen in de 2e Afwijkingenrapportage 2021, vast te stellen.

Behandeling in 2 termijnen, spreektijden 1e termijn commissie/GS (gedeputeerde Roest): 5/25; spreektijden 2e termijn 2/10 minuten.