Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Extra Commissievergadering

vrijdag 22 januari 2021

16:00 - 18:00

Locatie
Feestzaal
Voorzitter
Bosch, M.Th. (Mart)
Toelichting

Extra vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Deze vergadering kan worden teruggekeken/geluisterd via: https://youtu.be/3UKcoopnVF4.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 22-1-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Toelichting:
In Limburg worden drie venture capital-fondsen beheerd door Brightlands Venture Partners BV. De Provincie Limburg is mede-aandeelhouder in twee van deze investeringsfondsen: - Chemelot Ventures en Brightlands AgriFood Fund. Daarnaast beheert Brightlands Venture Partners nog een derde fonds, Limburg Ventures, maar hierin heeft de Provincie geen directe betrokkenheid, enkel via LIOF.
Het fonds Chemelot Ventures heeft het einde van de investeringsperiode bereikt nu de, conform de fondsovereenkomst, twee toegestane verlengingsperiodes zijn toegekend en verstreken. De partners c.q. aandeelhouders in het fonds hebben het voornemen uitgesproken dat zij een nieuw (vervolg)fonds willen oprichten, het zogenaamde “Fonds IV”. In het ’Missiegedreven Economisch Beleidskader 2019-2023’ hebben PS, vooruitlopend op de inrichting van het nieuwe fonds IV, ingestemd met een risicoreservering van € 1 mln. ten behoeve van de financiële bijdrage van de Provincie Limburg in dit vervolgfonds. De doelstelling van Fonds IV en de investeringscriteria voor het verkrijgen van financiering uit Fonds IV zijn de afgelopen periode samen met de beoogde aandeelhouders in het fonds uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het fondsplan Brightlands Venture Partners Fund IV. Indachtig de ambities van Gedeputeerde Staten om voortdurend te zoeken naar mogelijkheden van cofinanciering bij andere overheden (Rijk danwel Europees), is met het concept fondsplan bij RVO een succesvolle aanvraag ingediend voor cofinanciering vanuit de Seedcapitalregeling. Dit heeft geresulteerd in een toekenning van € 10mln, het maximumbedrag dat verstrekt kan worden. Bovendien in een gunstige regeling, waarbij verliezen in eerste instantie gedragen worden binnen het seedcapital deel. Een opschortende voorwaarde van RvO voor het verkrijgen van de toegekende cofinanciering is dat binnen acht weken na datum beschikking de definitieve documentatie (o.a. statuten, aandeelhoudersovereenkomst op moederfondsniveau, managementovereenkomst, statuten en KvK van de Management BV) aan RVO worden aangetoond.
Verantwoordelijk gedeputeerde: de heer Van den Akker.

Behandelvoorstel:
Er volgt een 10 minuten presentatie door een vertegenwoordiger van de Brightlands Venture Partners.
Waarna: behandeling in 2 termijnen waarbij de fracties in de tweede termijn de eventuele wensen/bedenkingen dienen te formuleren en in te brengen en te mailen naar ccm.dassen@prvlimburg, waarna de commissie bij meerderheid bepaalt welke wensen/bedenkingen worden opgenomen in het Ontwerpbesluit.

Voorgenomen besluit:
PS wordt gevraagd overeenkomstig artikel 158 lid 2 Provinciewet wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de deelneming in de nog op te richten en uit te werken entiteit ten behoeve van het fonds Brightlands Venture Partners Fund IV.

Toezeggingen

Titel
KPI's standaard meenemen in tussentijdse beoordeling
Presentatie over technostarters en scale-ups