Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Voortzetting Statenvergadering

vrijdag 16 december 2022

09:30 - 18:06
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 10

  • Tijdens de Statenvergadering van 11-11-2022 hebben de stemmen over de moties 2936 en 2938 gestaakt. Deze worden conform Provinciewet opnieuw in stemming gebracht.
  • Hierna worden de reeds behandelde Statenvoorstellen op de donderdagavond inclusief eventuele ingediende moties en amendementen in stemming gebracht.

  Moties

  Titel
  Gewijzigde Motie 2936 Tegels Palmen inzake Jongeren actief in de agrarische sector
  Motie 2938 Tegels Van der Linden c.s. inzake Vee of wolf in de wei
  08:15:59 - 08:22:57 - E.G.M. Roemer
  08:22:57 - 08:23:19 - A. Berghorst
  08:23:19 - 08:24:07 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:24:07 - 08:24:24 - W.A.J. IJpelaar
  08:24:24 - 08:24:38 - M.T.P. Jenneskens
  08:24:38 - 08:24:41 - E.A. Schuuring
  08:24:41 - 08:24:59 - R.J.H. Franssen
  08:24:59 - 08:25:06 - E.G.M. Roemer
  08:25:06 - 08:25:26 - M. van Caldenberg
  08:25:26 - 08:28:50 - E.G.M. Roemer
  08:28:50 - 08:30:26 - J. van Wageningen
  08:30:26 - 08:30:49 - E.E.C. Palmen
  08:30:49 - 08:31:09 - J. van Wageningen
  08:31:09 - 08:31:15 - E.E.C. Palmen
  08:31:15 - 08:31:18 - J. van Wageningen
  08:31:18 - 08:31:43 - E.G.M. Roemer
  08:31:43 - 08:32:38 - H.M.V. van der Linden
  08:32:38 - 08:33:52 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:33:52 - 08:34:31 - J. van Wageningen
  08:34:31 - 08:34:33 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:34:33 - 08:34:35 - E.G.M. Roemer
  08:34:35 - 08:34:38 - E.G.M. Roemer
  08:34:38 - 08:36:05 - E.E.C. Palmen
  08:36:05 - 08:39:37 - A.J.V.C. Lodewijks
  08:39:37 - 08:41:43 - R.E. van der Valk
  08:41:43 - 08:43:20 - L.J. Hermans
  08:43:20 - 08:43:59 - E.G.M. Roemer
  08:43:59 - 08:45:38 - G.J.W. Gabriëls
  08:45:38 - 08:45:56 - L.J. Hermans
  08:45:56 - 08:48:20 - G.J.W. Gabriëls
  08:48:20 - 08:48:42 - A.J.V.C. Lodewijks
  08:48:42 - 08:49:56 - G.J.W. Gabriëls
  08:49:56 - 08:50:06 - L.J. Hermans
  08:50:06 - 08:50:49 - G.J.W. Gabriëls
  08:50:49 - 08:52:12 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:52:12 - 08:52:47 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  08:52:47 - 08:53:16 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:53:16 - 08:56:35 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  08:56:35 - 08:56:46 - E.G.M. Roemer
  08:56:46 - 08:57:07 - L.J. Hermans
  08:57:07 - 09:01:25 - E.G.M. Roemer
 2. 11

  09:00:54 - 09:01:25 - E.G.M. Roemer
 3. 11.1

  Voorliggend Statenvoorstel betreft een uitwerking van amendement 145. Dit amendement was een voorwaarde bij het besluit van PS van 3 juni jl. over het openhouden van MAA.


  Dit onderwerp is behandeld in de Statencommissie FEB van 2-12-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 16-12-2022.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. kennisnemen van het Businessplan ‘Transitie naar een duurzame, omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven’ van MAA BV en MAABI BV;
  2. in te stemmen met NEDAB ter hoogte van € 5,5 mln. per jaar ten laste van de begrotingsruimte;
  3. in te stemmen met een investeringskrediet ter hoogte van € 23,9 mln., en de in dit Statenvoorstel beschreven ‘worse case’ voorziene afwaardering van deze investeringen
  jaarlijks ten laste te brengen van de begrotingsruimte op basis van geraamde verliezen;
  4. kennisnemen van het Omgevingsfonds en de op te richten ‘Stichting Beheer Omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport’ als beheerder van het omgevingsfonds en verantwoordelijk voor het initiëren en realiseren van maatregelen in het kader van de verbetering van de omgevingskwaliteit en de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven;
  5. in te stemmen met een Provinciale bijdrage aan de luchthaven van € 8,75 mln. in 5 jaarschijven van € 1,75 mln. ten behoeve van het Omgevingsfonds ten laste van de
  begrotingsruimte;
  6. de financiële consequenties van dit voorstel worden, na instemming van uw Staten met het onder punt 3 verwoorde voorstel, geëffectueerd in de 1e  Afwijkingenrapportage 2023.

  Stemuitslag

  voor 55%
  tegen 45%
  voor
  CDA (Statenleden) (8), JA21 (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (7), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  50PLUS (1), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), Fractie Westhoff (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (4)

  Bijlagen

  Besluit

  Provinciale Staten Besluiten:
  met inachtneming van het volgende amendement:
   Gewijzigd Amendement 163 IJpelaar c.s. vastleggen aantal ernstig gehinderden 2035

  1. Kennis te nemen van het Businessplan ‘Transitie naar een duurzame, omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven’ van MAA BV en MAABI BV.
  2. In te stemmen met NEDAB ter hoogte van € 5,5 mln. per jaar ten laste van de begrotingsruimte.
  3. In te stemmen met een investeringskrediet ter hoogte van € 23,9 mln., en de voorziene afwaardering van deze investeringen jaarlijks ten laste te brengen van de begrotingsruimte op basis van geraamde verliezen in de in dit Statenvoorstel beschreven ‘worse case’.
  4. Kennis te nemen van het Omgevingsfonds en de op te richten ‘Stichting Beheer Omgevingsfonds Maastricht Aachen Airport’ als beheerder van het omgevingsfonds en verantwoordelijk voor het initiëren en realiseren van maatregelen in het kader van de verbetering van de omgevingskwaliteit en de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven.
  5. In te stemmen met een Provinciale bijdrage aan de luchthaven van € 8,75 mln. in 5 jaarschijven van € 1,75 mln. ten behoeve van het Omgevingsfonds ten laste van de begrotingsruimte.
  6. De financiële consequenties van dit voorstel worden, na instemming van uw Staten met het onder punt 3 verwoorde voorstel, geëffectueerd in de 1e Afwijkingenrapportage 2023.
  7. In afwijking van de bepaling in de termsheet inzake mogelijke verschuiving in de tijd van het aantal Ernstig Gehinderden te besluiten dat het aantal Ernstig Gehinderden in 2035 maximaal 4200 is’.

  Geamendeerd aangenomen
  Voor: CDA, PVV, VVD, LOKAAL-LIMBURG JA21
  Tegen: Forum voor Democratie, SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Fractie Palmen en Fractie Westhoff

  Amendementen

  Titel
  Amendement 159 Van Caldenberg De Toekomst van MAA rechtvaardigt in het belang van Limburg het houden van een Referendum
  Amendement 160 Loomans inzake Achterstallig onderhoud MAA revolverend financieren door een lening
  Amendement 161 Loomans inzake Afbouw NEDAB bijdrage boven uitkering aan aandeelhouders
  Amendement 162 Van Caldenberg Geluidsoverlast MAA tot een minimum beperken
  Gewijzigd Amendement 163 IJpelaar c.s. vastleggen aantal ernstig gehinderden 2035

  Moties

  Titel
  3e Gewijzigd Motie 2946 Mertens c.s. inzake Omgevingsfonds MAA
  Gewijzigd Motie 2948 Van Bijnen IJpelaar inzake Omgevingsbewuste investering (PIP proefdraaien MAA)
  Motie 2950 Jenneskens inzake Verminder de ernstige hinder Maastricht Aachen Airport

  Toezeggingen

  Titel
  Gesprek met Schiphol over eindtermijn ontbindende voorwaarden
  Informeren uitkopen inzake het omgevingsfonds
  01:25:39 - 01:28:59 - E.G.M. Roemer
  01:28:59 - 01:32:42 - T.M. Heldens
  01:32:42 - 01:34:10 - M. van Caldenberg
  01:34:10 - 01:34:55 - T.M. Heldens
  01:34:55 - 01:36:14 - E.E.C. Palmen
  01:36:14 - 01:36:33 - T.M. Heldens
  01:36:33 - 01:37:00 - A. Berghorst
  01:37:00 - 01:38:23 - T.M. Heldens
  01:38:23 - 01:39:30 - A. Berghorst
  01:39:30 - 01:40:17 - T.M. Heldens
  01:40:17 - 01:40:26 - A. Berghorst
  01:40:26 - 01:40:44 - T.M. Heldens
  01:40:44 - 01:41:20 - K.G.M. Mertens
  01:41:20 - 01:42:23 - T.M. Heldens
  01:42:23 - 01:42:57 - K.G.M. Mertens
  01:42:57 - 01:44:01 - T.M. Heldens
  01:44:01 - 01:44:29 - K.G.M. Mertens
  01:44:29 - 01:45:04 - T.M. Heldens
  01:45:04 - 01:45:54 - M.T.P. Jenneskens
  01:45:54 - 01:47:03 - T.M. Heldens
  01:47:03 - 01:48:09 - M.T.P. Jenneskens
  01:48:09 - 01:49:52 - T.M. Heldens
  01:49:52 - 01:50:44 - M.T.P. Jenneskens
  01:50:44 - 01:53:30 - T.M. Heldens
  01:53:30 - 01:54:08 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:54:08 - 01:54:37 - T.M. Heldens
  01:54:37 - 01:55:08 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:55:08 - 01:55:48 - T.M. Heldens
  01:55:48 - 01:56:12 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:56:12 - 01:58:24 - A. Berghorst
  01:58:24 - 02:01:35 - T.M. Heldens
  02:01:35 - 02:02:37 - A. Berghorst
  02:02:37 - 02:02:38 - T.M. Heldens
  02:02:38 - 02:03:21 - T.M. Heldens
  02:03:21 - 02:03:43 - L.J. Hermans
  02:03:43 - 02:03:58 - R.J.H. Franssen
  02:03:58 - 02:04:00 - H.M.V. van der Linden
  02:04:00 - 02:04:01 - R.J.H. Franssen
  02:04:01 - 02:05:15 - T.M. Heldens
  02:05:15 - 02:05:27 - P.J.M. Loomans
  02:05:27 - 02:05:31 - T.M. Heldens
  02:05:31 - 02:05:33 - P.J.M. Loomans
  02:05:33 - 02:08:34 - T.M. Heldens
  02:08:34 - 02:12:44 - M. van Caldenberg
  02:12:44 - 02:12:59 - A. Berghorst
  02:12:59 - 02:14:26 - M. van Caldenberg
  02:14:26 - 02:14:31 - T.M. Heldens
  02:14:31 - 02:14:37 - M. van Caldenberg
  02:14:37 - 02:15:11 - T.M. Heldens
  02:15:11 - 02:16:06 - M. van Caldenberg
  02:16:06 - 02:17:02 - R.J.H. Franssen
  02:17:02 - 02:17:41 - M. van Caldenberg
  02:17:41 - 02:18:45 - R.J.H. Franssen
  02:18:45 - 02:19:33 - M. van Caldenberg
  02:19:33 - 02:20:19 - R.J.H. Franssen
  02:20:19 - 02:20:27 - M. van Caldenberg
  02:20:27 - 02:27:52 - E.G.M. Roemer
  02:27:52 - 02:33:38 - P.J.M. Loomans
  02:33:38 - 02:33:47 - E.G.M. Roemer
  02:33:47 - 02:39:56 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:39:56 - 02:40:02 - E.G.M. Roemer
  02:40:02 - 02:40:24 - R.J.H. Franssen
  02:40:24 - 02:40:26 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:40:26 - 02:40:58 - R.J.H. Franssen
  02:40:58 - 02:41:30 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:41:30 - 02:42:29 - R.J.H. Franssen
  02:42:29 - 02:43:03 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:43:03 - 02:43:13 - E.G.M. Roemer
  02:43:13 - 02:48:05 - R.J.H. Westhoff
  02:48:05 - 02:48:14 - E.G.M. Roemer
  02:48:14 - 02:52:57 - E.E.C. Palmen
  02:52:57 - 02:59:10 - M.T.P. Jenneskens
  02:59:10 - 02:59:24 - E.G.M. Roemer
  02:59:24 - 03:04:51 - W.A.J. IJpelaar
  03:04:51 - 03:06:09 - M. van Caldenberg
  03:06:09 - 03:06:49 - W.A.J. IJpelaar
  03:06:49 - 03:07:20 - M. van Caldenberg
  03:07:20 - 03:07:52 - W.A.J. IJpelaar
  03:07:52 - 03:09:02 - A. Berghorst
  03:09:02 - 03:09:42 - W.A.J. IJpelaar
  03:09:42 - 03:10:12 - A. Berghorst
  03:10:12 - 03:10:42 - K.G.M. Mertens
  03:10:42 - 03:12:01 - W.A.J. IJpelaar
  03:12:01 - 03:12:03 - K.G.M. Mertens
  03:12:03 - 03:12:22 - W.A.J. IJpelaar
  03:12:22 - 03:12:39 - K.G.M. Mertens
  03:12:39 - 03:12:48 - W.A.J. IJpelaar
  03:12:48 - 03:13:27 - P.J.M. Loomans
  03:13:27 - 03:13:57 - W.A.J. IJpelaar
  03:13:57 - 03:15:09 - P.J.M. Loomans
  03:15:09 - 03:15:38 - W.A.J. IJpelaar
  03:15:38 - 03:16:16 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:16:16 - 03:16:24 - W.A.J. IJpelaar
  03:16:24 - 03:16:42 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:16:42 - 03:17:06 - W.A.J. IJpelaar
  03:17:06 - 03:18:00 - M.T.P. Jenneskens
  03:18:00 - 03:18:32 - W.A.J. IJpelaar
  03:18:32 - 03:19:08 - M.T.P. Jenneskens
  03:19:08 - 03:19:35 - W.A.J. IJpelaar
  03:19:35 - 03:20:18 - M.T.P. Jenneskens
  03:20:18 - 03:22:48 - W.A.J. IJpelaar
  03:22:48 - 03:23:02 - H.M. van Bijnen
  03:23:02 - 03:23:27 - W.A.J. IJpelaar
  03:23:27 - 03:23:56 - M. van Caldenberg
  03:23:56 - 03:24:03 - W.A.J. IJpelaar
  03:24:03 - 03:24:04 - M. van Caldenberg
  03:24:04 - 03:24:44 - W.A.J. IJpelaar
  03:24:44 - 03:25:33 - M. van Caldenberg
  03:25:33 - 03:25:45 - W.A.J. IJpelaar
  03:25:45 - 03:25:51 - M. van Caldenberg
  03:25:51 - 03:26:09 - W.A.J. IJpelaar
  03:26:09 - 03:26:46 - M.T.P. Jenneskens
  03:26:46 - 03:27:18 - W.A.J. IJpelaar
  03:27:18 - 03:27:50 - M.T.P. Jenneskens
  03:27:50 - 03:28:14 - W.A.J. IJpelaar
  03:28:14 - 03:28:31 - M.T.P. Jenneskens
  03:28:31 - 03:28:52 - W.A.J. IJpelaar
  03:28:52 - 03:29:01 - E.G.M. Roemer
  03:29:01 - 03:35:15 - K.G.M. Mertens
  03:35:15 - 03:40:08 - R.B. Driessen
  03:40:08 - 03:40:49 - W.A.J. IJpelaar
  03:40:49 - 03:40:50 - W.A.J. IJpelaar
  03:40:50 - 03:40:52 - R.B. Driessen
  03:40:52 - 03:41:32 - R.B. Driessen
  03:41:32 - 03:42:01 - W.A.J. IJpelaar
  03:42:01 - 03:42:50 - R.B. Driessen
  03:42:50 - 03:43:10 - W.A.J. IJpelaar
  03:43:10 - 03:43:22 - R.B. Driessen
  03:43:22 - 03:44:11 - T.M. Heldens
  03:44:11 - 03:45:06 - R.B. Driessen
  03:45:06 - 03:46:24 - T.M. Heldens
  03:46:24 - 03:47:25 - R.B. Driessen
  03:47:25 - 03:47:48 - T.M. Heldens
  03:47:48 - 03:49:02 - R.B. Driessen
  03:49:02 - 03:53:46 - B.B.P.M. Smeets
  03:53:46 - 03:54:24 - M.T.P. Jenneskens
  03:54:24 - 03:54:55 - B.B.P.M. Smeets
  03:54:55 - 03:55:26 - M.T.P. Jenneskens
  03:55:26 - 03:55:35 - B.B.P.M. Smeets
  03:55:35 - 03:56:08 - M.T.P. Jenneskens
  03:56:08 - 03:57:05 - B.B.P.M. Smeets
  03:57:05 - 04:00:37 - R.J.H. Franssen
  04:00:37 - 04:01:04 - M.T.P. Jenneskens
  04:01:04 - 04:01:12 - E.G.M. Roemer
  04:01:12 - 04:02:34 - R.J.H. Franssen
  04:02:34 - 04:03:39 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:03:39 - 04:04:53 - R.J.H. Franssen
  04:04:53 - 04:04:57 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:04:57 - 04:05:52 - R.J.H. Franssen
  04:05:52 - 04:06:21 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:06:21 - 04:07:03 - R.J.H. Franssen
  04:07:03 - 04:07:17 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:07:17 - 04:07:27 - E.G.M. Roemer
  04:07:27 - 04:14:56 - A. Berghorst
  04:14:56 - 04:15:04 - E.G.M. Roemer
  04:15:04 - 04:18:12 - H.M. van Bijnen
  04:18:12 - 04:18:26 - K.G.M. Mertens
  04:18:26 - 04:20:02 - H.M. van Bijnen
  04:20:02 - 04:20:07 - K.G.M. Mertens
  04:20:07 - 04:22:55 - H.M. van Bijnen
  04:22:55 - 05:25:30 - E.G.M. Roemer
  05:25:30 - 05:30:30 - S.H.M. Satijn
  05:30:30 - 05:30:50 - M. van Caldenberg
  05:30:50 - 05:34:51 - S.H.M. Satijn
  05:34:51 - 05:36:04 - P.J.M. Loomans
  05:36:04 - 05:38:15 - S.H.M. Satijn
  05:38:15 - 05:38:19 - S.H.M. Satijn
  05:38:19 - 05:39:27 - K.G.M. Mertens
  05:39:27 - 05:40:40 - S.H.M. Satijn
  05:40:40 - 05:41:45 - K.G.M. Mertens
  05:41:45 - 05:43:31 - S.H.M. Satijn
  05:43:31 - 05:44:06 - K.G.M. Mertens
  05:44:06 - 05:44:16 - E.G.M. Roemer
  05:44:16 - 05:45:50 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:45:50 - 05:47:54 - S.H.M. Satijn
  05:47:54 - 05:48:26 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:48:26 - 05:49:24 - S.H.M. Satijn
  05:49:24 - 05:50:01 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:50:01 - 05:51:37 - E.E.C. Palmen
  05:51:37 - 05:53:43 - S.H.M. Satijn
  05:53:43 - 05:54:56 - R.J.H. Franssen
  05:54:56 - 05:56:35 - S.H.M. Satijn
  05:56:35 - 05:57:40 - A. Berghorst
  05:57:40 - 05:58:37 - S.H.M. Satijn
  05:58:37 - 05:59:24 - A. Berghorst
  05:59:24 - 05:59:45 - S.H.M. Satijn
  05:59:45 - 06:00:04 - A. Berghorst
  06:00:04 - 06:01:39 - S.H.M. Satijn
  06:01:39 - 06:02:34 - A. Berghorst
  06:02:34 - 06:03:11 - S.H.M. Satijn
  06:03:11 - 06:04:10 - A. Berghorst
  06:04:10 - 06:05:46 - S.H.M. Satijn
  06:05:46 - 06:06:35 - A. Berghorst
  06:06:35 - 06:08:49 - S.H.M. Satijn
  06:08:49 - 06:08:56 - A. Berghorst
  06:08:56 - 06:11:12 - S.H.M. Satijn
  06:11:12 - 06:11:55 - W.A.J. IJpelaar
  06:11:55 - 06:12:03 - S.H.M. Satijn
  06:12:03 - 06:12:06 - W.A.J. IJpelaar
  06:12:06 - 06:13:23 - S.H.M. Satijn
  06:13:23 - 06:14:24 - W.A.J. IJpelaar
  06:14:24 - 06:14:56 - S.H.M. Satijn
  06:14:56 - 06:15:45 - W.A.J. IJpelaar
  06:15:45 - 06:16:08 - M.T.P. Jenneskens
  06:16:08 - 06:17:38 - S.H.M. Satijn
  06:17:38 - 06:18:41 - M.T.P. Jenneskens
  06:18:41 - 06:19:17 - S.H.M. Satijn
  06:19:17 - 06:19:53 - M.T.P. Jenneskens
  06:19:53 - 06:20:20 - S.H.M. Satijn
  06:20:20 - 06:21:27 - K.G.M. Mertens
  06:21:27 - 06:21:41 - S.H.M. Satijn
  06:21:41 - 06:22:22 - K.G.M. Mertens
  06:22:22 - 06:22:42 - S.H.M. Satijn
  06:22:42 - 06:23:27 - P.J.M. Loomans
  06:23:27 - 06:28:44 - S.H.M. Satijn
  06:28:44 - 06:28:49 - E.G.M. Roemer
  06:28:49 - 06:28:53 - M.T.P. Jenneskens
  06:28:53 - 06:49:01 - E.G.M. Roemer
  06:49:01 - 06:51:43 - T.M. Heldens
  06:51:43 - 06:52:03 - E.E.C. Palmen
  06:52:03 - 06:53:06 - T.M. Heldens
  06:53:06 - 06:53:51 - E.E.C. Palmen
  06:53:51 - 06:54:30 - W.A.J. IJpelaar
  06:54:30 - 06:54:55 - E.G.M. Roemer
  06:54:55 - 06:56:10 - T.M. Heldens
  06:56:10 - 06:58:18 - M. van Caldenberg
  06:58:18 - 06:58:55 - T.M. Heldens
  06:58:55 - 07:00:16 - M. van Caldenberg
  07:00:16 - 07:03:14 - P.J.M. Loomans
  07:03:14 - 07:03:20 - E.G.M. Roemer
  07:03:20 - 07:06:44 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  07:06:44 - 07:06:56 - E.G.M. Roemer
  07:06:56 - 07:09:29 - E.E.C. Palmen
  07:09:29 - 07:13:19 - M.T.P. Jenneskens
  07:13:19 - 07:25:07 - W.A.J. IJpelaar
  07:25:07 - 07:25:17 - E.G.M. Roemer
  07:25:17 - 07:26:27 - W.A.J. IJpelaar
  07:26:27 - 07:27:21 - M. van Caldenberg
  07:27:21 - 07:27:33 - W.A.J. IJpelaar
  07:27:33 - 07:27:43 - M. van Caldenberg
  07:27:43 - 07:28:18 - W.A.J. IJpelaar
  07:28:18 - 07:28:23 - E.G.M. Roemer
  07:28:23 - 07:31:01 - K.G.M. Mertens
  07:31:01 - 07:31:05 - E.G.M. Roemer
  07:31:05 - 07:33:11 - B.B.P.M. Smeets
  07:33:11 - 07:33:32 - E.G.M. Roemer
  07:33:32 - 07:37:19 - R.J.H. Franssen
  07:37:19 - 07:39:27 - A. Berghorst
  07:39:27 - 07:39:29 - L.J. Hermans
  07:39:29 - 07:40:23 - H.M. van Bijnen
  07:40:23 - 07:41:59 - A. Berghorst
  07:41:59 - 07:42:04 - E.G.M. Roemer
  07:42:04 - 07:44:12 - H.M. van Bijnen
  07:44:12 - 07:44:42 - E.G.M. Roemer
  07:44:42 - 07:50:00 - S.H.M. Satijn
  07:50:00 - 07:50:41 - M.T.P. Jenneskens
  07:50:41 - 07:53:05 - S.H.M. Satijn
  07:53:05 - 07:53:11 - H.M. van Bijnen
  07:53:11 - 08:06:43 - E.G.M. Roemer
  08:06:43 - 08:06:52 - H.M. van Bijnen
  08:06:52 - 08:14:33 - E.G.M. Roemer
  08:14:33 - 08:15:01 - M.T.P. Jenneskens
  08:15:01 - 08:15:16 - E.G.M. Roemer
  08:15:16 - 08:15:23 - E.A. Schuuring
  08:15:23 - 08:15:28 - P.S.M.L. Plusquin
  08:15:28 - 08:22:57 - E.G.M. Roemer
 4. 11.2

  Op 30 september 2022 is tijdens de Provinciale Staten vergadering motie 2897 ‘4e Gewijzigd motie vreemd 2897 Depondt c.s. inzake 'Limburg isoleert'! aangenomen. Deze motie roept Gedeputeerde Staten op om zo snel mogelijk een ‘Limburgs isolatie offensief’ te starten gericht op het snel en effectief isoleren van in principe alle Limburgse woningen en dit voor particuliere woningeigenaren te doen via de toepassing van de Verordening Leningen Duurzaam Thuis en het budget daarvoor te verruimen met – voor nu - € 50 miljoen. Bij een financieringsvoorstel van meer dan € 1 miljoen wordt PS in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te breng over het voorstel.


  Dit is behandeld in de Statencommissie van 9-12-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 16-12-2022.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met eenmalig revolverend beschikbaar stellen van € 50 mln. ten behoeve van de financiering van Duurzaam Thuis leningen vanaf 1 mei 2023 en hiermee af te wijken van SIS 3.0. Gedeputeerde Staten hebben reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van het hiervoor benodigde risicoreserve ad € 265.000;
  2. na vaststelling door Provinciale Staten, de hoogte van dit budget te publiceren middels een wijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels in het Provinciaal Blad;
  3. in te stemmen met het verhogen van het maximale leenbedrag naar € 70.000 euro en te publiceren middels een Provinciaal Blad. Gedeputeerde Staten hebben reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van het hiervoor benodigde risicoreserve ad. € 193.295;
  4. in te stemmen met het verlengen van de looptijd naar max. 20 jaar voor hypothecaire leningen boven € 25.000,- en te publiceren middels een Provinciaal Blad. Gedeputeerde Staten hebben reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van het hiervoor benodigde risicoreserve ad € 219.654;
  5. in te stemmen met het voornemen om, met toepassing van artikel 2.163d lid 1, sub b, onder 2 Aanbestedingswet 2012 rechtstreeks meerwerkopdracht te verlenen aan SVn voor het fondsbeheer van de Stimuleringslening Duurzaam Thuis, onder de voorwaarde dat binnen 30 kalenderdagen na publicatie van de gunning zonder voorafgaande bekendmaking zich geen andere marktpartij meldt;
  6. voor wat betreft het komen vervallen van het leningstype de verzilverlening zal na instemming door Provinciale Staten aan Gedeputeerde de bevoegdheid worden
  gedelegeerd om middels een wijzigingsbesluit de verordening hierop aan te passen en middels publicatie in het Provinciaal Blad zal deze wijziging eveneens op 1 mei 2023 in werking treden.
  7. Geen wensen of bedenkingen in te dienen

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (4)
  tegen
  Forum voor Democratie (Statenleden) (1), Fractie Westhoff (Statenlid) (1), PVV (Statenleden) (7), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. Instemmen met eenmalig revolverend beschikbaar stellen van € 50 mln. ten behoeve van de financiering van Duurzaam Thuis leningen vanaf 1 mei 2023 en hiermee af te wijken van SIS 3.0. Gedeputeerde Staten hebben reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van het hiervoor benodigde risicoreserve ad € 265.000;
  2. Na vaststelling door Provinciale Staten, de hoogte van dit budget te publiceren middels een wijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels in het Provinciaal Blad;
  3. Instemmen met het verhogen van het maximale leenbedrag naar € 70.000 euro en te publiceren middels een Provinciaal Blad. Gedeputeerde Staten hebben reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van het hiervoor benodigde risicoreserve ad. € 193.295;
  4. Instemmen met het verlengen van de looptijd naar max. 20 jaar voor hypothecaire leningen boven € 25.000,- en te publiceren middels een Provinciaal Blad. Gedeputeerde Staten hebben reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van het hiervoor benodigde risicoreserve ad € 219.654;
  5. Instemmen met het voornemen om, met toepassing van artikel 2.163d lid 1, sub b, onder 2 Aanbestedingswet 2012 rechtstreeks meerwerkopdracht te verlenen aan SVn voor het fondsbeheer van de Stimuleringslening Duurzaam Thuis, onder de voorwaarde dat binnen 30 kalenderdagen na publicatie van de gunning zonder voorafgaande bekendmaking zich geen andere marktpartij meldt.
  6. Voor wat betreft het komen vervallen van het leningstype de verzilverlening zal na instemming door Provinciale Staten aan Gedeputeerde de bevoegdheid worden gedelegeerd om middels een wijzigingsbesluit de verordening hierop aan te passen en middels publicatie in het Provinciaal Blad zal deze wijziging eveneens op 1 mei 2023 in werking treden.
  7. Geen wensen of bedenkingen in te dienen.

  Aangenomen
  Voor: CDA, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, JA21 en Fractie Palmen
  Tegen: Forum voor Democratie, PVV, VVD en Fractie Westhoff

  Moties

  Titel
  Gewijzigd Motie 2949 Van Wageningen Van der Linden inzake Duurzaam thuis in ieder Limburgs huis
  08:28:32 - 08:28:50 - E.G.M. Roemer
  08:28:50 - 08:30:26 - J. van Wageningen
  08:30:26 - 08:30:49 - E.E.C. Palmen
  08:30:49 - 08:31:09 - J. van Wageningen
  08:31:09 - 08:31:15 - E.E.C. Palmen
  08:31:15 - 08:31:18 - J. van Wageningen
  08:31:18 - 08:31:43 - E.G.M. Roemer
  08:31:43 - 08:32:38 - H.M.V. van der Linden
  08:32:38 - 08:33:52 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:33:52 - 08:34:31 - J. van Wageningen
  08:34:31 - 08:34:33 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:34:33 - 08:34:35 - E.G.M. Roemer
  08:34:35 - 08:34:38 - E.G.M. Roemer
  08:34:38 - 08:36:05 - E.E.C. Palmen
  08:36:05 - 08:39:37 - A.J.V.C. Lodewijks
  08:39:37 - 08:41:43 - R.E. van der Valk
  08:41:43 - 08:43:20 - L.J. Hermans
  08:43:20 - 08:43:59 - E.G.M. Roemer
  08:43:59 - 08:45:38 - G.J.W. Gabriëls
  08:45:38 - 08:45:56 - L.J. Hermans
  08:45:56 - 08:48:20 - G.J.W. Gabriëls
  08:48:20 - 08:48:42 - A.J.V.C. Lodewijks
  08:48:42 - 08:49:56 - G.J.W. Gabriëls
  08:49:56 - 08:50:06 - L.J. Hermans
  08:50:06 - 08:50:49 - G.J.W. Gabriëls
  08:50:49 - 08:52:12 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:52:12 - 08:52:47 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  08:52:47 - 08:53:16 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:53:16 - 08:56:35 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  08:56:35 - 08:56:46 - E.G.M. Roemer
  08:56:46 - 08:57:07 - L.J. Hermans
  08:57:07 - 09:01:25 - E.G.M. Roemer
 5. 12

  02:20:40 - 02:27:52 - E.G.M. Roemer
  02:27:52 - 02:33:38 - P.J.M. Loomans
  02:33:38 - 02:33:47 - E.G.M. Roemer
  02:33:47 - 02:39:56 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:39:56 - 02:40:02 - E.G.M. Roemer
  02:40:02 - 02:40:24 - R.J.H. Franssen
  02:40:24 - 02:40:26 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:40:26 - 02:40:58 - R.J.H. Franssen
  02:40:58 - 02:41:30 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:41:30 - 02:42:29 - R.J.H. Franssen
  02:42:29 - 02:43:03 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:43:03 - 02:43:13 - E.G.M. Roemer
  02:43:13 - 02:48:05 - R.J.H. Westhoff
  02:48:05 - 02:48:14 - E.G.M. Roemer
  02:48:14 - 02:52:57 - E.E.C. Palmen
  02:52:57 - 02:59:10 - M.T.P. Jenneskens
  02:59:10 - 02:59:24 - E.G.M. Roemer
  02:59:24 - 03:04:51 - W.A.J. IJpelaar
  03:04:51 - 03:06:09 - M. van Caldenberg
  03:06:09 - 03:06:49 - W.A.J. IJpelaar
  03:06:49 - 03:07:20 - M. van Caldenberg
  03:07:20 - 03:07:52 - W.A.J. IJpelaar
  03:07:52 - 03:09:02 - A. Berghorst
  03:09:02 - 03:09:42 - W.A.J. IJpelaar
  03:09:42 - 03:10:12 - A. Berghorst
  03:10:12 - 03:10:42 - K.G.M. Mertens
  03:10:42 - 03:12:01 - W.A.J. IJpelaar
  03:12:01 - 03:12:03 - K.G.M. Mertens
  03:12:03 - 03:12:22 - W.A.J. IJpelaar
  03:12:22 - 03:12:39 - K.G.M. Mertens
  03:12:39 - 03:12:48 - W.A.J. IJpelaar
  03:12:48 - 03:13:27 - P.J.M. Loomans
  03:13:27 - 03:13:57 - W.A.J. IJpelaar
  03:13:57 - 03:15:09 - P.J.M. Loomans
  03:15:09 - 03:15:38 - W.A.J. IJpelaar
  03:15:38 - 03:16:16 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:16:16 - 03:16:24 - W.A.J. IJpelaar
  03:16:24 - 03:16:42 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:16:42 - 03:17:06 - W.A.J. IJpelaar
  03:17:06 - 03:18:00 - M.T.P. Jenneskens
  03:18:00 - 03:18:32 - W.A.J. IJpelaar
  03:18:32 - 03:19:08 - M.T.P. Jenneskens
  03:19:08 - 03:19:35 - W.A.J. IJpelaar
  03:19:35 - 03:20:18 - M.T.P. Jenneskens
  03:20:18 - 03:22:48 - W.A.J. IJpelaar
  03:22:48 - 03:23:02 - H.M. van Bijnen
  03:23:02 - 03:23:27 - W.A.J. IJpelaar
  03:23:27 - 03:23:56 - M. van Caldenberg
  03:23:56 - 03:24:03 - W.A.J. IJpelaar
  03:24:03 - 03:24:04 - M. van Caldenberg
  03:24:04 - 03:24:44 - W.A.J. IJpelaar
  03:24:44 - 03:25:33 - M. van Caldenberg
  03:25:33 - 03:25:45 - W.A.J. IJpelaar
  03:25:45 - 03:25:51 - M. van Caldenberg
  03:25:51 - 03:26:09 - W.A.J. IJpelaar
  03:26:09 - 03:26:46 - M.T.P. Jenneskens
  03:26:46 - 03:27:18 - W.A.J. IJpelaar
  03:27:18 - 03:27:50 - M.T.P. Jenneskens
  03:27:50 - 03:28:14 - W.A.J. IJpelaar
  03:28:14 - 03:28:31 - M.T.P. Jenneskens
  03:28:31 - 03:28:52 - W.A.J. IJpelaar
  03:28:52 - 03:29:01 - E.G.M. Roemer
  03:29:01 - 03:35:15 - K.G.M. Mertens
  03:35:15 - 03:40:08 - R.B. Driessen
  03:40:08 - 03:40:49 - W.A.J. IJpelaar
  03:40:49 - 03:40:50 - W.A.J. IJpelaar
  03:40:50 - 03:40:52 - R.B. Driessen
  03:40:52 - 03:41:32 - R.B. Driessen
  03:41:32 - 03:42:01 - W.A.J. IJpelaar
  03:42:01 - 03:42:50 - R.B. Driessen
  03:42:50 - 03:43:10 - W.A.J. IJpelaar
  03:43:10 - 03:43:22 - R.B. Driessen
  03:43:22 - 03:44:11 - T.M. Heldens
  03:44:11 - 03:45:06 - R.B. Driessen
  03:45:06 - 03:46:24 - T.M. Heldens
  03:46:24 - 03:47:25 - R.B. Driessen
  03:47:25 - 03:47:48 - T.M. Heldens
  03:47:48 - 03:49:02 - R.B. Driessen
  03:49:02 - 03:53:46 - B.B.P.M. Smeets
  03:53:46 - 03:54:24 - M.T.P. Jenneskens
  03:54:24 - 03:54:55 - B.B.P.M. Smeets
  03:54:55 - 03:55:26 - M.T.P. Jenneskens
  03:55:26 - 03:55:35 - B.B.P.M. Smeets
  03:55:35 - 03:56:08 - M.T.P. Jenneskens
  03:56:08 - 03:57:05 - B.B.P.M. Smeets
  03:57:05 - 04:00:37 - R.J.H. Franssen
  04:00:37 - 04:01:04 - M.T.P. Jenneskens
  04:01:04 - 04:01:12 - E.G.M. Roemer
  04:01:12 - 04:02:34 - R.J.H. Franssen
  04:02:34 - 04:03:39 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:03:39 - 04:04:53 - R.J.H. Franssen
  04:04:53 - 04:04:57 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:04:57 - 04:05:52 - R.J.H. Franssen
  04:05:52 - 04:06:21 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:06:21 - 04:07:03 - R.J.H. Franssen
  04:07:03 - 04:07:17 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:07:17 - 04:07:27 - E.G.M. Roemer
  04:07:27 - 04:14:56 - A. Berghorst
  04:14:56 - 04:15:04 - E.G.M. Roemer
  04:15:04 - 04:18:12 - H.M. van Bijnen
  04:18:12 - 04:18:26 - K.G.M. Mertens
  04:18:26 - 04:20:02 - H.M. van Bijnen
  04:20:02 - 04:20:07 - K.G.M. Mertens
  04:20:07 - 04:22:55 - H.M. van Bijnen
  04:22:55 - 05:25:30 - E.G.M. Roemer
  05:25:30 - 05:30:30 - S.H.M. Satijn
  05:30:30 - 05:30:50 - M. van Caldenberg
  05:30:50 - 05:34:51 - S.H.M. Satijn
  05:34:51 - 05:36:04 - P.J.M. Loomans
  05:36:04 - 05:38:15 - S.H.M. Satijn
  05:38:15 - 05:38:19 - S.H.M. Satijn
  05:38:19 - 05:39:27 - K.G.M. Mertens
  05:39:27 - 05:40:40 - S.H.M. Satijn
  05:40:40 - 05:41:45 - K.G.M. Mertens
  05:41:45 - 05:43:31 - S.H.M. Satijn
  05:43:31 - 05:44:06 - K.G.M. Mertens
  05:44:06 - 05:44:16 - E.G.M. Roemer
  05:44:16 - 05:45:50 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:45:50 - 05:47:54 - S.H.M. Satijn
  05:47:54 - 05:48:26 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:48:26 - 05:49:24 - S.H.M. Satijn
  05:49:24 - 05:50:01 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:50:01 - 05:51:37 - E.E.C. Palmen
  05:51:37 - 05:53:43 - S.H.M. Satijn
  05:53:43 - 05:54:56 - R.J.H. Franssen
  05:54:56 - 05:56:35 - S.H.M. Satijn
  05:56:35 - 05:57:40 - A. Berghorst
  05:57:40 - 05:58:37 - S.H.M. Satijn
  05:58:37 - 05:59:24 - A. Berghorst
  05:59:24 - 05:59:45 - S.H.M. Satijn
  05:59:45 - 06:00:04 - A. Berghorst
  06:00:04 - 06:01:39 - S.H.M. Satijn
  06:01:39 - 06:02:34 - A. Berghorst
  06:02:34 - 06:03:11 - S.H.M. Satijn
  06:03:11 - 06:04:10 - A. Berghorst
  06:04:10 - 06:05:46 - S.H.M. Satijn
  06:05:46 - 06:06:35 - A. Berghorst
  06:06:35 - 06:08:49 - S.H.M. Satijn
  06:08:49 - 06:08:56 - A. Berghorst
  06:08:56 - 06:11:12 - S.H.M. Satijn
  06:11:12 - 06:11:55 - W.A.J. IJpelaar
  06:11:55 - 06:12:03 - S.H.M. Satijn
  06:12:03 - 06:12:06 - W.A.J. IJpelaar
  06:12:06 - 06:13:23 - S.H.M. Satijn
  06:13:23 - 06:14:24 - W.A.J. IJpelaar
  06:14:24 - 06:14:56 - S.H.M. Satijn
  06:14:56 - 06:15:45 - W.A.J. IJpelaar
  06:15:45 - 06:16:08 - M.T.P. Jenneskens
  06:16:08 - 06:17:38 - S.H.M. Satijn
  06:17:38 - 06:18:41 - M.T.P. Jenneskens
  06:18:41 - 06:19:17 - S.H.M. Satijn
  06:19:17 - 06:19:53 - M.T.P. Jenneskens
  06:19:53 - 06:20:20 - S.H.M. Satijn
  06:20:20 - 06:21:27 - K.G.M. Mertens
  06:21:27 - 06:21:41 - S.H.M. Satijn
  06:21:41 - 06:22:22 - K.G.M. Mertens
  06:22:22 - 06:22:42 - S.H.M. Satijn
  06:22:42 - 06:23:27 - P.J.M. Loomans
  06:23:27 - 06:28:44 - S.H.M. Satijn
  06:28:44 - 06:28:49 - E.G.M. Roemer
  06:28:49 - 06:28:53 - M.T.P. Jenneskens
  06:28:53 - 06:49:01 - E.G.M. Roemer
  06:49:01 - 06:51:43 - T.M. Heldens
  06:51:43 - 06:52:03 - E.E.C. Palmen
  06:52:03 - 06:53:06 - T.M. Heldens
  06:53:06 - 06:53:51 - E.E.C. Palmen
  06:53:51 - 06:54:30 - W.A.J. IJpelaar
  06:54:30 - 06:54:55 - E.G.M. Roemer
  06:54:55 - 06:56:10 - T.M. Heldens
  06:56:10 - 06:58:18 - M. van Caldenberg
  06:58:18 - 06:58:55 - T.M. Heldens
  06:58:55 - 07:00:16 - M. van Caldenberg
  07:00:16 - 07:03:14 - P.J.M. Loomans
  07:03:14 - 07:03:20 - E.G.M. Roemer
  07:03:20 - 07:06:44 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  07:06:44 - 07:06:56 - E.G.M. Roemer
  07:06:56 - 07:09:29 - E.E.C. Palmen
  07:09:29 - 07:13:19 - M.T.P. Jenneskens
  07:13:19 - 07:25:07 - W.A.J. IJpelaar
  07:25:07 - 07:25:17 - E.G.M. Roemer
  07:25:17 - 07:26:27 - W.A.J. IJpelaar
  07:26:27 - 07:27:21 - M. van Caldenberg
  07:27:21 - 07:27:33 - W.A.J. IJpelaar
  07:27:33 - 07:27:43 - M. van Caldenberg
  07:27:43 - 07:28:18 - W.A.J. IJpelaar
  07:28:18 - 07:28:23 - E.G.M. Roemer
  07:28:23 - 07:31:01 - K.G.M. Mertens
  07:31:01 - 07:31:05 - E.G.M. Roemer
  07:31:05 - 07:33:11 - B.B.P.M. Smeets
  07:33:11 - 07:33:32 - E.G.M. Roemer
  07:33:32 - 07:37:19 - R.J.H. Franssen
  07:37:19 - 07:39:27 - A. Berghorst
  07:39:27 - 07:39:29 - L.J. Hermans
  07:39:29 - 07:40:23 - H.M. van Bijnen
  07:40:23 - 07:41:59 - A. Berghorst
  07:41:59 - 07:42:04 - E.G.M. Roemer
  07:42:04 - 07:44:12 - H.M. van Bijnen
  07:44:12 - 07:44:42 - E.G.M. Roemer
  07:44:42 - 07:50:00 - S.H.M. Satijn
  07:50:00 - 07:50:41 - M.T.P. Jenneskens
  07:50:41 - 07:53:05 - S.H.M. Satijn
  07:53:05 - 07:53:11 - H.M. van Bijnen
  07:53:11 - 08:06:43 - E.G.M. Roemer
  08:06:43 - 08:06:52 - H.M. van Bijnen
  08:06:52 - 08:14:33 - E.G.M. Roemer
  08:14:33 - 08:15:01 - M.T.P. Jenneskens
  08:15:01 - 08:15:16 - E.G.M. Roemer
  08:15:16 - 08:15:23 - E.A. Schuuring
  08:15:23 - 08:15:28 - P.S.M.L. Plusquin
  08:15:28 - 08:22:57 - E.G.M. Roemer
  08:22:57 - 08:23:19 - A. Berghorst
  08:23:19 - 08:24:07 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:24:07 - 08:24:24 - W.A.J. IJpelaar
  08:24:24 - 08:24:38 - M.T.P. Jenneskens
  08:24:38 - 08:24:41 - E.A. Schuuring
  08:24:41 - 08:24:59 - R.J.H. Franssen
  08:24:59 - 08:25:06 - E.G.M. Roemer
  08:25:06 - 08:25:26 - M. van Caldenberg
  08:25:26 - 08:28:50 - E.G.M. Roemer
  08:28:50 - 08:30:26 - J. van Wageningen
  08:30:26 - 08:30:49 - E.E.C. Palmen
  08:30:49 - 08:31:09 - J. van Wageningen
  08:31:09 - 08:31:15 - E.E.C. Palmen
  08:31:15 - 08:31:18 - J. van Wageningen
  08:31:18 - 08:31:43 - E.G.M. Roemer
  08:31:43 - 08:32:38 - H.M.V. van der Linden
  08:32:38 - 08:33:52 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:33:52 - 08:34:31 - J. van Wageningen
  08:34:31 - 08:34:33 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:34:33 - 08:34:35 - E.G.M. Roemer
  08:34:35 - 08:34:38 - E.G.M. Roemer
  08:34:38 - 08:36:05 - E.E.C. Palmen
  08:36:05 - 08:39:37 - A.J.V.C. Lodewijks
  08:39:37 - 08:41:43 - R.E. van der Valk
  08:41:43 - 08:43:20 - L.J. Hermans
  08:43:20 - 08:43:59 - E.G.M. Roemer
  08:43:59 - 08:45:38 - G.J.W. Gabriëls
  08:45:38 - 08:45:56 - L.J. Hermans
  08:45:56 - 08:48:20 - G.J.W. Gabriëls
  08:48:20 - 08:48:42 - A.J.V.C. Lodewijks
  08:48:42 - 08:49:56 - G.J.W. Gabriëls
  08:49:56 - 08:50:06 - L.J. Hermans
  08:50:06 - 08:50:49 - G.J.W. Gabriëls
  08:50:49 - 08:52:12 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:52:12 - 08:52:47 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  08:52:47 - 08:53:16 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:53:16 - 08:56:35 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  08:56:35 - 08:56:46 - E.G.M. Roemer
  08:56:46 - 08:57:07 - L.J. Hermans
  08:57:07 - 09:01:25 - E.G.M. Roemer