Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 21-10-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3
  FINANCIËN
 4. 3.1

  Op 8 november a.s. liggen de begrotingen 2023 van het IPO en BIJ12 ter goedkeuring voor in de Algemene Vergadering van het IPO.
  De gedeputeerde zal een korte toelichting verzorgen waarna vragen gesteld kunnen worden. Tenslotte wordt de commissie verzocht opvattingen over de begrotingen kenbaar te maken die uw AV leden mee kunnen nemen naar de vergadering van 8 november.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn waarbij de spreektijd van de commissie 2 minuten is en van GS 15 minuten.

 5. 4
  BESTUUR
 6. 4.1

  Aan de orde zijn de nabespreking AV IPO  4-10-2022 en de voorbespreking AV IPO 8-11-2022.
  Terugkoppeling en voorbespreking door de vertegenwoordiger(s) uit PS in de AV (Statenleden Thewissen en Megens).
  Alle stukken AV IPO zijn voor de leden FEB beschikbaar via iBabs.

 7. 5
  Sluiting - 16:59