Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 2-12-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  Er hebben zich de volgende insprekers/instanties  gemeld voor agendapunt 4.1, G-22-054 Statenvoorstel inzake Uitwerking transitie Maastricht Aachen Airport:
  - de heer Jan Franssen namens "Burgers zetten zich in voor hun regionale Luchthaven";
  - mevrouw Krista Wouters, op persoonlijke titel;
  - de heer Walter Manshanden van Neo Observatory, een van de samenstellers van de second opinion;
  - de heer Arthur Van Disseldorp namens HISWA-RECRON & Kon. Horeca Ned. (KHN), Afd. Vaals;
  - de heer Jean Paul Peters, namens 380 gezinnen;
  - de heer Eddy Hopman, namens Klimaat Coalitie Maastricht;
  - de heer Rob Langendam, namens Milieudefensie;
  - de heer Ton Hermanussen, namens Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg;
  - mevrouw Kirsten Kluivers op persoonlijke titel en namens Extinction Rebellion Maastricht;
  - mevrouw Indra Steens op persoonlijke titel;
  - de heer Ger Willems op persoonlijke titel;
  - de heer Jo Peters op persoonlijke titel;
  - mevrouw Esther Roeden op persoonlijke titel;
  - de heer Paul Sprangers op persoonlijke titel.

 3. 3
  ECONOMIE
 4. 3.1

  Voorliggend Statenvoorstel betreft een uitwerking van amendement 145. Dit amendement was een voorwaarde bij het besluit van PS van 3 juni jl. over het openhouden van MAA.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen.
  Spreektijd 1e termijn commissie 5 min. en GS 35 min.
  Spreektijd 2e termijn commissie 3 min. en GS 20 min.

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel inzake uitwerking transitie MAA
  Statenvoorstel inzake uitwerking transitie MAA
  Statenvoorstel inzake uitwerking transitie MAA
  Statenvoorstel inzake uitwerking transitie MAA
  Statenvoorstel inzake uitwerking transitie MAA
  Statenvoorstel inzake uitwerking transitie MAA
  Statenvoorstel inzake uitwerking transitie MAA
 5. 4
  Sluiting - 16:03