Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(FEB) Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Commissievergadering

vrijdag 9 september 2022

13:00 - 18:00

Locatie
Veldekezaal
Voorzitter
Bosch, M.Th. (Mart)
Toelichting

Vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur

Deze vergadering is in opbouw.

Agendapunten

 1. Om de informatievoorziening en betrokkenheid van PS met het IPO te verbeteren wordt de betreffende gedeputeerde in de 4 vakcommissies de gelegenheid geboden om mondeling eventuele IPO actualiteiten terug te koppelen. Dit gebeurt bij de agendapunten waarin ook rondvragen en mededelingen van GS behandeld worden.

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 9-9-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 2-9-2022, 12.00 uur doorgeven aan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op < datum nazending>. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag < donderdag voor vergadering>, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag ..., 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van …. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag ….., 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 8. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 9. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 10. Inclusief de stand van zaken herverdeling Provinciefonds en de bestuurlijke afspraken met het rijk over de financiële verhoudingen.

 11. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.

 12. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Christie Dreezen-Dassen.